หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

   ปัจจุบันประชากรบนโลกก็เพิ่มขึ้นทุกวันๆทุกเวลาทุกทวีป แต่ใครจะรู้ได้ว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันนั้นต่างก็มีวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปทั้งเชื้อชาติ ศาสนาและที่อยู่อาศัย อาหารการกิน วิถีชีวิตความเชื่อทำให้ประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันจนทำให้เกิดจารีตประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาทำให้เกิดเป็นอารยธรรมที่พัฒนามาเป็นแหล่งชุมชนและประเทศสืบต่อมา ปัจจุบันนี้เชื้อชาติที่เกิดขึ้นในโลกนั้นับไม่ถ้วนเพราะเนื่องจากว่ามีการขยายเผ่าพันธุ์ไปทั้วดลกทำให้เกิดลูกผสมต่างเชื้อชาติกันเกิดขึ้นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในทางด้านความคิด ทัษณะคติไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน รวมไปถึงระดับประเทศที่ส่งผลเสียตามมาที่หลังถ้าหากไม่หาวิธีแก้ไขหรือในปัจจุบันเรียกว่าปัญหาการเดินขบวนโต้กันไปมาของประชาชนกับรัฐบาลในปัจจุบัน ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักปัญหาต่างที่มีอยู่ในทั่วโลกกัน

   ปัญหาแรกคือปัญหาความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก มันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ร่ำรวย แต่สำหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนานั้นทำให้ประชากรถูกกดคี่แบ่งชนชั้นวรรณะกันแบบเห็นได้ทำให้คนที่ยากจนกว่านั้นโดนเอารัดเอาเปรียบโดนทำร้ายต่างๆนานาๆบ้างประเทศมีการแบ่งชนชั้นห้ามแตะเนื้อต้องตัวผู้ที่รวยกว่าหรือยศมากกว่า แต่ในปัจจุบันนี้สังคมเริ่มเปิดกว้างกันมาขึ้น ทำให้หลายๆประเทศหันมาสนใจเรื่องสิทธิของมนุษย์ด้วยกัน จัดตั้งองค์กรเกี่ยวกับการดูแลสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้คนที่ยากจนมีสภาพชีวิตทีีเท่าเทียมกันมากกว่าขึ้น ได้สิทธิในสิ่งที่ไม่เคยได้รับจากรัฐบาลมากกขึ้น

  ปัญหาต่อไปคือปัญหาการศึกษาในอดีตปัญหานี้จะเป็นพวกผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับการศึกษามากกว่าผู้หญิงเพราะส่วนใหญาเรียนที่วัดเรียนกับพระจึงต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับสิทธิที่จะเรียนหรือไม่ก็จะเป็นลูกหลานพระมหากษัตริย์หรือไม่ก็พวกลูกท่านหลานเธอเท่านั้นที่จะได้เรียนหนังสือแต่หากบ้านไหนพอมีเงินก็มักจะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศและกลับมาพัฒนาประเทศแต่ในสมัยนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็จะได้รับสิทธิได้เรียนขั้นพื้นฐานโดยมีกฎหมายรองรับหากใครฝ่าฝืนนั้นจะถูกลงโทษ แต่ปัญหาในปัจจุบันนั้นคือเรื่องการศึกษาของเด็กเอเชียกับเด็กตะวันตกนั้นเรียนต่างกันเด้กตะวันตกเรียนน้อยกว่าเด็กเอเชียแต่คุณภาพของเด็กตะวันตกกลายเป็นดีกว่าเด็กเอเชียหลายเท่าจึงทำให้เกิดปัญหาที่ข้าพเจ้าเห็นตามเฟสบุ้คว่าเด็กเอเชียออกมาโต้แย้งถึงเรื่องการเเรียนกันมาขึ้นออกมาพูดถึงสิทธิของตนเองมากขึ้นและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และยังเป็นประเด็นที่ต้องรีบแก้ไขเร่งด่วนและอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข

  ปัญหาต่อไปคือศาสนาคือในการนับถือศาสนานั้นเป็นสิทธิของแต่ละบุุคคลที่จะสามารถเลือกได้ว่าจะนับถือศาสนาไหนแต่ส่วนใหญ่จะใช่เกณฑ์คือพ่อแม่นับถืออันไหนลูกที่เกิดมาจะนับถือศาสนานั้นๆ แต่ในปัจจุบันนั้นเมื่อลูกเติบโตมาทำให้เขามีความคิดต่างจากพ่แม่อาจจะเปลี่ยนศาสนาไปทำให้เกิดข้อขัดแย้งกัน และบ้างศาสนามีข้อปฎิบัติมากเกินไปทำให้ดูกดขี่มากเกินไป

  ในฐานะที่กระผมเป็นเยาวชนคนหนึ่งอยากให้ทุกฝ่ายทุกภาคหันกลับมาสนใจเยาวชนของชาติกันให้มากขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้เยาวชนของชาติขาดแคลนคุณทรัพย์และไม่มีโอกาสได้เรียนบ้างก็มี และในปัจจุบันนั้นผู้ใหญ่นั้นเป็นต้นแบบที่ไม่ดีของเยาวชนทำให้เยาวชนั้นทำตามและเกิดผลเสียตามมาทำให้ประเทศเกิดผลเสียทำให้มีโจรมากขึ้น เพราะทุกคนเริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเป็นสังคมกลุ้มหน้าทำให้เกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงการเกิดอาชญากรรมมากมายตามมา แต่ถ้าทุกคนลดความเห็นแก่ตัวลงหันมาใส่ใจกับคนรอบตัวช่วยกันดุสอดส่องกันมันอาจจะทำให้ประเทศแต่ละประเทศหน้าอยุ่มากกว่านี้อีกด้วยซ้ำ อยากให้ทุกฝ่ายเริ่มหันมาช่วยกันเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ประเทศเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของประเทศ และหันกว่ามาสนใจประเทศให้มากขึ้นเพราะประเทศที่อยู่นั้นไม่ใช่ของคนอื่นหรือของใครเพียงคนเดียวแต่เป็นของเราทุกคนที่มีน่าที่รับผิดชอบร่วมกัน

   ส่วนตัวผมเองมีแนวคิดที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในประเทศก็คือการที่ทุกคนเลิกเป็นสังคมกลุ้มหน้าและเริ่มวางโทรศัพท์หันมาสนใจบุคคลใกล้ตัวหันหน้าคุยกันด้วยความเข้าใจให้อภัยแก่กันและกัน หาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันน่าจะเป็นทางออกง่ายๆของคนทั่วไป อย่างน้อยๆก็ทำให้หายจากการเป็นโรคเครียดได้ดีเลยทีเดียว หรือไม่หาเวลาว่างไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่นรวมหรือต่อสังคมเช่น การทำจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น การที่เราเป็นผลเมืองที่ดีอาจจะไม่ทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นมาได้แต่อย่างๆน้ิอยๆเราก็ทำให้ประเทศของเราน่าอยู่สะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เช่นกัน และอยากให้ผู้ใหญ่ทุกภาคทุกฝ่ายหันมาพูดจากกันด้วยความเข้าใจต่อกันและกันช่วยกันแก้ปัญหาส่วนร่วมกันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวและกินเงินประชาชนไปวันๆและทำให้ประเทศเสื่อมลงทุกวัน สุดท้ายนี้ในฐานะเด็กไทยหรือเยาวชนของชาติคนหนึ่งจะขอทำตัวเป็นผลเมืองที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหรือชุมชนของตนเองต่อไปและผมหวังว่าต่อจากนี้ไปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรุ่นแรงขนาดไหนถ้าผู้ใหญ่หันหน้าคุยกันผมเชื่อครับว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับ และอยากให้ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนของชาติโดยการนำหลังเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์