งานครั้งที่ 6 ม.6/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/8

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น. ส. ธิดารัตน์ มีโนนทอง เลขที่ 35 ม.6/8

http://www.thaigoodview.com/node/203808

http://www.thaigoodview.com/node/203797

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

น.ส.ธัชริน ก้องอัมพร ม.6/8 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/203198

นาย คมสันต์   วิชัยวงศ์ ม.6/8 เลขที่1

เรียงความเรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203627

นางสาว ปรียา กาญจนโรจน์ ม.6/8 เลขที่ 26

นาย บัณฉันท์ แก้วงามสะอาด ม.6/8 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/203419

นาย ณัฐวัตร    มากวิริยะ   ชั้น ม.6/8   เลขที่ 11
http://www.thaigoodview.com/node/203314

.

http://www.thaigoodview.com/node/203177

นายวิชญ์พล บรรจบดี เลขที่ 8 ม.6/8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์