งานครั้งที่ 6 ม.6/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/5

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204857

นางสาวอมรรัตน์ วังราช ม.6/5 เลขที่27
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204786

นาย ณัฐนนท์ สายวรณ์ ม.6/5 เลขที่ 7

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204786

นาย ณัฐนนท์ สายวรณ์ ม.6/5 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/204712

น.ส.วิมพ์วิภา ฉ่ำทวี ม.6/5 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/204706

นางสาว พรสินี แสงคุณ ม.6/5 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/204523

เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายอัฐพล กลิ่นฟู ม.6/5 เลขที่ 5 

http://www.thaigoodview.com/node/204374

นิรชา วิริยภักดีตระกูล ม.6/5 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/204355

 

น.ส.อภิญญา  ทินกระโทก  ม.6/5 เลขที่ 14

                            

 

              

http://www.thaigoodview.com/node/204327

น.ส.สุภาภรณ์ อินกรรไกร ม.6/5 เลขที่ 13

เรีงความเรื่อง " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

http://www.thaigoodview.com/node/204217

นาย วรินทร บรรพบุตร ม.6/5 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/204089

วัชรพงศ สิงห์โตทอง เลขที่ 8 ห้อง5/5

เรียงความเรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203925

นาย ณัฐวิทย์  สนิทมาก ม.6/5 เลขที่ 8

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203727

 

น.ส. เมธาวี ประโพเทติ ม.6/5 เลขที่ 10

เรียงความ เรื่อง  “หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง”

http://www.thaigoodview.com/node/203674

น.ส. พิมพ์ชนก หอมสุวรรณ  ม.6/5  เลขที่  21

http://www.thaigoodview.com/node/203646

นางสาวพัชรีภรณ์  ฟุ้งเฟื่อง ม.6/5 เลขที่ 18 
หลายกลายเป็นหนึ่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์