หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

             ขึ้นชื่อว่าความหลากหลายนั้นก็มีมากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา เผ่าพันธุ์ และสีผิว ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกัน หรืออาจจะคล้ายคึลงกันแต่ก็ในส่วนน้อยมาก จึงเกิดความแตกต่างความขัดแย้งซึ่งกันและกันเกิดการแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ เกิดสงคราม เกิดการเหยียดวัฒนธรรม เผ่าพันธุ์ และปัญหาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์คือ การเหยียดสีผิว ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานานแล้วในช่วงประมาณ ค.ศ.1915 (พ.ศ.2458) 

           ความขัดแย้งนั้นมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าในด้านการใช้อาวุธกำลังทหาร หรือด้านความคิดสงครามเย็น หรืออาจจะเป็นด้านการเหยียดหยามทางด้านเผ่าพันธุ์สีผิว ดังเช่นสมันก่อนใน ค.ศ. 1915 (พ.ศ.2458) ที่การแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบภายใต้กฎหมายหลายฉบับที่มีผลในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพแทบทุกด้านของชาวแอฟริกาใต้  มีข้อบังคับให้คนที่ไม่ใช่คนผิวขาว  ต้องย้ายออกไปอยู่ในดินแดนห่างไกลที่รัฐบาลคนผิวขาวได้กำหนดไว้ โดยกันพื้นที่ที่มีความเจริญและมีสิ่งสาธารณูปโภคไว้สำหรับชนผิวชาวเท่านั้น กฎหมายนี้สร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้กับคนผิวดำเพราะต้องเดินทางไกลเพื่อ มาทำงานแลกค่าแรงขั้นต่ำในเขตของคนขาวและ กำหนดให้ผู้ที่อยู่อาศัยในแอฟริกาใต้ต้องมาจดทะเบียนจำแนกตามเชื้อชาติ ของตน มีสี่กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มคนขาว กลุ่มคนดำ  กลุ่มคนผิวสี  และกลุ่มคนเอเชีย กฎหมายฉบับนี้จะจำกัดและกำหนดสิทธิทางสังคม สิทธิทางการเมือง สิทธิในการได้รับบริการจากรัฐและบริการทางการแพทย์ โอกาสทางการศึกษาและสถานะในการทำธุรกิจโดยสิทธิที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับกลุ่มเชื้อชาติที่พวกเขาสังกัดอยู่และเป็นที่แน่นอนว่าภายใต้กฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อจิตใจของทุกคนในโลกที่ทำไมถึงเกิดเหตุการ์ณเช่นนี้เพราะเหตุอะไรถึงต้องมีการเหยียดหยามสีผิว ไม่ใช่แค่สีผิวแต่เป็นถึงด้านสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตอยู่รอดของพวกสีผิวที่ทุกคนในโลกตระหนักถึงทำไมถึงต้องจำกัดทุกอย่างแม้กระทั่งด้านที่อยู่อาหารการกิน ด้านการรักษา กดขี่ข่มเหงโดยไร้ศีลธรรม จนกระทั่งทุกคนเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงมากขั้นเกิด ประท้วง จลาจลอย่างรุนแรง เดินตามเป็นขบวนและถือป้ายเพื่อแสดงความไม่พอใจและความถูกต้องของการเกิดมาเป็นคนที่มีสีผิว จนกระทั่งนักฟุตบอลสีผิวที่ลงเซ้นสัญญาในทีมฟุตบอลแต่เกิดเหตุการ์ณเช่นนี้อยู่จึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นแสดงฝีมือสักเท่าไร แต่นักฟุตบอลท่านนั้นก็มีความพยายามที่จะโชว์แสดงฝีมือที่เขามีให้ทุกคนได้รู้ว่าถึงแม้เขาจะเป็นคนสีผิวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไร้ค่าหรือไร้ความสามารถดังที่พวกคนขาว หรือใครก็ตามแต่คิดกัน จนกระทั่งมีการสร้างภาพยนต์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวันรุ่นผิวสีที่ต้องอาศัยอยู่ในความหดหู่ต้องถูกล้อเลียน ส่อเสียดเนื่องจากเขาเกิดมาในทามกลางคนขาวเหยียดหยามเขาสาระพัดที่จะทำได้ไม่มีเพื่อนคนใดคบ และจนกระทั่งในปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) รัฐบาลเริ่มมีการยับยั้งการเหยียดสีผิวมากขึ้นและเริ่มปล่อยให้คนสีผิวได้มีสิทธิเสรีภาพในตนเอง แต่ก็อาจจะยังไม่หมดเนื่องจากก็ยังมีการเหยียดอยู่บ้างเป็นกลุ่มๆ แต่ก็พยายามดำเนินการจนมาถึงปัจจุบันสังคมภายนอกก็สามารถยอมรับได้แต่อาจจะไม่หมดถึงิ100 เปอร์เซ็น เนื่องจากยังมีค่านิยมอยู่บ้างเป็นกลุ่มๆ แต่ก็น้อยลงไปมาก อย่างเช่น ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดีท่านแรกที่เป็นคนผิวดำ เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 จึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ คนทั่วโลกยอมรับคนผิวดำมากขึ้นเนื่องจากความสามารถของท่านมีอยู่เยอะมากมาย เป็นทั้งผู้นำประเทศที่ดี ผู้นำครอบครัวที่ดีสามารถทำหน้าที่ไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตามก็สามารถทำได้อย่างดีสมบูรณ์ และเมื่อโลกเปิดกว้างมากขึ้นยอมรับความหลากหลาย ความหลากหลายนั้นก็จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่เกิดสงครามการเหยียดหยามไม่ว่าจะเป็นการเหยียดหยามสีผิว สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ้าหากทุกคนหัดมีการยอมรับความแตกต่างความหลากหลายของแต่ละคนแต่ละชาตินั้นก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ไม่เกิดความขัดแย้งที่ทำให้มีประวัติศาสตร์ไม่ดี ทำให้ลูกหลานมองว่าเมื่อก่อนนั้นสมัยรุ่นพ่อแม่นั้นทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะอะไร และก็จะไม่เกิดการเหยียดสีผิวแบบนี้อย่างแน่นอน ไม่มีภาพการประทวง จลาจลอย่างรุนแรงในแอฟริกาแน่นอน ถ้าหากทุกคนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความสงบสุขสันติขงสังคมโลกของเรา และเพื่อลูกหลานที่รอคอยความสงบสุขความอรุณรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองที่ไม่ใช่เกิดมาแล้วเจอกับสิ่งที่ไม่งามตาอย่างสงคราม การเหยียดหยามอะไรต่างๆ ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นไม่เจริญหูเจริญตานัก เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันไม่ให้เกิดเหตุการ์ณแบบนี้

ภาพการเหยียดสีผิว

 

 

(ที่มา : http://labaq.com/images/j19.jpg )

การประท้วง

               (ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/rSWtUZ_R2rc/hqdefault.jpg)

ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ว่าจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้ มันรวมได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานานก็เหมือนการต่อจิ๊กซอที่ต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งสมองในการวางแผน ก็เหมือนการรวมเป็นอันหนึ่งอันดียวที่ต้องใช้เวลาต้องใช้การวางแผนเพื่อให้มันลงตัวกัน แต่จิ๊กซอบางตัวอาจจะต่อไม่ได้เพราะขนาดไม่เท่ากับพวกตัวอื่นก็ไม่เป็นไรเราก็สามาถแก้ไขได้คือการตัดหรือเหลาให้มันมีขนาดที่เท่ากับตัวอื่นๆเมื่อต่อแล้วก็จะได้สวยงาม ก็เหมือนประเทศบางกลุ่มบางพวกที่อาจจะเข้ากับประเทศอื่นไม่ได้ก็ต้องหันมาทำความรู้จักกับประเทศอื่นเพื่อให้เข้ากันได้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน เกิดสงครามหรือการเหยียดอะไรก็ตามเพื่อให้โลกของเรานั้นมีความสมบูรณ์แบบตามที่ทุกคนนั้นตั้งใจไว้ ให้โลกเรานั้นมีศีลธรรมไม่มีความขัดแย้งหรืออาจจะเรียกว่าให้ความขัดแย้งนั้นเกิดให้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ลูกหลานในวันข้างหน้ามีความสุขเกิดมาแล้วเห็นความดี ความอรุณรุ่งเจริญหูเจริญตา ไม่ใช่เกิดมาแล้วเจอแต่สงครามความขัดแย้งเพราะพ่อแม่ของพวกเขาไม่สามารถที่จะปรับเข้าหากันได้เพียงเพราะพวกเขาต้องการที่จะเหยียดฝ่ายตรงข้าม หรืออาจจะเพราะต้องการเอาชนะอีกฝ่ายกดขี่เอาไว้อย่างตัวอย่างที่ได้แนะไปคือการเหยียดสีผิวของชาวแอฟริกา ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็แมบจะไม่มีการเหยียดสีผิวกันแล้ว ก็มีอาจจะส่วนน้อย จึงทำให้ประเทศชาตินั้นเจริญมากขึ้นไม่มีการประท้วง จลาจลอย่างที่เคยเป็นมาเนื่องจากการลดตัวตนของตนเองลงและหันมาทำความเข้าใจกันและกันมากขึ้นปรับเข้าหากันมากขึ้นนั้นเอง

การล้างเผ่าพันธู์ชาวยิวในสงครามโลกครั้งที่ 2

 

(ที่มา : http://www.baabinz.com/wp-content/uploads/2015/05/1_original1.jpg)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์