งานครั้งที่ 6 ม.6/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/7

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204752

เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นางสาวศศินา ปุ่นอนันต์ ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 23

รูปภาพของ eeearth

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายอคิราห์ ขันสาคร ม.6/7 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204643

รูปภาพของ Anussara Renpanil

นางสาวอณุสรา  รื่นพานิชย์  ชั้นม.6/7  เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/204572

http://www.thaigoodview.com/node/204544

น.ส. พิมชนก พิทักษ์มงคล ม.6/7 เลขที่ 12

รูปภาพของ supakornchunim

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายศุภกร ชูนิ่ม ม6/7 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/204541

รูปภาพของ tachapong kubola

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

http://www.thaigoodview.com/node/204212

นายธัชพงศ์ กุโบลา ม.6/7 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204086

นางสาว ณิชารีย์ พ่วงพลับ ม.6/7 เลขที่ 15

.

                                            ข้าพเจ้าคิดส่ามีความขัดแย้งหลายรูปแบบ เช่น ความขัดเเย้งด้านศาสนา ด้านครอบครัว

                    และด้านสังคมและการเมือง

             *ความขัดแย้งด้านศาสนา

      ความขัดแย้งทางศาสนาเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นง่ายและรุนแรง เนื่องจากผู้นับถือศาสนาแบบยึดมั่นถือมั่นจะเห็นว่าศาสนาหรือลัทธิที่ตนนับถือดีกว่าของผู้อื่นละไม่ยอมรับคนต่างศาสนาต่างลัทธิ ทั้งนี้เพราะคนเหล่านั้นมีพื้นฐานความเชื่อต่างกันและตีความศาสนาไปตามความเชื่อของตน และวางรูปแบบการดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปตามที่ตนเชื่อถือ ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นนี้เองทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมา ส่วนใหญ่ความขัดแย้งทางศาสนามักจะมีความรุนแรงและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อความยึดมั่นของตน ดังที่ปรากฏเป็นสงครามทางศาสนาหรือสงครามครูเสดระหว่างชาวคริสตเตียนกับชาวอิสลามในสมัยโบราณ เป็นต้น ทั้งนี้ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นได้ทั้งในศาสนาต่างศาสนาและศาสนาเดียวกัน ความขัดแย้งทางศาสนาที่สำคัญ

   *ความขัดแย้งด้านครอบครัว

  

        ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาเบื้องต้นของความสงบสุขของสังคมปัญหา ความรุนแรงที่พบบ่อย ได้แก่ สามีทำร้ายภรรยา การทารุณเด็ก การใช้แรงงานเด็ก ความรุนแรงเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว เก็บกด อาฆาต ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด ใช้อาวุธต่อสู้กัน ทำร้ายบุตร รวมทั้งการหย่าร้าง เป็นสาเหตุให้เด็กหวาดระแวงผู้ใหญ่และสูญเสียสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นอาจทำ ให้ตั้งแก๊งก้าวร้าวทารุณเด็กอื่น หนีออกจากบ้าน รู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าหันไปหาที่พึ่งอื่น ๆ เช่น สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรและขาดความรับผิดชอบ ผลต่อครอบครัวคือขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว แยกตัวกลายเป็นเด็กเร่ร่อน ส่งผลกระทบต่อสังคมกลายเป็นเด็กก่ออาชญากรรม สร้างปัญหารุนแรงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ทำให้สูญเสียกำลังบุคคลของประเทศ 

     *ความขัดแย้งทางการเมือง

   

    วันนี้คงปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่า   รอบตัวเรามีคนที่คิดแตกต่างกันอย่างมากอยู่สองขั้วใหญ่ๆ  มันคือขั้วไฟฟ้าที่ต่างประจุและไม่มีทางสามารถต่อสายสองขั้วนี้เข้าหากัน  เพราะต่อกันทีไรก็ช็อตทุกที  เหมือนดังเช่นปาหี่การเจรจาหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้นำนปช.กับผู้นำรัฐบาลที่ผ่านมา  สิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่งในเวลานี้คือ  การมองของผู้นำรัฐบาลที่เห็นว่ามวลชนคนเสื้อแดงนั้นเป็นเพียงผู้ถูกยุยงปลุกปั่นให้มาร่วมชุมนุม  โดยมีขบวนการก่อการร้ายแฝงอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดง  แล้วพยายามยัดเยียดตำแหน่งหัวหน้าผู้ก่อการร้ายให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี  ผู้ที่มีเงินมหาศาลและมีผู้ให้การสนับสนุนจำนวนมาก  เช่นเดียวกับมิสเตอร์บินลาดิน  ที่รัฐบาลอเมริกันพยายามไล่จับมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลสักที

     *ปัญหายาเสพติด

   

   เพื่อให้ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และช่วยกันคุ้มครอง สร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับครอบครัวเพื่อเป็นการไม่ให้เยาวชนไทยติดยาเสพติดปัจจุบัน มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น และที่น่าเป็นห่วงกำลังแพร่ระบาดสู่เด็กนักเรียนวัย 9 ขวบ 10 ขวบ สาเหตุอาจเป็นเพราะถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากลอง ถูกล่อลวง และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่งของเด็กได้ เด็กเกิดความว้าเหว่ไม่รู้จะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติด หรือเป็นเป้าล่อให้กับผู้ไม่ปรารถนาดีอย่างพอดี ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ปันทอนความเจริญของประเทศชาติ

     *ปัญหาด้านสิ่งเเวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

  พื้นที่ป่าไม้มีสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า การบุกรุก ทำลายป่า เพื่อต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร การทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการใช้ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการของรัฐบาล เช่น การจัดนิคมสร้างตนเอง การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน้ำ การก่อสร้างทาง กิจการรักษาความมั่นคงของชาติ เป็นต้น การที่พื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศลดลงอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิเวศโดยส่วนรวมอย่างแจ้งชัด เช่น กรณีเกิดวาตภัย และอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในพื้นที่ภาคใต้ ปัญหาความแห้งแล้งในภาคต่างๆ ของประเทศ และปัญหาน้ำท่วม ในฤดูฝนอย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาภัยธรรมชาติดัง กล่าวได้มีแนวโน้มของการเกิดถี่ขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น การสูญเสียหน้าดิน ทำให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ และปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน 

    -สาเหตุความขัดแย้ง-

   1.มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

   2.ไม่มีความสามัคคีกัน

   3.มีทิฐิต่อกันและกัน

      

แนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน

    เริ่มต้นจากความเข้าใจ ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันหยุดทิฐิมานะของตนเอง และหยุดความคิดของตนเองว่าถูกต้องเหนือใคร  หยุดเคียดแค้นชิงชังด้วยเรื่องไร้สาระในพวกเดียวกันเอง  หยุดการนินทาว่าร้ายในเรื่องที่ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่ ในพวกเดียวกันเอง  หยุดอิจฉาริษยาการกระทำเพื่อส่วนรวมในพวกเดียวกัน  หยุดใส่ใจกับคำกล่าวร้ายของฝ่ายตรงข้ามที่สร้างให้เกิดความบาดหมางในพวกเดียวกันเอง  หยุดคำพูดที่สร้างปัญหาให้เกิดประเด็นถกเถียงที่ไม่มีข้อยุติในพวกเดียวกันเอง  หยุดสร้างบทบาทเพื่อการแข่งขันชิงดีชิงเด่นในพวกเดียวกันเอง  หยุดนำคนเลวเข้าเป็นสมัครพรรคพวก เพื่อสร้างอำนาจอิทธิพล เพื่อข่มเหงพวกเดียวกันเอง  หยุดหาผลประโยชน์เข้าตนเอง โดยใช้ชื่อเสียงของพวกเดียวกันเป็นเครื่องมือ  หยุดทำการทรยศหักหลังในพวกเดียวกันเป็นอันขาด

                                                  สรินณา เพ็ชรรุ่ง ม6/7 เลขที่8

 

 

สรินณา เพ็ชรรุ่ง ม.6/7 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/203059#comment-213229

http://www.thaigoodview.com/node/203937

นางสาว ธิดารัตน์  ทองคำ เลขที่ 17 ม.6/7

รูปภาพของ korrawitgame

http://www.thaigoodview.com/node/203822

นาย กรวิชญ์ โชติช่วย ม.6/7 เลขที่ 3

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203771

นางสาวปนัดดา อ่อนถาวร ม.6/7 เลขที่ 9

 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203766

นางสาว ภรภัทร โครธานานนท์ ม.6/7 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203598

นางสาว วรรณิสา ธงชัย เลขที่22 ม.6/7.

http://www.thaigoodview.com/node/203348

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส. รัตนาพร แซเอี้ยว เลขที่ 21 ม.6/7

http://www.thaigoodview.com/node/203348

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส. รัตนาพร แซเอี้ยว เลขที่ 21 ม.6/7

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์