หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความหลากหลายในสังคม

              จากการที่ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันในสังคมมีการเกิดและมีความความหลากหลายของเชื้อชาติภาษาศาสนาและความเชื่อมากขึ้นเพราะในปัจจุบันมีการเกิดสิ่งใหม่ ๆ ทางเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื้อมากขึ้นทำให้ในปัจจุบันในด้านของเชื้อชาติคนในสังคมและต่างประเทศมีหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะมีเชื้อชาติไทย จีน อังกฤษ ญี่่ปุ่น จีน เขรม อินเดีย พม่ามีการเกิดเชื้อชาติใหม่ ๆ มากขึ้นจำนวนประชากรก้ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยการเปลี่ยนเชื้อชาติก็เป็นสิ่งที่ทำได้แล้วแค่ไปเขตเป็นเสมือนเรื่องง่าย ๆ ที่ใครยากจะเปลี่ยนก้สามารถเปลี่ยนได้ได้ไม่ใช้แค่ง่าย ๆ ไปเขตเท่านั้นยังต้องมีเอกสารต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นใบการเกิด ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตประชาชนและตัวบุคคลอีกมีเอกสารมากมายจึงทำให้ยุ่งยากคนที่พอใจในเชื้อชาตินั้นก้จะเกิดความภาคภูมิใจแต่คนที่ไม่พอใจอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือขัดแย้งกันได้ตัวอย่างเช่นบางคนอาจอยากจะเปลี่ยนเชื้อชาติเป็นไทยแต่ติดอยุ่ที่ตนเองไม่ใช้คนไทยก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะเชื้อชาติเป็นสิ่งที่บอกว่าคนคนนั้นเชื้อชาติอะไรอยู่ประเทศไหนนับถือศาสนาอะไรเชื้อชาติบอกได้หลายอย่างเช่น สีผิว ดวงตา รูปร่าง ภาษา ทรงผมเป็นต้นสีผิวแต่ละเชื้อชาติอาจมีสีผิวที่ไม่เหมือนกันบางเชื้อชาติอาจจะสีผิวดำบางเชื้อชาติอาจสีผิวขาวบางเชื้อชาติอาจจะมีสีผิวที่เหลืองคนทุกชาติรวนแต่มีสีผิวที่แตกต่างจะเห็นได้ว่ามาจากคนล้ะเชื้อชาติกันในส่วนของเรื่องสีผิวนั้นย่อมมีการทะเลาะกันด้วนเช่นคนสีผิวขาวไม่ยอมรับคนที่มีสีผิวดำเพราะเห็นว่่าไม่เหมือนคนอื่นจึงทำให้เกิดการทะเลาะกันซึงทำให้เกิดปัณหาและส่งผลในด้านเชื้อชาตอีกด้วยส่วนดวงจะเห็นได้ว่าบางคนบางเชื้อชาติจะมีดวงตาที่กลมโตเข้มบางเชื้อชาติอาจมีดวงตาสีน้ำตาลออกประกายบางเชื้อชาติอาจจะมีดวงตาเป็นสีฟ้าสีเทาก็ว่าไปในแต่ละเชื้อชาติจะไม่เหมือนกันรวนแต่มีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันในแต่ล้ะเชื้อชาติรูปร่างก็เช่นกันในแต่ล้ะเชื้อชาติมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันบางเชื้อชาติสูงตัวยาวบางเชื้อชาติอ้วนเตี้ยบางเชื้อชาติเตี้ยบางเชื้อชาติมีความพอดีในตัวบางเชื้อชาติมีความพอดีไม่สูงเกินไม่เตี้ยเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินจึงทำให้ไม่เหมือนกันจึงแยกเชื้อชาติได้ง่ายและในแต่ละเชื้อชาติมีการทำผมเส้นผมสีของสีผมไม่เหมือนกันเช่นคนเชื้อชาตอไทยคนไทยจะมีสีผมเป็นสีดำยาวส่วนเชื้อชาตออื้นอาจจะมีสีผมเป็นสีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข้มหรือสีทองในแต่ล้ะเชื้อชาติจะไม่เหมือนกันแต่อาจมีความคล้ายกันและในด้านของภาษาก็เช่นกันในปัจจุบันมีหลายภาษที่เข้ามาโดยเรียนรู็และอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาบาลี ภาษามายูเป็นต้นในด้านของภาษาจึงมีการเป็นที่สนใจมากกับทุกคนซึ่งในปัจจุบันมีการเข้าสู่อาเซียจึงทำให้มีคนต้องการผู็ที่รู้มากกว่า 1 ภาษารับเข้าทำงาน้าคนที่ที่มีพื้นฐานในด้านของภาษาจะทำให้มีผู็คนรับและต้องการจะเป็นที่น่าจดจองอย่ามากในด้านของภาษาจึงเป็นค่านิยมที่ทุกคนคิดอยากจะทำตามจะเห็นได้ว่าดาราสมัยนี้คนสมัยนี้ก็ส่งลูก หลาน ไปเรียนที่เมืองนอกกันเยอะแยะเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขามีความรู็ในด้านของภาษาและในด้านตาง ๆ มากขึ้นและการที่ส่งลูกหลานไปนั้นก็จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษามากขึ้นจะทำให้เกิดการเรียนรู็ทางภาษามากยิ่งขึ้นจึงทำให้คนในปัจจุบันเกิดความคิดที่หลากหลายกันไปในแต่ล้ะเรื่องที่ตนจะคิดขึ้นมาในด้านของเชื้อชติถึงเชื้อชาติ ภาษา สีผิว ความเป็นอยู่จะต่างกันถึงจะมีการทำทะเลาะกันทุกคนก็คงยังร่วมใจเป็นหนึ่งเพื่อนไม่ทำให้เกิดปัณหาส่วนน้อยที่มีปัณหาแต่รวม ๆ คือทุก ๆ เชื้อชาติต่างมีความรักให้กันจะเห็นได้ว่าการที่ประเทศอื่น ๆ มีภัยต่างคนต่างหลากหลายเชื้อชาติกันก็จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในยามมีภัยในด้านของศาสนาก็มีความหลากหลายทางศาสนาเหมือนกันในด้านของศาสนานั้นในปัจจุบันมีมากมายหลายศาสนาเช่นศาสนาพุทธ ศาสานอิสลาม ศาสนาฮินดู ศาสนาคริตร์ ศาสนาพรา ศาสนาเชน ศาสนาสิกข์ เป็นต้นจึงมีความหลากหลายทางศาสนามากขึ้นในแต่ละศาสนาจะมีการทำพิธิและการนับถือพระเจ้าไม่เหมือนกันเช่นศาสนาพุทธจะไม่มีการนับถือพระเจ้าแต่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทนพระเจ้าส่วนศาสนาคริตร์กับศาสนาอิสลามจะนับถือพระเจ้าจะเคราพพระเจ้าเป็นที่พึ้งส่วนศาสนาเชนจะนับถือพระเจ้าจะมีการนุ่งน้อยแต่ละศานาจะมีความแตกต่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาเหมือนกันคือทุกศาสมีที่เคราพและมีสิ่งศักดิ์ที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนศาสนาจะเป็นสถาบันที่อบรมขัดเกลาให้แต่ล้ะคนเป็นคนดีมีจิตใจเมตามีคุณธรรมแต่ถึงศาสนาจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ในทางศาสนานั้นก็ยังมีความขัดแย้งเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีการเถียงกันว่าศาสนาไหนที่ดีกว่ากันศาสนาไหนคนนับถือเยอะมากกว่ากันจึงเกิดการทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันไปก็ไม่มีอาไรดีขึ้นเพราะศาสนามีไว้ให้ทุกคนรักกันไม่ชิงดีชิงเกลียดกันศาสนาทำให้ทุกคนรักกันและในด้านของความเชื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันยอมมีความเชื่อที่หลากหลายกันไปใรสังคมแต่ก่อนคนไทยมีความเชื่อในด้านของผีสางทูตผีเทวดาจนมาถึงในสมัยนี้ความเชื่อนั้นลดน้อยลงไปแต่ก้ยังมีความเชื่อกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นจะเห็นได้ว่ามีข่าวออกมาเสมอว่าคนในสมัยนิยมเลี้ยงลูกเทพมีการขายของเกี่ยวกับลูกเทพมีร้านอาหารร้านดูแลของลูกเทพจึงเกิดข้อพิพากกันมากในโลกของสังคมออนไลน์บางคนก็จะมีความเชื่อว่าพอเลี้ยงแล้วชีวิตดีขึ้นบางคนก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายไม่เชื่อทุกคนยอมมีความคิดไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปไม่เพียงแค่คนไทยที่มีความเชื่อว่าเลี้ยงแล้วจะดีแต่มีคนต่างชาติอีกมากมายที่มีความเชื่อเหมือนกันจนบางทีอาจทุกเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ด้านของภาษาที่ใช้ไม่เหมือนกัน ด้านของศาสนาที่นับถือไม่เหมือนกัน ด้านความเชื้อที่ต่างกันนออกไปปัณหาทั้งหมดนี้อาจนำไปสู้ความขัดแย้งของคนในสังคมได้อาจส่งผลให้เกิดปัณหาใหญ่ระดับโลกหรือเป็นเพียงปัณหาเล็ก ๆ  

ในฐานนะที่ข้าพเจ้าเป็นเยาวชนของชาติข้าพเจ้ามีแนวคิดดังนี้      

ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดอยู่ที่ประเทศไหนใช้ภาษาไหนนับถือศาสนาใดหรือมีความเชื่อความหลากหลายในด้านต่างๆยังไงจะขัดแย้งกันหรือจะทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหนยังไงคนในสังคมคนในประเทศคนต่างประเทศก้จะกับมาดีกันได้ถ้าทุกคนในสังคมหันเข้าหากันหันหน้าคุยกันและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายไม่แบ่งแยกไม่แบงสีไม่เห็นแกตัวเห็นประโยชน์ส่วนมากมากกว่าประโยชน์ของตนเองก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นและทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขในสังคมนี้ได้ถ้าทุกคนแค่คิดสักนิดก็จะทำให้สิ่งตาง ๆ ที่เคยเป็นคำว่าความขัดแย้งในสังคมหายไปได้ความหลากหลายก็จะกลายเป็นหนึ่งถ้าทุกคนในสังคมร่วมมือร่วมใจกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความหลากหลายในสังคม

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์