อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน

รูปภาพของ hnoipanee

           บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว     สมาชิกทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานบ้านร่วมกัน   โดยเลือกทำงานที่เหมาะสมกับตนเองในการทำงานบ้านเล็กๆ   น้อยๆ  ทำความสะอาดบ้านจัดสิ่งของต่างๆ  ให้เป็นระเบียบ  ตกแต่งห้องให้สวยงาม   และบริการคนในบ้าน  การทำงานดังกล่าวเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว   และยังทำจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคี  รักใคร่ปรองดองกัน  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

    การทำความสะอาดพื้นบ้าน

           พื้นบ้านในปัจจุบันมีหลายประเภท  เช่น    พื้นไม้   พื้นซิเมนต์   พื้นหินขัด   พื้นกระเบื้อง   ซึ่งการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภท   มีวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกันดังนี้

    การใช้งานและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความ

 

สร้างโดย: 
ภาณี สุวรรณสินธุ์

น่าจะมีเนื้อหาเยอะๆ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 536 คน กำลังออนไลน์