พระราชดำรัสของในหลวงเกี่ยวกับการศึกษา

 

 

“. . .คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความสำเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด. . .”

 

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

 

 ความประทับใจ

          ความมีระเบียบมีทั้งระเบียบวินัยในร่างกาย(คือการปฏิบัติตนในเรื่องของกิริยามารยาท) และระเบียบทางใจ(มีความคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ไม่นำเรื่องอื่นมาปะปน) การมีระเบียบถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคนเราตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งก่อนนอน ในการตื่นนอน หากเรามีหน้าที่ที่ต้องทำ เช่น ไปทำงานหรือไปโรงเรียน เราควรเผื่อเวลาในการอาบน้ำ แต่งตัว สระผม เพื่อให้ทันในการไปทำงานหรือไปโรงเรียน แต่หากเราตื่นสายไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง ผลเสียอื่นๆ ก็จะตามมา เช่น การโดนเจ้านายตักเตือน การโดนคุณครูทำโทษ และอีกหลายๆ อย่าง รวมไปถึงระเบียบในการทำงาน ระเบียบในการทำการบ้าน หากเราไม่สะสมดินพอกหางหมู เมื่อถึงเวลาทำก็รีบทำให้เสร็จ โดยที่ไม่รีรอเวลา ผลดีอื่นๆ ก็จะตามมาเอง นอกจากนี้ยังมีระเบียบในการรับประทานอาหาร ที่เราควรมี ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ หรือการทานอาหารกับครอบครัว ควรมีความเกรงใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตนเอง แม้กระทั่งในเรื่องของการนอน ก่อนนอนหากเราไม่มีระเบียบในชีวิต เช่น หากเรานอนดึก เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ทำให้เราตื่นสาย และผลเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตามลำดับ ประทับใจที่พระองค์ทรงสอนให้คนทุกคนมีระเบียบในการใช้ชีวิต มีแบบแผน หากเราเป็นคนมีระเบียบจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ เพราะหากศึกษาหาความรู้ก็จะทำได้ทันเวลา หากมีงานที่ได้รับมอบหมายก็จะสามารถทำได้เสร็จลุล่วงตามเวลา แม้แต่ร่างกายหากเรามีระเบียบวินัยในการอาบน้ำสระผมแปรงฟันอยู่เสมอๆ ก็จะเกิดความสะอาดขึ้น ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีแต่คนอยากเข้าใกล้ รวมไปถึงการเข้าแถวต่อคิว หากคนใดคนหนึ่งเกิดการแซงคิวก็จะทำให้ปัญหาวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ แล้วยังรวมไปถึงความมีระเบียบในการใช้ท้องถนน ควรปฏิบัติตามกฏจราจร ไม่มีการปาดกันไปปาดกันมา ควรใช้ถนนอย่างมีน้ำใจและมีสติ ปฏิบัติตามกฏจราจร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน นอกจากนี้พระราชดำรัสของในหลวงยังช่วยเตือนสติให้เรามีสติและระเบียบในการใช้ชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย หากไม่ใช้น้ำ ไม่ใช้ไฟควรปิด หากเปิดทิ้งไว้นอกจากจะสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว ยังเสียเงินอีกด้วย ถึงแม้เราจะคิดว่าเวลาแค่ไม่นานอาจจะเสียเงินไม่เยอะ แต่หากสะสมกันเป็นเวลานานมากๆ ก็ทำให้เป็นเงินหลายบาทได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงควรมีสติและมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต วินัยเป็นคุณธรรมที่สำคัญ  ชีวิตไม่มีระเบียบวินัยก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการแสดงคุณธรรมอื่น ๆ มันเป็นอย่างที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในชีวิต วินัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติ แต่ก็มีผลกระทบที่ดีในใจของเด็กเกินไปเขาผ่านการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กของเขาจะกลายเป็นพลเมืองศิวิไลซ์ในอนาคตเขานำไปสู่​​ชีวิตที่ดีทีมของผู้เล่นที่มีประสบการณ์มักจะสูญเสียการแข่งขันเพราะวินัยในทีม การต่อสู้ที่น่ากลัวสามารถชนะกองทัพที่มีระเบียบวินัย มีระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของนักเรียน เขาจะต้องเชื่อฟังครูของเขา เขาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในโรงเรียน ถ้าเขาละเมิดพวกเขาทนทุกข์ทรมานอย่างมากในอนาคตของเขา นักเรียนมีวินัยสามารถประสบความสำเร็จในทำนองเดียวกันครูโดยไม่ต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตของเขาไม่สามารถเป็นครูที่ดี มีวินัยในตนเองเป็นสิ่งสำคัญมาก คนจิตวิญญาณการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเสรีภาพของจิตวิญญาณ มีวินัยในตนเองอยู่ในการควบคุมความปรารถนาของดื้อด้านของเราและแรงกระตุ้นที่น่าเกลียด   ดังนั้นวินัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกทุกที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์