แลร์รี่ เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ประวัติ Google

ประวัติ แลร์รี่ เพจ ประวัติเซอร์เกย์ บริน ประวัติ Google

Google เป็นบริษัท Search Engine ชื่อดังบริษัทหนึ่ง ที่มีภารกิจหลักในการจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจัดระเบียบข้อมูลทั่วโลกเลยก็ว่าได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก Google เพราะในแต่ละวันการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่าต้องใช้บริการของ Google

ประวัติโดยย่อ

Google เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1998 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ แลรี่ เพจ และเซอร์เกย์ บริน ได้รับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ในวันที่ 4 กันยายาน ค.ศ. 1998 และได้เปิดขายหุ้นไอพีโอ (NASDAQ) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2004 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043
หลังจากทำความรู้จักกับ Google ดังกล่าวไว้ข้างต้น ในส่วนต่อไปขอกล่าวถึงที่มาที่ไปพร้อมประวัติและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของ Google ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกับผู้ก่อตั้งบริษัท โดยเริ่มจากประวัติของผู้ก่อตั้งทั้งสองคนและประวัติของ Google

 

ประวัติ แลร์รี่ เพจ

  

แลร์รี่ เพจ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารของ google ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ google และเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท แลร์รี่ เพจ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Google ร่วมกับเซอร์เกย์บริน ในปี ค.ศ. 1998 ในช่วงที่ทั้งคู่ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดย แลร์รี่ เพจ ดำรงตำแห่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของบริษัทตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001

ประวัติด้านการศึกษาของแลร์รี่ เพจ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนวิทยาเขตแอนอาร์เบอร์
ระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ความสำเร็จของชีวิต
แลร์รี่ เพจ เป็นหนึ่งสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติ (National Advisory Committee NAC) แห่งวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน และได้รับรางวัล Marconi Prize อันทรงเกียรติร่วมกับเซอร์เกย์ บริน ผู้ร่วมก่อตั้ง Google ในปี ค.ศ.2004
แลร์รี่ เพจ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของคณะกรรมการในโครงการ X PRIZE และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติ (National Academy of Engineering) ในปี ค.ศ. 2004

ประวัติเซอร์เกย์ บริน

เซอร์เกย์ บริน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Google ในปี ค.ศ. 1998 ร่วมกับแลร์รี่ เพจ ซึ่งเซอร์เกย์ บรินทำหน้าที่ควบคุมดูแลโครงการพิเศษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยดำรงตำแหน่งประธานด้านเทคโนโลยี รับผิดขอบการปฏิบัติงานของบริษัทร่วมกับแลร์รี่ เพจ

ประวัติด้านการศึกษาของเซอร์เกย์ บริน
เซอร์เกย์ บริน ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ที่คอลเลจพาร์ค ปัจจุบัน (ค.ศ.2011) เซอร์เกย์ บริน อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากที่นี่ เซอร์เกย์เป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติ (National Academy of Engineering) และได้รับทุนวิจัยจาก National Science Foundation Graduate Fellowship

ความสำเร็จของชีวิต
เซอร์เกย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้แก่ Extracting Patterns and Relations from the World Wide Web, Dynamic Data Mining: A New Architecture for Data with High Dimensionality ซึ่งเป็นผลงานร่วมกับแลร์รี่ เพจ, Scalable Techniques for Mining Casual Structures, Dynamic Itemset Counting and Implication Rules for Market Basket Data และ Beyond Market Baskets: Generalizing Association Rules to Correlations

ประวัติ Google

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

ปี ค.ศ. 1996 แลร์รี่ เพจและเซอร์เกย์ บริน ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ สำหรับค้นหา ที่เรียกว่า BackRub ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของสแตนฟอร์ดหนึ่งปีกว่า และมีการใช้แบนด์วิทด์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัย
ปี ค.ศ. 1997 แลร์รี่ เพจและเซอร์เกย์ บริน ได้เปลี่ยนชื่อเครื่องมือสำหรับค้นหา BackRub เป็น Google ที่มาที่ไปของชื่อนี้มาจากการเล่นคำ “googol” ซึ่งเป็นศัพท์คณิตศาสตร์ โดยตัวเลข 1 ที่มีเลขศูนย์ 100 ตัวตามหลัง แสดงถึงเป้าหมายที่ใช้ในจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลที่อยู่บนเว็บ

ปี ค.ศ. 1998 ในเดือนสิงหาคม แอนดี้ เบ็กโตลไชม์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Sun ในขณะนั้น ได้เขียนเช็ค $100,000 สั่งจ่ายให้กับบริษัทของแลร์รี่ เพจและเซอร์เกย์ บริน ภายใต้ชื่อ Google Inc จากจุดนี้ทำให้ Google ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ต่อมาในปีเดียวกัน เดือนกันยายน Google ได้ก่อตั้งสำนักงาน ณ โรงจอดรถของซูซาน โวจิสคี ที่ 232 ซานตา มาณืการิตา เมนโล พาร์ค ในเวลาต่อมา Google ทำการยื่นเอกสารเพื่อขอจัดตั้งบริษัทในแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 4 กันยายน ต่อมาไม่นาน แลรี่และเซอร์เกย์ เปิดบัญชีธนาคารภายใต้ชื่อบริษัทที่ตั้งใหม่ พร้อมกับนำเช็คที่ได้จากแอนดี้ เบ็กโตลไชม์ ฝากเข้าบัญชี ต่อมาทั้งสองคนได้จ้างพนักงานคนแรกของบริษัท คือ เคร็ก ซิลเวอร์สไตน์ ซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ต่อมาในปี ค. ศ. 1999 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ สำนักงาน ในโรงจอดรถ Google ได้ขยับขยายกิจการและย้ายไปยังห้องเช่าซึ่งตั้งอยู่ที่ 165 University Avenue ในแพโลแอลโต ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานเพียง 8 คนเท่านั้น ต่อมาช่วงเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้ย้ายอยู่ที่เมน์เทนวิว 2400 E. Bayhore ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปทางตอนใต้ 2-3 ไมล์

ในปี ค.ศ. 2000 ช่วงเดือนพฤษภาคม Google เปิดตัว Google.com ในรุ่น 10 ภาษา โดยมีภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน ฟินแลนด์ สเปน โปรตุเกส ดัตช์ นอร์เวย์ และเดนิช โดยได้รับรางวัล Webby Awards เป็นครั้งแรกในด้าน Techical Achievement ต่อมาในเดือนมิถุนายน Google เข้าร่วมพันธมิตรกับ Yahoo ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเริ่มต้นในการค้นหา และ Google ประกาศดัชนี URL จำนวนพันล้านเป็นรายแรก ทำให้ Google เป็นเครื่องมือในการค้นหาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถัดมาในเดือนกันยายน ทาง Google เริ่มให้บริการค้นหาสำหรับภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทำให้จำนวนภาษาที่ Google รองรับมีถึง 15 ภาษา ต่อมาในเดือนตุลาคม Google เปิดให้บริการ Adwords โดยมีลูกค้าจำนวน 350 ราย โดย Adwords เป็นโปรแกรมโฆษณาแบบบริการตนเอง โดยประกันถึงการดำเนินงานบนออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต และได้เปิดบริการ Google Toolbar ซึ่งเป็นปลั๊กอินบราวเซอร์ ที่สามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องไปยังหน้าแรกของ Google

ต่อมา ค.ศ. 2001 เดือนมีนาคม เอริค ชมิดช์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และได้เปิดให้บริการทั้งหมด 26 ภาษา ถัดมาได้เปิดตัวการค้นหารูปภาพที่ให้การเข้าถึงภาพถึง 250 ในเดือนกรกฎาคม ต่อมาเดือนสิงหาคม Google  เปิดสำนักงานในต่างประเทศที่ประญี่ปุ่น ในเมืองโตเกียว โดยเอริค ชมิดช์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนแลร์รี่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ เซอร์เกย์ได้รับแต่งตั้งเป็นฝ่ายเทคโนโลยี

ต่อมา ค.ศ. 2002 เดือนกุมภาพันธ์ Google ได้ทำการพัฒนา AdWords โดยการกำหนดราคาต้นทุนต่อคลิกใหม่ และในเดือนพฤษภาคม Google ได้เปิดตัว Google Labs ซึ่งใช้เป็นสถานที่ทดลองเทคโนโลยีเบต้าใหม่ๆ

ค.ศ. 2003 ในเดือนกุมภาพันธ์ Google ได้ซื้อกิจการ Pyra Labs ซึ่งเป็นผู้สร้างบล๊อกเกอร์

ค.ศ. 2004 ในเดือนมีนาคม Google ย้ายสำนักงานไปที่ Googleplex ที่ 1600 Amphitheatre Parkway ในเมาน์เทนวิว ซึ่งรองรับพนักงานกว่า 800 คน ต่อมาในเดือนตุลาคม Google เปิดตัว Google SMS โดยการส่งข้อความค้นหาไปยัง Google และไ้ดเปิดตัว Google Scholar รุ่นเบต้า ใช้สำหรับค้นหาเอกสารทางวิชาการ ซึ่งเป็นบริการที่ฟรี ในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีหน้าเว็บของ Google พุ่งถึงแปดพันล้านรายการ

ต่อมา ค.ศ. 2005 เดือนกุมภาพันธ์ เปิดให้บริการ Google map ต่อมาในเดือนมีนาคม Google ได้ซื้อกิจการ Urchin ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์เว็บ โดยใช้เทคโนโลยีีนี้สำหรับสร้าง Google Analytics ต่อมาในเดือนมิถุนายน Google เปิดตัว Google Earth ซึ่งเป็นบริการแผนที่อิงภาพถ่ายดาวเทียม ถัดมาในเดือนสิงหาคม Google ได้เปิดตัว Google Talk แอปพลิเคชันบน Windows ที่สามารถสนทนากับเพื่อนๆ พร้อมกับคุณลักษณะที่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟน ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเดือนพฤศจิกายน Google เปิดตัว Google Analytics ใช้สำหรับวัดผลของเว็บไซต์

ค.ศ. 2006 เดือนกุมภาพันธ์ Google เปิดตัวการสนทนาบน Gmail ถัดมา Google ได้ซื้อกิจการของ Writely ซึ่งเป็นที่มาของ Google docs ในเดือนเมษายน ได้เปิดตัว Google calendar ถัดมา Google ซื้อกิจการ Youtube

ค.ศ. 2007 เดือนมิถุนายน Google map เปิดให้บริการสำหรับการใช้งานบน Apple iPhone

ค.ศ. 2008 เดือนกันยายน Google เปิดตัวบราวเซอร์ใหม่ ภายใต้ชื่อ Chrome

ค.ศ. 2009 เดือนมิถุนายน Google ได้เปิดตัว Adsense สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ

ค.ศ. 2010 เดือนมกราคม

 เเหล่งอ้างอิง http://www.itdnake.com/google/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-google/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์