เรื่องง่ายๆ กับภาษาบาลี

การสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี

                     1.ภาษาบาลีมีสระ ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

                     2.ภาษาบาลีมีพยัญชนะ ๓๓ ตัว แบ่งตามฐานที่เกิดได้ดังนี้

                          ก.พยัญชนะวรรคมี ๒๕ ตัว ได้แก่
                             พยัญชนะวรรค/ฐาน
 
                            วรรคที่  1 ฐานคอ               ก    ข    ค    ฆ    ง
                            วรรคที่  2 ฐานเพดาน           จ    ฉ   ช    ฌ    ญ
                            วรรคที่  3 ฐานปุ่มเหงือก       ฎ    ฐ   ฑ   ฒ    ณ
                            วรรคที่  4 ฐานฟัน               ต    ถ   ท    ธ     น
                            วรรคที่  5 ฐานริมฝีปาก         ป   ผ   พ    ภ      ม

                        ข. เศษวรรคมี  8  ตัว  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬํ  °


                    3. ภาษาบาลีไม่มี ศ ษ

                    4. คำทุกคำในภาษาบาลีจะต้องมีตัวสะกดและตัวตาม เช่น วัฑฒนา ฑ เป็นตัวสะกด ฒ เป็นตัวตาม

                    ตัวสะกดและตัวตามในภาษาบาลีจะเป็นไปตามกฎดังนี้
                          ก.  พยัญชนะวรรคที่เป็นตัวสะกดได้ คือ ตัวที่ 1 3 5
                          ข.  ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 2 ตามได้
                          ค.  ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 4 ตามได้
                          ง.  ในวรรคเดียวกันถ้าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกด พยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้


 

สร้างโดย: 
ครูศุภาภรณ์ อหันตะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์