ทำอย่างไรกันดีท่าอยากอยู่ร่วมกันในสังคมได้ " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

Cool ทำอย่างไรกันดีท่าอยากอยู่ร่วมกันในสังคมได้ Cool 

     

 

 

      มนุษย์ทุกคนร้วนไม่สามารถเกิดมาได้ในการที่ว่าจะสามารถอยู่คนเดี่ยวได้โดยไม่มีการพึ่งพาใครเลย สิ่งต่างๆรอบตัวนั้นมนุยษ์ล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือหยิบยืมมือหรือการทำงานร่วมกันจึงประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเมื่อมีการต้องการความช่วยเหลือแล้วเราจึงต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันกับคนต่างๆเพื่อเป็นการสนทนา หรือบอกจุดประสงค์ซึ่งกันและกัน เมื่อมีการติดต่อกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นหมู่มากๆ อยู่รวมกันช่วงเหลือกันมันจึงกลายเป็นคำว่า " สังคม "      

      สังคม หรือ socity หรือ นั้นได้ให้คำนิยามเอาใว้ว่า " คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน " ซึ่งท่าแปลเป็นภาษาเข้าใจคือเมื่อไหร่ที่มีการติดต่อเมื่อนั้นเรียกว่าสังคม ดังนั้น เมื่อสังคมต้องมีการที่จะพูดคุยพบหากัน ซึ่งก็ต้องมีการแรกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นประโยชน์ของสังคมนอกจากจะช่วยเหลือเรื่องความเหงาแล้วยังมีทั้งทางด้านการแรกเปลี่ยนประสบการณ์หรือมีการ สนทนากับสถาบันครอบครัวหรือต่างๆ ก็จะกลายเป็นว่า สังคมนั้นได้ให้เกี่ยวกับคำสั่งสอนแก่เราทางการสนทนาต่างๆ ในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเหมารวมลงไปในด้านการประสบการณ์เลยก็อาจจได้ เราจึงเห็นได้ว่าประโยชน์ของสังคมนั้นมีมากมายหลากหลายมากทำให้เราเข้าใจได้เลยว่า มนัุษย์เป้นสัตว์สังคมที่อยู่แบบไม่มีสังคมไมไ่ด้    

      มาพูดถึงเรื่องนิสัยและความแตกต่างทางความคิดกันบ้าง นับแต่นานมาแล้ว ที่มนุษย์หรือแม้แต่สสัตว์ มักจะมีนิสัยและความคิดเป็นของตัวเอง ทุกๆสิ่งมีชิวิตล้วนแต่ต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่และเป็นสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นไม่แปลกเลยว่าทำไมคนเราถึงได้  อาจจะมีการกระทบกระทั้งหรือแม้แต่บรรดาสัตว์ต่างๆก็มีการกระทบกระทั้ง สัตว์ก้มีสิ่งที่เรียกว่า " สังคม " ใช้เหมือนกัน เพราะสัตว์ก็มีระบบเกื้อกุลกันไม่มีการอยู่คนเดียวเว้นเช่นพวกสัตว์ชั้นต้ำ ดังนนั้นเราจะพูดถึงประเด็นที่ว่า " นิสัยและความต้องการมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคม " เริ่มแรกนิสัย คนเราเกิดมาทุกคนล้วนมีนิสัยที่แตกต่างกันมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ว่า จะมีความหน้าจะเป็นที่ คนเรานั้นเกิดมาก็ต้องมีนิสัยเหมือนกันได้ถึงมีก็มีน้อยมาก ดังนั้นนี้จึงอาจจะเป็นหนึ่งในตัวปัญหาทำให้ เกิดการกระทบกระทั้งในสังคมเกิดขึ้นได้ เพราะนิสัยที่จะอยู่ร่วมกันไม่ตรงกัน  ปัญหาที่สองที่มองได้ชัดเจนคือความแตกกต่างทางความคิด จะยกออกมาเป้นข้อๆเลยครับ เช่น ด้านความชอบ คนเราถึงมีนิสัยเหมือนกัน ก็ต้องมีสิง่ที่ชอบและไม่ชอบที่อาจจะไม่เหมือนกันบ้าง เมื่อคนสองคนมาเจอกัน พูดถึงเรื่องเดียวกันแล้วต่างความคิดจึงเกิดผลกระทบกระทั้งกันได้ อย่างที่สองคือ เรื่องของศาสนา คุณไม่สามารถวิจารย์อะไรเกี่ยวกับศาสนาได้เพราะเป็นเรื่องแห่งความเชื่อที่ว่าด้วยการสอนที่แตกต่างกันไป สมัยนี้จึงมีปัญหาด้านสาสนาให้เห็นบ่อยๆหลายๆอย่างเช่น สงครามการรบ ชาวพุทธและอิสลามเป็นต้น

       แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงกันดีหละ  เมื่อปัยหาเกิดเราก็ต้องแก้ด้วยต้นเหตุ สังคมมนุษย์มีความแปลกตรงที่ว่ามนุษยืมีการเรียนรู้และรับรู้มากกว่าประเภทอื่น ดังนั้นเมื่อคุณพบปัยหาคุณก้ต้องรุ้จักการเรียนรู้และหาทางออก ปัญหาการกระทบกระทั้งในสังคมเกิดจากด้านความคิดและนิสัย ท่าให้แก้ด้านนิสัยคนเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อคนอีกคนได้ง่ายๆ หรือการที่จะเปลี่ยนแนวความคิดตัวเองไปดื้อๆก็ไม่สามารถทำได้เลย ดังนั้น เราควรที่จะรู้จักการเปิดใจ ยอมรับที่จะรับสิ่งใหม่ๆ และไม่ยึดถือความคิดของตัวเอง ยิ่งด้านศาสนา ไม่สมควรที่จะมีการวิจารย์กัน เพราะหลักคำสอนต่างๆมีหลักคำสอนที่แตกต่างกัน แต่ผลสุดท้ายทุกศาสนาสอนให้เรา รู้จักการรักกัน เข้าใจกัน การให้อภัยซึ่งกันและกันตลอด

       สังคมสมัยนี้ที่เราอยู่ไม่ได้เรียกว่าแย่เสมอไป ถึงจะมีอุดมการต่างๆที่เข้ามามีบทบาท ทำให้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงแก่งแย่งชิงดีไปมาก แต่เราก็สามารถเป็นกลางได้และ รู้จักยอมรับ      มนุยษ์ผู้เป็น สัตว์ที่พัฒณาแล้วย่อมรุ้จักคำว่า ให้อภัย และยอมรับ สังคมเราทุกสังคมย่อมจะต้องใช้หลักประชาธิบไตยฟังเสียงส่วนมาก ไม่จารย์เสียงส่วนน้อย เพื่อให้สังคมสงบและหน้าอยู่ยิ่งขึ้น                                                                                                   

       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์