งานครั้งที่ 6 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/3

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ Nbr10899

http://www.thaigoodview.com/node/204513

นางสาวจินห์จุฑา นุ่มสุข ม.6/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/204437
นางสาว ทิพย์ดารา ขาวสนิท ม.6/3 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/204463

นางสาวชนัญญา  รัตนชนก  ม.6/3  เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/204452

นายนนทวัฒน์   มาสี   ม.6/3  เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/204404

นางสาวจันจิรา สุขโต ม.6/3 เลขที่ 39

นาย วรเมธ  แพนพา   ม.6/3    เลขที่ 3


http://www.thaigoodview.com/node/204392

http://www.thaigoodview.com/node/204387

นายชยางกูร  จันทะอินทร์   ม.6/3   เลขที่ 14

รูปภาพของ bikii

http://www.thaigoodview.com/node/204346

นางสาว ปิยะธิดา ชนะภัย ชั้นม.6/3 เลขที่ 24

รูปภาพของ nbr13113

http://www.thaigoodview.com/node/204343

นางสาวบุษยา ชูถม ม.6/3 เลขที่ 38

รูปภาพของ Tiina

http://www.thaigoodview.com/node/204334

นางสาว นันท์นภัส สกุลหิรัญรัศมี ม.6/3 เลขที่34

http://www.thaigoodview.com/node/204325

นาย จิรวัฒน์ จันบัวลา ม.6/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/204320

นางสาว รุจิรา ยะเก ม.6/3 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/204307

นางสาวสุดารัตน์  เถินมงคล ม.6/3 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/204292

นายพันธกานต์  สีหะมาตร  ม.6/3 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/204288

     น.ส.ณัฏฐิณี สถาพรรัตนบุตร ม.6/3 เลขที่40

 

รูปภาพของ nbr10975

 

>> http://www.thaigoodview.com/node/203212 <<

นายรัฐธรรมนูญ   ดำรงวาทศิริกุล ม.6/3  เลขที่ 8

 

http://www.thaigoodview.com/node/204281

นางสาวสิตานัน  ขำชูสงค์  ชั้น ม.6/3  เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204258

นายภูริวัจน์  ถิระสิริภิรมย์ ม.6/3 เลขที่ 7

รูปภาพของ ice1230

 นาย ธนกฤต     สุทธิจิตต์   ม.6/3   เลขที่ 12

 http://www.thaigoodview.com/node/204247

http://www.thaigoodview.com/node/204244

น.ส. ณัฐชา  นนท์ประสาท  ม.6/3 เลขที่ 36

 

http://www.thaigoodview.com/node/204232

 นายบุรัสกร  ทันธิมา ชั้น ม 6/3 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/204225

      นางสาวนภัสสร  พานิชย์  ม.6/3  เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/204183

นาย นนทนันท์ อักษร ม.6/3 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204169

นายกษิดิ์เดชณัฐ เจริญ ม.6/3 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/204079

 

นาย ภิฆเมศ เปาอินทร์  ม.6/3 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/204053

น.ส. รังสิญา รักสมจิตร เลขที่ 28 ม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/204045

นายสราวุธ แสงกฤษสุวรรณ์ ม.6/3 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/203923

นางสาวศศิภา ประสานพันธ์  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/203905

 

นางสาว กัญญาภัทร์ เหล่าผา ม.6/3 เลขที่ 22

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์