งานครั้งที่ 6 ม.6/1

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/1

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node

นาย สุรธัช อินทร์ศิริ ม.6/1 เลขที่ 4

*ส่งย้อนหลังครับ*

http://www.thaigoodview.com/node/204950

นาย สิร์ณพงศ์ แสนสิทธิโชค  ม.6/1  เลขที่ 7

ส่งช้าครับ

นาย วรวุฒิ  โคตรวงษ์ เลขที่ 12 

http://www.thaigoodview.com/node/204906

*ส่งช้าครับ

http://www.thaigoodview.com/node/204907

นาย รัฐกร  เสประธานนท์ ม.6/1 เลขที่ 11

ส่งงานย้อนหลังครับ

http://www.thaigoodview.com/node/204846

นายไชยวัฒน์ ยี่สาร ม.6/1 เลขที่ 2 

* ส่งช้าครับ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง


http://www.thaigoodview.com/node/204790


น.ส. ภัทรียา บุตรวงษ์ เลขที่ 20 ม. 6/1


*ส่งย้อนหลังค่ะ

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204631

 

น.ส. ณัชชา วรกุลดำรงเดช ม.6/1 เลขที่18

 

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/204508

 นางสาว อรวี    ราชวงค์   ห้อง 6/1  เลขที่ 17  

http://www.thaigoodview.com/node/204443

!!!หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง!!!

นายองศา   บุณยะเสน ม.6/1 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204407
" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

นาย ศราวุฒิ  ธีรรัฐพล ม.6/1 เลขที่ 8

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/204308

นายสัตยา    สิงห์กุล  ม.6/1 เลขที่ 9

หลากหลายความเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204287

นาย นันทวิทย์ พรมมา ม.6/1 เลขที่ 6

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"


http://www.thaigoodview.com/node/204264


ชื่อ : นายกฤษกร เสนาคชวงศ์ เลขที่ 1 ชั้น ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/204249

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นางสาวนภัสสร อภิพรชัยสกุล ม.6/1 เลขที่ 15

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204228

น.ส.คุณิตา ตันเจริญสุข ม.6/1 เลขที่ 22

 

 

หลากหลายกลายเป้นหนึ่ง  **(ใหม่)**

 

http://www.thaigoodview.com/node/204166

 

นส.นันทชพร อินทรกำแหง ม6/1 เลขที่16

 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203845

น.ส. อรณิชา วรรณศรี ม.6/1 เลขที่ 23

ณัฐนรั   ประทีปวิทยวณิช  เลขที่ 13 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/203774

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/203740

น.ส.ณัฐพร  ประทีปวิทยวณิช  ม.6/1  เลขที่ 14

" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

http://www.thaigoodview.com/node/203663

 

นส.นันทชพร อินทรกำแหง ม.6/1 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/203298

นาย มหนนท์ ขะมันจา เลขที่3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์