หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

          

            ในปัจจุบันมีความขัดแย้งอยู่ในทุกๆที่ ไม่ว่าจะเป็นขัดแย้งทางการเมือง การศึกษา ความเชื่อ ความคิด หรือแม้แต่ศาสนา รวมไปถึงความขัดแย้งภายในครอบครัว และมีอื่นๆอีกมากมายที่ทำเป็นปัญหาต่อสังคม นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีก

           ความขัดแย้ง ถือได้ว่าอยู่คู่กับทุกสังคม ความขัดแย้งมีมาตั้งแต่ในอดีตในจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งบางปัญหาจนกระทั่งในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความขัดแย้งทางด้านการเมือง มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของแต่ละพรรค เพราะทุกฝ่ายเห็นว่านโยบายของตนเองนั้นดีที่สุด ไม่ยอมรับฟัง ความโลกทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว นึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ทำให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขึ้นมาก จนทำให้คนไม่ค่อยหันหน้าเข้าหากัน ไม่ค่อยได้ปรึกษาหารือกัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความมีทิฐิของตนเองที่ไม่ยอมรับผิด มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่าย นอกจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองแล้วยังมีความขัดแย้งทางด้านการศึกษา เช่น นักศึกษายกพวกตีกันเพียงแค่เพราะอยู่คนละสถาบัน สถาบันนี้ไม่ถูกกับสถาบันนั้น สถาบันนั้นมามองหน้าก็ไม่พอใจก็ยกพวกตีกัน หรือแม้แต่ทางการเมืองก็เข้ามามีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา เช่น ทหารไล่ยิงนักศึกษาที่แบ่งพรรคทางการเมือง  นอกจากเรื่องการขัดแย้งกันทางความรุนแรงแล้ว ยังมีความขัดแย้งในรูปแบบการทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆภายในโรงเรียน หรือการทำงานกลุ่มก็ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ แม้แต่บนท้องถนนเช่น การใช้รถใช้ถนนแบบเห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือสิ่งที่ควรพึงปฏิบัติ เช่น การขับรถปาดหน้า  แซงกัน ชนกันแล้วไม่พอใจลงมาหาเรื่องกัน อย่างที่เราเห็นกับบ่อยๆในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ คลิป หรือโพสต์ต่างๆในเฟสบุ๊ค  เรามีตัวอย่างความขัดแย้งมากมายให้เราได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ขัดแย้งกันในกระทู้พัปทิป ตั้งกระทู้ด่ากัน แม้แต่เรื่องเล็กๆก็สามารถทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้ เทคโนโลยีที่ทำให้คนใจร้อนขึ้น เพราะว่าความสะดวกสบายขึ้นทำให้คนไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งต่างๆ เพราะว่าเทคโนลีที่รวดเร็วขึ้นทำให้คนใจร้อนเพราะมันสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายทำให้คนคิดเร็ว ทำเร็วโดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรอง ว่ามันสมเหตุสมผลมั้ย ว่าผลมันจะเป็นอย่างไร อีกอย่างการกระทำที่ไม่สมควรอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีอยู่หลายอย่าง  เช่น การคุยต่อหน้า ไม่ควรใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ เพราะอาจทำให้สื่อสารผิดเข้าใจกันผิดได้ ควรพูดจากันแบบตรงไปตรงมา ไม่ใช่ลับหลังหรือไปพูดกับบุคคลอื่น เพราะยิ่งปากต่อปากยิ่งคนมากเท่าไหร่ความหมายที่ได้ก็จะผิดเพี้ยนไปมากขึ้นเท่านั้น เพราะคนอื่นอาจจะใส่สีตีความผิดทำให้ยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่อีก และควรพูดปรับความเข้าใจกันในพื้นที่ส่วนตัว โดยที่ไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วย เพราะคนอื่นอาจจะยั่งยุอทำให้มีการผิดใจกันมากกว่าเดิม  และต่างฝ่ายควรพูดความรู้สึกของตนเองอย่างมีเหตุผลและจริงใจที่สุด โดยที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาร่วม ควรเป็นไปอย่างสงบมีเหตุมีผล ถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากพูดควรเขียนความรู้สึกในส่วนที่สำคัญของตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ถึงปัญหา และควรยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง ในการพูดควรนึกถึงจิตใจของอีกฝ่ายด้วย และไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ และควรให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันมาปรึกษาหารือกัน หาจุดหมายเดียวกัน และหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกัน เพื่อแก้ไขให้จุดหมายที่หวังไว้เหมือนกันได้สำเร็จลุล่วง และหากอีกฝ่ายหนึ่งเสียงข้างมากกว่า วิธีแก้ปัญหาของเขาดีกว่า เราก็ต้องยอมรับ โดยที่ไม่ต้องกลัวเสียหน้าเพราะความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูก หากวิธีแก้ไขปัญหาของใครเหมาะสมกว่าเราก็ต้องประนีประนอมยอมรับความคิดเห็นนั้น หากเกิดปัญหาตึงเครียด โดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลานั้น ควรแยกออกจากกันเพื่อให้แต่ละฝ่ายไปสงบสติอารมณ์ แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหายังสามารถแทรกความตลกอารมณ์ขันเข้าไปได้ ทำให้สถานการณ์ที่ตรึงเครียดให้มันหย่อน หรือซอฟต์ลง และท้ายที่สุดหากปัญหามันแก้ไขไม่ได้ คงต้องใช้เวลา นอกจากนี้ความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อหลายๆ สิ่ง ทำให้มันแย่ลง เช่น ทำให้การเมืองของโลกตึงเครียดขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งไม่ได้จำกัดแต่เพียงคู่กรณีเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับมหาชาติอำนาจประเทศอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งนั้น จนถึงขั้นเผชิญหน้ากัน เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงมีอิทธิพลในประเทศต่างๆเปิดโอกาสให้ชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบทบาทในการขับไล่อิรักออกจากคูเวตได้ขยายอิทธิพลเข้าไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจนถึงขั้นจัดตั้งฐานทัพในประเทศอิสลามหลายประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง เนื่องจากตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกเมื่อปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนี้เกิดขึ้น ราคาน้ำมันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เกิดการก่อการร้ายไปทั่วโลกซึ่งการก่อการร้าย   คือ วิถีทางการต่อสู้ของผู้อ่อนแอกว่าที่มีต่อผู้เข้มแข็งที่เห็นได้ชัดเจน

             ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะแต่ในบ้านเมืองเท่านั้น ในองค์กร หรือในที่ทำงานก็ตาม ผู้ที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งก็ลองนำไปพิจารณาว่า ควรจะจัดการอย่างไร จึงจะเป็นการจัดการความขัดแย้างอย่างสร้างสรรค์มากที่สุด ทุกฝ่ายพอใจ ความสูญเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด ฉันเชื่อว่ามีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่นำไปสู่ผลลัพธ์แบบที่กล่าวมานี้ได้ เพียงแต่ต้องขบคิดกันมากๆ ใช้อารมณ์น้อยๆ ลดทิฐิลงบ้าง ก็จะเห็นเส้นทางไปสู่ความเข้าใจกันได้มากขึ้น                                                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์