งานครั้งที่ 6 ม.6/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/10

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204878

นส.ศิวาพร พุฒหล้า เลขที่26 ม.6/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นางสาว ประกายดาว เย็นจิตร ม.6/10 เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/204824

http://www.thaigoodview.com/node/204648

ปรัชญา สวนศรี ม.6/10 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/204640

นาย ธีรพงค์ ฤกษ์โชคดี ม.6/10 เลขที่12

ชื่อ นาย พีรพล โพธิ์ศรีขาม ชั้น ม.6/10 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/204451

น.ส. กนกพร  สว่างอารมย์ เลขที่ 37 

http://www.thaigoodview.com/node/204213

http://www.thaigoodview.com/node/203948

นางสาวมนัญชยา จันทรา ชั้น ม.6/10 เลขที่ 35

นาย จีรวัฒน์ ปิมปา ม.6/10 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/204411

http://www.thaigoodview.com/node/204357

 

นางสาว ผกามาศ วงค์แก้ว ชั้น ม6/10 เลขที่33

นาย ปรินทร สินเปียง ม.6/10 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204351

http://www.thaigoodview.com/node/204344

อภินันท์ ศรีมันตะ ม6/10 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/204322

นาวสาวสุชาดา เล็มเยะ ม.6/10 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/204280

น.ส จุฑาทิพย์  นามฉิม ม.6/10 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/204259

น.ส. ชลลดา บุญวิไล ม.6/10 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/204256

นายชัยรัตน์ เจียมจริต ม.6/10 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/204226

นางสาวอรจิรา สงวนบุญ ชั้น ม.6/10 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/204251

น.ส ณัฐริญา  จันบาง ม.6/10 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/204241

นายธีระพล เกิดจั่น เลขที่8 ม.6/10


สุนิศา ลิมป์ธนะ เลขที่34 ห้อง 6/10

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/204198

 
นาย วัลลภ มะโพงเพ็ง ม6/10 เลขที่ 17

นาย ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ม.6/10 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/204178

http://www.thaigoodview.com/node/204164

นางสาว พาณินี ชูแสง ชั้น ม.6/10 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/203997


นาย พิชิตชัย พลายบัว เลขที่ 21 ห้อง 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/203683

นางสาวครองขวัญ เหมสุวรรณ ม.6/10 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/203673

นางสาวปวีณ์นุช เหมือนกูล ม.6/10 เลขที่ 32 

http://www.thaigoodview.com/node/203473

 

นายวีรภัทร พร้อมพานิชกร เลขที่ 22 

http://www.thaigoodview.com/node/203367

นายปฏิภาณ การงาน ชั้น ม6/10 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203172


ชื่อนาย ณัฐพนธ์ รังคะรัสมี ชั้นม 6/10 เลขที่ 1 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์