งานครั้งที่ 6 ม.5/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

ม. 5/8

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

http://www.thaigoodview.com/node/205087

นางสาวพิชญา ไชยสลี เลขที่23

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204940

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวศิรประภา เรืองสา ม.5/8 เลขที่ 15

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นายอนุรักษ์  แสงสว่าง  เลขที่ 2  ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/204711

นางสาวญาณิศา   อิ่มซะ  เลขที่  24  ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/204710

ดวงนภา เรือนเงิน ม .5/8 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/204709

นส.สรารัตน์ ช่วงโชติ ม.5/8 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/204528

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
นางสาว จิรนันท์ สมานวรศักดิ์ ม.5/8 เลขที่ 19
http://www.thaigoodview.com/node/204475

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
นางสาว จิรนันท์ สมานวรศักดิ์ ม.5/8 เลขที่ 19
http://www.thaigoodview.com/node/204475

น.ส. แพรวพลอย รักษาพล 5/8 เลขที่ 12คะ

http://www.thaigoodview.com/node/204457

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวมิรา เพชรศรีงาม เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/204406

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นางสาวกัญญาณัฐ วิชัยวงศ์ ม.5/8 เลขที่32

 

http://www.thaigoodview.com/node/204402

หลากหลายกลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวณัฐกานต์ ลาสิงห์ ม.5/8 เลขที่37

 

http://www.thaigoodview.com/node/204399

หลาหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวชญานี สารรัตน์ ม.5/8 เลขที่38

 

http://www.thaigoodview.com/node/204396

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาววิจิตรา พึ่งยาง ม.5/8 เลขที่41

 

http://www.thaigoodview.com/node/204282

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาววิชญาภรณ์ สุมนรัตน์ ม.5/8 เลขที่28

 

http://www.thaigoodview.com/node/204279

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาว วริษา หลอดกระโทก เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/204278

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204267

น.ส. นลินรัตน์  โพธิ์ใหญ่ ม.5/8  เลขที่ 34 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204262

น.ส. ดวงนภา  เรือนเงิน ม.5/8  เลขที่ 33

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204234

นางสาวกุลปริยา ตนักษรานนท์ ม.5/8 เลขที่17

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวลักษิกา เศรษฐานุพนธ์ ม.5/8 เลขที่40

 

http://www.thaigoodview.com/node/204095

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204061

นายธีธัช จงเจริญ  ม.5/8 เลขที่ 1

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204057

นายภาณุพล  ทัศเทียมพงษ์ เลขที่8  ม.5/8

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204057

นายภาณุพล  ทัศเทียมพงษ์ เลขที่8  ม.5/8

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส. กรกนก ตันติพิทักษ์วงศ์ ม.5/8 เลที่16

http://www.thaigoodview.com/node/204007

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวนิภาภัทร ประพัทธาคิณี ม.5/8 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/203887

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203840

นางสาวกัญญาภัทร สายลุน ม.5/8 เลขที่ 27

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203830

นางสาว พรรณาภัทร์ เวชวนา ม.5/8 เลขที่ 20

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203790

นางสาวหทัยพร   อุ่มสาพล   เลขที่  26  ม.5/8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์