" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

 
" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "
 
     ความแตกต่างมีมากมายหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความคิดที่ไม่ตรงกัน ความชอบที่แตกต่างกันออกไป การนับถืออะไรที่แตกต่างกัน ก็ทำให้เกิดความหลากหลายได้และความหลากหลายก็ส่งผลตามต่อมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น การแบ่งพวก การทะเลาะถกเถียงกันไป ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้เพราะไม่มีกฎหมายที่บังคับความชอบของบุคคลได้จึงทำให้กลายเป็นสาเหตุที่เรื้อรังไม่สามารถแก้ไขได้มีแต่แค่บรรเทาให้เหตุการณ์มันเบาลงได้เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเหตุการณ์ความแตกต่างความขัดแย้งออกมาเรื่อยๆไม่เป็นที่จบสิ้น ตัวเราเองทำได้แค่เพียงไตร่ตรองนิ่งเฉย และ ไม่ควรเข้าไปพัวพันธ์เกี่ยวข้อง แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรารู้จักการปรับตัวปรับสถานการณ์ให้เหมาะสมเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ อย่างเช่นที่เมื่อก่อน การแบ่งแยกระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นการเหยียดกันไปเหยียดกันมา มีการแบ่งชนชั้นมีการแบ่งอะไรต่อมิอะไรมากมายเช่น ผู้หญิงต้องทำงานบ้านอย่างเดียวห้ามออกไหทำงาน ผู้ชายคุณสามารถไปมีภรรยาหลายคนได้ไม่เป็นไร ไม่เป็นที่จบสิ้นแต้ในปัจจุบันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายสามมรถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเพราะว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั้นมีการปรับตัวเข้าหากันให้เกียจซึ่งกันและกันมากขึ้นทำทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถที่จะยืนอยู่บนโลกมีสิธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่มีการเหยียดกันอีกต่อไปจึงทำให้รวมกันเป็นหนึ่งมากขึ้น ทำให้สังคมของเราสงบศึกและก็อยู่ร่วมกันเป็นทองแผ่นเดียวกันมากขึ้นกว่าอดีตที่มีการเหยียดกันไปเหยียดกันมา
       ความแตกต่างเรื่องการเมือง :  หลากหลายคนมีความคิดที่เป็นของตัวเองถ้าตัวเองชอบอะไรตัวเองจะบอกว่าสิ่งนั้นดีแม้ต่อให้มันอาจจะไม่ดีจริงแต่ตัวเองว่าดี ซึ่งคนเรานั้นมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปบางคนชอบแต่บางคนไม่ชอบจึงเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมา การขัดแย้งทางการเมืองเป็นเหตุการณ์ทางประเทศไทยที่มีความรุนแรงมากที่สุดและยาวนานมากๆ เกิดความวุ่นวายต่อประเทศและนอกประเทศเป็บอย่างมาก โดยเรื่องทั้งหมดเกิดจากคนไทยของเราที่แบ่งกลุ่มออกเป็นเสื้อสองสี ที่แต่ละสีก็ต่างอยากให้คนที่่ตัวเองชอบได้ดำรงตำแหน่งจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ความแตกต่างทางการเมืองขึ้น การไม่เห็นคุณค่า และการไม่ยึดมั่นกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย แต่แก้ปัญหาโดยการใช้อำนาจ ใช้การครอบงำ  ทั้งทางความคิด การใช้เงิน การใช้ความรุนแรง การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวหาซึ่งกันและกัน สถาบันทางการเมือง เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา องค์กรอิสระต่าง ๆ มีความอ่อนแอ แต่เหตุการณ์เหล่านี้มันสามารถที่จะหมดไปได้ถ้าทุกคนนั้นใช้เหตุผลของตัวเองมากกว่าความหลงใหล การฟังเหตุผลของกันและกันให้มากกว่าที่จะมากล่าวหากันไปกล่าวหากันมาซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดผลที่ดีทำให้เกิดแต่ผลเสียที่ส่งต่อไปทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายเข้าไปมากกว่าเดิมจะยุติได้ถ้าทุกคนรู้จักฟังให้มากยอมให้เป็นและมีเหตุผลมากกว่ามีกำลังเท่านั้นการเมืองของเราก็จะมีความหลากหลายทางการเมืองแต่ก็มีความรวมเป็นหนึ่งและการเมืองของเราก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีอย่างยิ่ง
      ความแตกต่างทางสถาบันครอบครัว :  ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปแล้วแต่ครอบครัวของแต่ละคน บางครอบครัวมีเวลาอยู่กับลูกแต่บางครอบครัวนั้น 1 สัปดาห์ได้พบลูก 1 ครั้ง บางครอบครัวเป็นปีกว่าจะได้พบกัน บางครอบครัวมีครบทั้ง พ่อ แม่ ลูก บางครอบครัวมีแค่ พ่อหรือแม่ ที่อยู่กับลูก บางครอบครัวมีสถานะก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่บางครอบครัวมีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะส่งลูกเรียน แต่ทั้งหมด ทั้งครอบครัวที่มีฐานะหรือไม่มีกำลังทรัพท์ก็สามารถที่จะสอนลูกของเขาให้เป็นคนดีของสังคมได้ ไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งคอยแบ่งชนชั้นกัน ถึงจะแตกต่างก็แต่ก็มีความสุขเหมือนกันแค่คนล่ะแบบแต่ทั้งสองก็สามารถที่จะอยู่บนสังคมได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ในสังคมในปัจจุบันชอบมีการดูถูกกันไม่ว่าจะเรื่องหน้าตา ฐานะ หรือ การเรียน จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมา เช่น บางมหาลัยที่เขียนกำหนดการในการสมัครมาว่าต้องเป็นผู้ที่จบ จากโรงเรียนชื่อดังเท่านั้นจึงสามารถสมัครรับการศึกษาต่อได้ หรือ คนที่จบจากมหลาลัยนี้ไม่สามารถที่จะร่วมงานกันได้เพราะว่าเป็นมหลาลัยที่ไม่มีที่เรียนถึงจะมาเรียน เป็นการดูถูกกันและกัน คนเราสมัยนี้ชอบมองอย่างอื่นมากกว่าความสามาถของคนจึงทำให้คนหลายคนอยู่ยากในสังคมนี้เราสามารถยุติได้คือต้องลองให้ได้ทำแล้วค่อยตัดสินใจเมื่อได้ทำจบแล้วถึงจะอยู่ร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียวของกันและกันในสังคมนี้
       ความแตกต่างทางความชอบของคนอื่น : อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าแต่ละคนนั้นมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนอาจจะเหมือนกันหรือไม่้เหมือนกันก็แล้วแต่แต่ที่เราควรทำคือการไม่ไปพูดจาเสียกับความชอบของคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะทำให้อีกฝ่ายเสียใจและเกิดเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้น เช่น บางคนชอบศิลปินเกาหลีแต่คุณชอบฟังเพลงไทย คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเพลงที่คุณชอบฟังนั้นดีกว่าเพลงของศิลปินเกาหลี คุณไปว่าความชอบของคนอื่นเสียๆหายๆ ถ้าจะอยู่ร่วมกันเป็นแผ่นเดียวกันเราต้องยอมรับความชอบของอื่นหรือการเผิกชอบ ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับความชอบของคนอื่น ถ้าทำได้จะทำให้สังคมของเรานั้นสงบสุขมากยิ่งขึ้น 
          สรุป : ความหลากหลายมีหลากหลายแบบหลากหลายประเภทแต่เราก็ต้องยอมรับความแตกต่างและความชอบของผู้อื่นเผื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ถ้าหากบนโลกใบนี้มีแต่ความสันติสุขทุกคนก็จะมีความเพราะอาจจะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมากอีกในประเทศของเราและทุกคนก็จะอยู่แบบไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกในประเทศของเรา 
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง หากคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง !!
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์