บุคคลต้นแบบของข้าพเจ้าคือ คุณครู ม.ร.ว.รุจีสมร สุขสวัสดิ์

บุคคลต้นแบบของข้าพเจ้าคือ คุณครู ม.ร.ว.รุจีสมร สุขสวัสดิ์ หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ เป็นธิดาคนเล็กของ ร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์ กับหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: วสุวัต) มีพี่สาวสองคนคือ ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา และหม่อมราชวงศ์กานดาศรี สุขสวัสดิ์ ท่านมีชื่อเล่นว่า คุณหญิงอู้ โดยหม่อมมารดาจะเรียกว่า คุณอู้ ขณะที่มีอายุเพียง 3 เดือน หม่อมเจ้าทินทัตพระบิดาก็สิ้นชีพิตักษัย หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี ก่อนสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนเพียงปีเดียวก็ลาออกเพราะไม่มีเงิน หลังจากนั้นจึงเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนวรรณวิทย์ของมารดาพร้อมกับศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครู (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทสังคมจนสำเร็จการศึกษา

สิ่งที่ดิฉันประทับใจ

หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ภายนอกอาจเห็นท่านเป็นแค่ครูใหญ่ที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า แต่จริงๆแล้วท่านเป็นครูผู้สร้างคน สร้างเด็กนับสิบนับร้อยรุ่นให้เป็นคนดี เกิดมานั้นเด็กคนคน มนุษย์ทุกคนย่อมมีครูแต่จะมีครูสักกี่คนที่เข้าใจถึงความเป็นเด็กจริงๆ ปัญหาต่างๆของเด็กอย่างลึกซึ่งจริงๆบ้าง ท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่ใจดีแต่ถ่าใครรู้จักประวิติของท่านจริงๆก็จะรู้เลยว่าท่านมาเป็นครูเพราะใจรักต่างจากสมัยนั้นที่คนเป็นครูไม่ได้อยากมาเป็นครู ด้วยปัญหาต่างๆภายในโรงเรียนเด็กๆ จากต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองความเข้าใจที่แตกต่างกันทำให้คนอื่นหรือคนรุ่นเดียวกับท่านไม่อยากเป็นครู แต่ท่านเคยบอกว่าการเป็นครูคือต้องเป็นมาทั้งหัวใจท่านเป็นแค่ครูในโรงเรียนไม้เล็กๆ“โรงเรียนวรรณวิทย์” เป็นครูที่สอนเด็กในชนทบ ชุมชนแออัดที่ส่วนมากพวกเราก็รู้ดีว่า ชุมชนเหล่านี้นั้นมีปัญหามากมายอยู่แล้วถ้าใครที่เป็นครูได้คือต้องเข้าใจเด็กเป็นอย่างมาก และท่านก็เป็นหนึ่งในครูที่สอนอยู่ในนั้นและไม่ใช่เป็นแค่ครูแต่ต้องเป็นทั้งที่ปรึกษาและเข้าใจปัญหาของเด็กเหล่านนี้ได้ด้วยจึงจะสอนบอกเขาได้ ทำให้เด็กหลายคนได้ประสบความสำเร็จมามากมายในเรื่องของการสอนท่านก็เป็นครูผู้สอนที่ดีมากๆ รอบรู้ในเรื่องต่างๆเพราะในโรงเรียนนั้นมีครูอยู่น้อยต้องสอนเกือบทุกวิชาท่านจึงเป็นครูที่เก่งและมีความสามารถมากๆนี่ก็เป็นแค่เรื่องราวเริ่มต้นก่อนในตอนที่ท่านยังเป็นสาวๆ และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ทั้งเด็กนักเรียนและคุณครูในปัจจุบันควรนำเอาท่านมาเป็นแบบอย่างท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆ มีความอดทนมีความรอบครอบในการทำงานไม่ว่าจะเจอปัญหามากมายใหญ่หลวงแค่ไหนท่านก็สามารถผ่านมันไปได้ เมื่อเวลาร่วงเลยมาการเป็นครูของท่านก็ยังคงอยู่ คุณครู ม.ร.ว.รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียน วันเวลาผ่านไป ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงจากชุมชนแออัดใจกลางเมืองเริ่มเกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาในทุกๆด้าน ยกเว้น โรงเรียนไม้เล็กๆที่มีผู้อำนวยการเป็นหญิงสูงวัย ที่มีใจเด็ดเดียว เพราะท่านเปรียบได้ว่าเป็นผู้สร้างโรงเรียนไม้ที่ทำเพื่อสังคมและเด็กยากจนในความเจริญของชุมชนเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมือมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นความต้องการที่จะได้พื้นที่ในบิเวณโรงเรียนก็คือทำเลทองคือการค้า ที่สามารถสร้างเงินให้ท่านได้มากมายมหาศาลเพราะ ถ้าท่านขายที่ดินที่เป็นพื้นที่ของดรงเรียนไปก็จะเป็นเงินจำนวนมากมาย มีนายทุนมากมายแวะเวนมาติดต่อขอซื้อพื้นที่บริเวณโรงเรียนของท่านไม่ว่าจะเป็น สร้างเป็นคอนโด ห้างสรรพสินค้า หรือสิ่งที่สร้างรายได้ในชุมชนเมืองได้มหาศาลแต่ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะให้เงินมากมายเพียงใด มาติดต่อขอซื้อมากครั้งแค่ไหน ก็ได้รับคำปฎิเสธจากหญิงชราผู้นี้ตลอด เพราะท่านเคยบอกพวกที่มาขอซื้อที่ดินของโรงเรียนว่า ถ้าคุณมองดูเด็กๆพวกนี้ พวกเขาไม่มีเงินเขาไม่ได้รวยถ้าทิ้งโรงเรียนนี้แล้ว เด็กพวกนี้ก็จะไม่มีที่เรียนไม่มีการศึกษาเพราะพวกเขาไม่มีเงินที่จะไปเรียนในโรงเรียนเอกชนแพงๆ ในเมืองแบบนี้แน่ฉันจะมีโรงเรียนนี้เพื่อเด็กในชุมชนพวกนี้ มีโรงเรียนเพื่อสอนให้เด็กทุกคนมีความศึกษามีความเท่าเทียม กับเด็กทุกคนจะทำให้เขามีอนาคตที่ดีเหมือนเด็กทุกคน นี้คือความน่ายกย่องและน่าเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างมากทั้งหัวใจของครูเป็นเป็นผู้สร้างคน เป็นผู้ที่ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง เป็นผู้ที่ย่อมเสียสละ เป็นผู้ที่น่ายกย่องเชิดชู เป็นผู้ที่ครูและนักเรียนทุกคนและคนบนโลกทุกคนน่าเอาเป็นแบบอย่างหัวเรือใหญ่วัย 94 ปี ที่ใช้แรงศรัทธาสานต่อโรงเรียน "วรรณวิทย์" ถึงแม้โรงเรียนต้องประสบปัญหาขาดทุนมาตลอด แต่ก็ไม่เคยคิดตกลงใจยอมรับการเสนอซื้อจากนักลงทุนที่หมายตาทำเลทองแห่งนี้แม้แต่ครั้งเดียว แม้ว่าที่ดินเล็กๆ ผืนนี้จะมูลค่านับพันล้านบาทก็ตาม ครูเก่าแก่หลายๆ คนเล่ากันว่า ครูใหญ่รักแม่มาก สิ่งที่พิสูจน์คำบอกเล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือ ท่านหาเลี้ยงชีพจากการเขียนหนังสือ นำเงินที่ได้มาเลี้ยงดูลูกสาวตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งยังเก็บเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน เป็นต้นแบบของหญิงนักสู้ที่ยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์อย่างแท้จริง นอกจากท่านจะเป็นครูที่น่าเอาแบบอย่างความกตัญญูและประวัติส่วนตัวของท่านก็น่าเอามาเป็นแบบอย่างเช่นกัน ทั้งเรื่องการสู้ชีวิต ความรักแม่รักครอบครัว ความกัญญูที่มีอย่างมากมายและความดีความน่าชื่นชมที่นับไม่หมด ท่านบอกว่าเด็กบางคนไม่มีค่าเทอมต้องผ่อนส่งบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงินมาโรงเรียนพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้ไปโรงเรียนเด็กพวกนี้คงเป็นเด็กที่ลำบากมากถ้าไม่ได้ท่าน เด็กหลายคนจบไปจากโรงเรียนของท่านประสบความสำเร็จก็มาก ก็ทำให้ท่านภูมิใจและมีความสุขถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะอายุมากแล้วก็ตามแต่ความเป็นครูก็ยังคงอยู่ ณตอนนี้ท่านอายุวัย 94 ปีแล้วก็ตามแต่ความตั้งใจของท่านก็คืออยากให้โรงเรียนของท่านยังคงอยู่ต่อไปไม่ว่าตัวท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามเพราะท่านบอกว่าโรงเรียนก็คือที่ปลูกฝังให้เด็กนั้นเป็นคนดีเด็กเป็นอนาคตของชาติที่ไม่มีโรงเรียนเด็กยากจนในชุมชนก็คงลำบากเพราะในทุกที่ ก็มีคนที่ไม่มีเงินคนที่ลำบากท่านจึงอยากจะให้โรงเรียนของท่านอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆต่อไปและอยากให้เด็กๆทุกคนที่ยังมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นจงตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของชาติเป็นคนดีในสังคมอยู่พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรื่องมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ฉันประทับใจในตัวท่านนั้นยังมีอีกมากมายจนเล่าไม่หมดแต่ถ้าถามว่าจะเอาท่านไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในด้านไหนได้บ้างต้งบอกเลยว่าท่านเป็นแบบอย่างให้กับไม่ใช่แค่ดิฉัน ช่วงชีวิตของท่านตั้งแต่เด็กจนท่าน อายุ 94 นั้นน่าเอาเป็นแบบอย่างไๆด้ในทุกๆด้านเลยค่ะ ดิฉันก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเอาท่านเป็นแบบอย่างแต่คงได้ไม่เท่าท่าน แต่ในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าทำอะไรดีๆให้กับตนเองทำให้คนอื่นได้ภาคภูมิใจและน่าเป็นแบบอย่างได้ขนาดนี้ตัวเราเองก็คงมีความสุขไม่น้อย ท่านเป็นมากกว่าครูผู้สอนหนังสื่อแต่ท่านสอนประสบกาณร์ชีวิตให้กับคนทุกคนได้เป็นอย่างดี ถ้าใครที่ได้ดูได้ชมเรื่องราวของท่านก็คงได้รู้ว่าท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์ มากแค่ไหนนอกจากท่านจะเป็นครูในโรงเรียนแล้วท่านก็ยังเป็นครูอาสาที่ไปช่วยสอนหนังสื่อเด็กที่อยู่ในถิ่นกันดารอีกด้วย ถ้าชีวิตหนึ่งเราได้ทำสิ่งดีๆขนาดนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแก่วงตระกูลเป็นอย่างมากๆ จึงอยากจะให้ใครที่รับรู้เรื่องราวของท่านจงเอาท่านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแล้วดิฉันคิดว่าเราคงจะมีความสุขแล้วก็ความภาคภิมิใจในตนเองเป็นอย่างมากแน่นอน

 

http://www.thaigoodview.com/node/204083
นางสาวศศินา ปุ่นอนันต์ ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 23

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์