หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

         

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

          คนในสังคมของเรามีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ได้รับการอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน มีความเเตกต่างกัน มีความคิด ทัศนคติที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และทั้งความเชื่อต่างๆอีกมากมาย การใช้ชีวิตในสังคมกระทำการต่างๆอาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดปัญหา เเละความขัดเเย้งต่างๆ

          ปัญหาที่เกิดในสังคมเกิดจากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่อยู่อย่างไม่มีความสามัคคี เอาเปรียบซึ่งกันและกันทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆอาจจะมีบางครั้งที่ปัญหาเหล่านี้คนบางส่วนแก้ปัญหาโดยการใช้ความรุนแรง ความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดและมากที่สุดก็น่าจะเป็นความขัดแย้งด้านศาสนาเป็นการขัดแย้งที่มักสร้างความรุนแรงเพราะเกิดจากการที่เราความคิดเห็นไม่ตรงกัน เพราะคนบางส่วนนับถือและเชื่อมั่นแต่ศาสนาของตัวเองที่ตัวเองนับถือและเชื่อมั่นว่าศาสนาของตัวเองดีที่สุดโดยการไม่ยอมเปิดรับศาสนาของผู้อื่นบ้าง ซึ่งความคิดและความเชื่อมั่นเหล่านี้ก็นำไปสู่ความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้ ถ้ามีคนคิดแบบนี้ทุกศาสนาและนำไปพูดต่อๆกันไปในความคิดที่ผิดๆและคนที่รับความคิดเหล่านั้นไปก็ทำให้เค้าเชื่อในแบบที่รับมาซึ่งคนพวกนั้นอาจไม่รู้เลยว่าความคิดเหล่านั้นมันไม่ถูก ความเชื่อทางศาสนาเราสามารถช่วยกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือการการขัดแย้งและความรุนแรงได้ถ้าคนเรารู้จักเปิดรับความเห็นต่างๆจากคนต่างศาสนา ให้เกียตริซึ่งกันและกันไม่หมิ่นประมาทศาสนาของคนอื่นปัญหาเรานี้ก็จะไม่เกิดขึ้น และปัญหาที่เกิดความขัดแย้งอย่างมากที่ปัญหาหนึ่งก็คือความขัดแย้งด้านครอบครัวที่มีให้เห็นกันอย่างมากในปัจจุบันเป็นปัญหาที่อาจจะดูไม่ใหญ่เเต่ถ้าเราละเลยปัญหานี้อาจจะเกิดการนำไปสู่ปัญหาที่เราสามารถแก้ไขมันได้ยาก การทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงโดยการทำร้ายร่างกายการใช้ถ้อยคำข่มขู่ หมิ่นประมาทและทารุณกับคนในครอบครัว และอีกประเด็นคือการแยกทางกันระหว่างพ่อกับแม่ทำให้เกิดผลกระทบมากมายโดยเฉพาะกับลูกทำให้พวกเขาสับสนและและเกิดความเครียดอย่างหนัก  อีกสาเหตุใหญ่ๆก็คือการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอาจจะเห็นว่าอยู่ร่วมกันก็จริงแต่ใครจะรู้ว่าที่เห็นเป็นอยู่นั้นคนในครอบครัวกลับไม่มีความอบอุ่นเลย มีแต่ปัญหาและความวุ่นวาย มีการทะเลาะกันทุกวันและใช้ความรุนแรงต่อกันไม่ให้การเคารพซึ่งกันและกัน มีปากเสียงทะเลาะกันต่อหน้าลูก จะทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากสิ่งเล็กๆจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆก็คือการละเลย เช่น พ่อแม่บางคนทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ลูก เเต่ก็ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อส่งเสียลูกให้มีอนาคตที่ดี แต่พวกเขาอาจไม่รู้เลยว่าการละเลยหรือไม่ให้ความสนใจกับลูกนั้น เขาอาจจะอยากได้ความรักจากพ่อแม่หรือถ้าเขามีปัญหาและไม่มีคนคอยรับฟังเขาไม่รู้จะไปปรึกษาปัญหาเหล่านั้นกับใคร มันทำให้เกิดความเครียดและนำไปสู่การติดยาเสพติดได้ ปัญหาหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เยาวชนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือวัยรุ่นสมัยนี้ก็พากันสนใจ อาจจะเกิดจากเพื่อนแนะนำเเละเกิดจากการอยากรู้อยากลองจึงทำให้คนเหล่านั้นพากันเสพ พากันติดยาเสพติดพวกนั้น ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดถ้าเราเริ่มต้นจากคนในครอบครัว ถ้าคนในครอบครัวให้ความรักให้การดูและสั่งสอนอบรมคอยตักเตือนพวกเขา ใช้เหตุผลทุกอย่างปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดถ้าเราไม่ละเลยและให้ความใส่ใจกับพวกเขาโดยการเริ่มต้นจากครอบครัว เเละยังมี่ปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมหรือปัญหาส่วนตัว ปัญหาส่วนรวมที่เกิดจากการมักง่ายของคนเราแต่ละคนที่ไม่ช่วยกันก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกวันนี้มันแย่มาก ไม่ว่าจะเป็นตัดไม้ทำลายป่า ทิ้งขยะลงในแม่น้ำการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและควันมลพิษจากรถยนต์ ซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนขึ้น ทุกวันนี้โลกร้อนมากไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ยังไม่มีการเจริญเท่าทุกวันนี้ สมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น มีต้นไม้เต็มไปหมดและน่าอยู่กว่าสมัยปัจจุบันมาก อย่าทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้เลย สิ่งแวดล้อมยิ่งแย่ตัวเราเองก็จะยิ่งแย่ไปด้วยทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ไม่น่ามอง และยังนำมาสู่โรคภัยต่างๆไม่ว่าจะมาจากควันมลพิษหรือจากไหนก็ตาม ซึ่งมันไม่ดีแน่ๆกับตัวเราเอง  เห็นใจในส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเริ่มง่ายๆจากตัวเรา ทิ้งขยะให้เป็นที่สิ่งไหนช่วยได้เราก็ช่วยกันเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมสวยงามเหมือนเดิม เเละจะเกิดผลดีได้ถ้าหากคนในสังคมคิดที่จะลงมือทำช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไว้ให้สวยงามมากขึ้นเพื่อที่จะมีไว้ให้รักษาสืบๆต่อไป เราต้องรู้จักคิดตลอดเวลาว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ เพื่อแสดงออกถึงการเป็นคนดีที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอย่างสงบสุข และสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่ออนาคตที่ดีต่อๆไปคือการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีคอยอบรม คอยตักเตือนและสั่งสอนให้พวกเขาเป็นคนดี ทำในสิ่งที่ดีๆไม่ประพฤติตนให้เป็นปัญหาของคนในสังคม ถ้าทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมของเราก็จะค่อยๆเบาลงและหมดไป ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเริ่มจากตัวเราเอง สิ่งสำคัญคือการดูแลสมาชิกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สร้างความเป็นธรรมด้วยการประสานประโยชน์ให้สมาชิกทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างลงตัว ผลักดันให้เกิดการคิดและไม่สร้างความเดือดร้อนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม รวมทั้งสร้างสำนึกให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของตนเองและถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฎิบัติให้เป็นสมบัติของสังคม

         คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องไม่ทำในสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา แสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่สร้างความวุ่นวายและที่สำคัญคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีไม่ละเลยต่อความรู้สึกผู้อื่น เลือกที่จะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นคนดีของสังคมเพื่อไม่เกิดความวุ่นวาย เพียงเท่านี้สังคมในปัจจุบันก็จะมีแต่ความน่าอยู่และสงบสุข 

     ☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์