หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

          ความหลากหลาย นั้นมีความหมายหลายอย่าง เช่นความหากหลายด้านชีวภาพ นั้นหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ นอกจากนั้นความหลากหลาย อาจหมายถึง การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การอยู่ร่วมกันของคนในสั้งคมนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเเตกต่าง ซึ่งคนสังคมนั้นอาจจะมีความหลากหลายต่างๆมากมาเช่นความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ความหลากหลายด้านชีวิต ความหลากหลายด้านความคิด ความหลากหลายต่างๆนั้นอาจส่งผลให้เราไม่เข้าใจกัน การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันเเละกัน เเละอาจจะเกิดการทะเราะกันต่างๆมากมาย ซึ่งมนุษย์เราเองต่างมีความคิดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เเตกต่างกันในเรื่องของศาสนา เรื่องวัฒนธรรม  เรื่องของการเคารพต่างๆ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดำเนินชีวิต


                                       

         ความแตกต่างนั้นมีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการนับถือศาสนา  ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความแตกต่างด้านความเชื่อ ความแตกต่างทางด้านภาษา ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ความเเตกต่างด้านการใช้ชีวิต ความเเตกต่างด้านสัญชาติ เเละอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต่อดีตจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างมากมายและยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน ทำให้โลกและมนุษย์เรานั้นเกิดความไม่สงบสุข ทำให้กลายเป็นปัญหาสังคม ปัญาหาสังคมนั้น อาจหมายถึงการที่เเต่ละบุคคนมีความคิดที่เเตกต่างกันออกไปจึงทำให้คนไนสังคมเกิดการทะเลาะ ไม่ชอบหน้า ไม่มองหน้า   เมื่อเกิดความแตกต่างก็จะเกิดการแบ่งแยกชนชั้น ชนชั้นกลาง ชนชั้นสูง ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งแยกอาจมาจากความร่ำรวยในฐานะ หรือแม้กระทั่งหน้าตา มนุษย์เราทุกคนนั้นเมื่อได้เกิดมาแล้วย่อมมีความแตกต่างกันทุกคน ไม่มีใครที่จะเหมือนกันไปทุกอย่าง แม้แต่คนที่เป็นแฝดกันเอง อาจจะมีแค่ส่วนของใบหน้าเท่่านั้นที่คล้ายกัน แต่ความคิดอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งถึงมนุษย์เรานั้นจะเกิดมาแตกต่างกันยังไง บางคนมีครบ32 บางคนมีบ้าน บางคนมีรถ หรือไม่มีอะไรเลยก็ตาม แต่สิ่งที่ทุกคนเรามีเหมือนกันคือพ่อแม่ เมื่อทุกคนเกิดมาเเล้วก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูในเรื่องของนิสัย บางคนอาจมีความอิจฉาริษยา บางคนอาจเป็นคนที่ดีมากๆ บางครั้งอาจดีเกินไป นอกจากความเเตกต่างของมนุษย์เราในด้านนิสัยเเล้ว ในเรื่องของศานานั้นก็มีมากเช่นกัน เช่นความขัดเเย้งในเรื่องของศาสนา ซึ่งอาจเกิดจากความเชื่อ ความเข้าใจ ความศรัทธาในศาสนาเเตกต่างกัน ึซึ่งทุกคนอาจจะลืมมองย้อนกลับไปว่าทุกศาสนานั้นล้วนสอนให้มนุษย์เราเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ซึ่งในการมองข้ามจุดจุดนี้ ทำให้มนุษย์เราเกิดความไม่เข้าใจ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจก็ส่งผลให้เกิดการทะเราะวิวาทขั้นรุนเเรง นอกจาจะมีความขัดเเย้งทางด้านศาสนานี้เเล้ว บนโลกของเรายังมีความขัดเเย้งต่างๆอีกมากมาย ซึ่งล้วนมาจากความหลากหลายในเรื่องต่างๆ เเละอีกหนึ่งความขัดเเย้งที่เลวร้ายไม่ต่างกัน คือ การที่มนุย์เรามีความหลากหลายด้านชาติพันธ์ บางคนอาจจะไม่ชอบคนชาตินี้เลยส่งผลให้ เกิดการรังเกียจ การทะเราะกัน บางคนไม่ชอบเพียงเพราะเเค่เค้าสกปรก เเต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่าจริงๆเเล้วจิตใจข้างในเค้าเป็นคนดีมากเพียงใด เพียงเพราะเหตุนี้เราจึงไม่ควรที่จะตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะเเค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขา อย่าเชื่อสายตาตัวเอง เเต่จงเชื่อความรู้สึกที่เราได้สัมผัส นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านของความขัดเเย้งของการเมืองไทย ซึ่งเราอาจเห็นได้จากข่าวในทีวี หนังสือพิมพ์ ต่างๆมากมาย ความขัดเเย้งของการมืองไทยนั้นเรียกได้ว่าเป็นความขัดเเย้งที่ใหญ่หลวงยิ่งหนัก เพราะว่าเมื่อเกิดความขัดเเย้งขึ้นเเล้วไม่ใช่เพียงเเต่ทุกคนที่สรา้งปัญญานั้นจะประสบปัญหาเพียงกลุ่มเดียว เเต่เมื่อเกิดกรทะเราะ การไม่เข้าใจกันทางการเมือง ส่งผลให้มนุษย์ทุกคนในประเทศไทยเกิดความเสียหาย ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต เพราะรัฐบาลนั้นเรียกได้ว่าเมหือนตัวกำหนดเส้นทางในการใช้ชีวิต ถ้ารัฐบาลมีกฏหมายดีๆ เคร่งครัดากว่านี้ ก็จะทำให้ลดจำนวนประชาชนผู้กระทำความผิดได้ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดมาจากความหลากหลายทั้งสิ้น เมื่อเกิดปัญหาระดับโลก โลกของเราจึงได้มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เพื่อรักษาสันติภาพโลก และ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธีซึ่งองค์กรนี้มีหน้าที่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เเต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ในเรื่องของความขัดเเย้งไม่ว่าจะเป็น ความขัดเเย้งด้านศาสนา ด้านนิสัย ด้านชาติพันธื ด้านกำรใช้ชีวิต ด้านการเมืองไทย เป็นเพียงเเค่ส่วหนึ่งเท่านั้น จริงๆเเล้วความขัดเเย้งที่เเท้จริงล้วนเกิดมาจากความคิด ซึ่งมนุษย์เราเมื่อเกิดความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ุ ด้านศาสนา ด้านนิสัย ด้านเชื้อชาติ ด้านการนับถือศาสนา และอื่นๆอีกมากมาย ก็จะทำให้มีความคิดต่างๆที่เเตกต่างกันออกไป มีความคิดที่ไม่เหมือใคร เมื่อทุกคนคิดต่างกันเเล้วก็เลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจก็เลยส่งผลให้ทะเราะกัน ไม่เข้าใจซึ่งกันเเละกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงเพราะเเค่เรา เคารพในการตัเสินใจของกันเเล้ะกัน ใช้ระบบประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์ ถ้าเราไม่เเบ่งชนชั้น เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ถ้าเราไม่เเบ่งเเยกศาสนา เราก็จะไม่มีความรุนเเรงเกิดขึ้น ถ้าเราไม่เเบ่งเเยกกันด้านฐานะ ก็จะทำให้เกิดความรักใคร่ สนิทกันากยิ่งขึ้น 

                                                

                  เมื่อโลกของเราเกิดปัญหาต่างๆรุมเร้า ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตาม เราจึงที่จะร่วมมือกันผลักปัญหาเรานั้นให้หลุดออกไปจากสังคม จากประเทศ เช่นเมื่อเราเกิดมีปัญหาในเรื่องของความคิด เราครที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก ใช้หลักประชาธิปไตยในการเเก้ปัญหา ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  ถึงเเม้ว่าจะมีความหลากหลายต่างๆมากมายที่อยู่บนความเเตกต่างเเต่ถ้าเราเข้าใจ เราให้อภัยกันในทุกๆครั้ง มีความเมตตาไมตรี การุณ  ไม่ทำผิด ตระหนักถึงหายนะ ปัญหาต่างๆมากยิ่งขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เเบ่งเเยกชชั้น ศาสนา เชื้อาติเพราะทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกัน ถ้าเราคิดเเบบนี้โลกของเราก็จะสงบสุขหน้าอยู่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั้นนอกจากจะให้โลกของเราสงบสุขขึ้นยังทำให้กิดการพัฒนาในด้านต่างๆได้อีกด้วย เช่นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ถ้าเราร่วมกันคิด สามัคคี อาจมีสิ่งดีๆต่างๆตามมาในประเทศของเรา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 130 คน กำลังออนไลน์