หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

Laughingหลากหลายกลายเป็นหนึ่งLaughing

ความขัดแย้งหมายถึง การไม่เข้าใจของคนทั้งสองฝ่ายหรือมากว่าสองฝ่ายการไม่เข้าใจกันของคนในสังคมสมัยใหม่การขัดแย่งกันเรื่องเล็กๆน้อยจนทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตต้องการเข้าใจกันและแก้ไขปัญหา

         ความหลากหลายของคนในสังคมสมัยใหม่มีความหลากหลาย ทั้งด้าน ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา แตกต่างกันออกไปแต่ สิ่งที่แน่นอนคือการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างน้อยก็อาจจะมีการทะเลาะกันบ้างแต่สิ่งที่สำคัญคือ ถึงจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนก็ยังกลับมาคุยกันได้ใหม่ ปรับความเข้าใจกันในสิ่งต่างๆที่ไม่เข้าใจ แนวคิดความคิดเห็นที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันก็เอามาปรับปรุงพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆ หรือแม้แต่คนไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาดูเข้ามาชมวัฒนธรรมของชนชาติไทยเรานั้น ต่างชาติก็อาจจะนำวัฒนธรรมของชาติไทยไปใช้ก็มี แล้วเราก็นำวัฒนธรรมของต่างชาติมาใช้บ้างก็มี เรียกว่า การแบ่งปัน วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ความขัดแย้งกันในสังคมก็คือการไม่เข้าใจกัน  การแบ่งแยกพรรคพวกของตนเอง การไม่ปรองดองกันในสังคมสมัยใหม่ ในการดำเนินชีวิตของเรา ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือ จะเป็นครอบครัวของเราเอง เพื่อนๆ จะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีหรือที่เรารู้จักกัน คือ ความสามัคคี แต่จะเกิดความสามัคคีได้นั้น เราจะต้อง เคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดี ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจต่อกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง การมีความสามัคคีกันจะทำให้เราอยู่ร่วมกันบนสังคมได้จะไม่เกิดการแตกแยกกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าจะให้เกิดความเข้าใจกันได้นั้นต้องมี น้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในสังคมแล้วความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นมาได้ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือ การลดความขัดแย้ง ทำให้พฤติกรรมของการขัดแย้งหายไปหรือสิ้นสุดลง ซึ่งปัญหาด้านความขัดแย้งของวัยรุ่น มีแนวทางแก้ปัญหา โดยหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของความขัดแย้ง มาช่วยแก้ปัญหา ครู อาจารย์ และผู้ปกครองต้องเข้าใจปัญหาความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไข การจะรวมกันเป็นหนึ่งได้จะต้องมีความเข้าใจกันแบ่งปันสิ่งที่ตนไม่เข้าในจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันในสังคม ความแตกต่างทางด้านทางด้านเชื้อชาติ มีหลากหลายเชื้อชาติมากมาย และ คนในสังคมแต่ละเชื้อชาติย่อมมีอะไรที่แตกต่างกันทั้งการใช้ ภาษา ประเพณีต่างๆที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกันในสังคมทุกๆเชื้อชาติก็จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับชนชาติอื่นให้ได้เพราะนอกจากการปรับตัวเป็นสิ่งที่ดีนั้น ยังทำให้พวกเราในสังคมเข้าใจกันเป็นอย่างดี ไม่มากก็น้อย การปรับความเข้าใจกันในสังคม ต่างต้องยอมรับ ในสิ่งที่ทุกคนหรือแต่ละคนเป็น หลายคนอาจจะไม่ใช่แบบที่เราต้องการแต่เราต้องยอมรับในสิ่งที่แต่ละคนเป็นเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นได้เว้นแต่ว่าเราจะทำให้เขาเหล่านั้นเข้าใจตามเราได้เป็นการปรับความเข้าใจต่อกันแต่สิ่งที่มันจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ก็ต้องรอดูกันว่าผลที่ได้รับมันจะเป็นอย่างไร การอยู่ร่วมกันในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจกันจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์