งานครั้งที่ 6 ม.5/9

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/9

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

http://www.thaigoodview.com/node/205096

นาย ชนาธิป ชมงาม ม.5/9 เลขที่ 13

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204900

เกียรติศักดิ์ ประชุมแดง
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204772

นายอานนท์ นงค์สันเที๊ยะ 5/9 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/204687

อภิรักษ์  พานไทยสงค์  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/204687

อภิรักษ์  พานไทยสงค์  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/204525

นางสาว น้ำทิพย์ ศรีหาราช ม.5/9 เลขที่ 24

 

นาย ภาคภูมิ  ยี่สุน ม.5/9 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204425

http://www.thaigoodview.com/node/204200

นายภูวฤทธิ์   จิตร์วิภาต  ม.5/9 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/204137#comment-form

นาย ธนพล ธำรงธนนกิจการ ม.5/9 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/204137#comment-form

http://www.thaigoodview.com/node/203317

นางสาว เจนจิรา มีโพธิ์ ม 5/9 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/203870

น.ศ.ศุภลักษณ์ มะปรางค์ ม.5/9เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/203833

นางสาว พิมพ์วิภา พ่วงคุ้ม ม.5/9 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/203697

นายเอกชัย  ระวิวรรณ ม.5/9 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/203471

นางสาว วิไลวรรณ ยอดรักษ์ เลขที่ 20 

http://www.thaigoodview.com/node/203438

นางสาว กัลยากร   พรสวัสดิ์   เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/203391

นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์สูง

http://www.dmc.tv/images/!!!!!-Buddhism-News/560602-philippines-5.jpg

นายธนวัติ ปิ่นสกุล 5/9 เลขที่ 12

นางสาว อัจฉรา เพ็งแจ่ม ชั้น5/9 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/203282

นางสาวนันทพร จุแดง ม. 5/9 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/203243

www.thaigoodview.com/node/203224

นางสาวปลูกขวัญ   ประจำถิ่น  เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/203209

นางสาว  วิชนาลัย   พงษ์เผือก  เลขที่ 22

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com 

นางสาวยลดา ชูรัตน์ ม.5/9 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/203207

รางสาวธัญพิชชา จันทร ม.5/9  เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/203191

นางสาวสุนิษา ประพฤติตาม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์