หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

          จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เราจะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และด้านต่างๆอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ซึ้งความขัดแย้งเหล่านั้นก็มีแนวทางแก้ปํญหาของตัวมันเองเราจึงช่วยกันหาทางลดความขัดแย้งเพื่อให้คนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

         สังคมในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นสังคมที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสังคมไทยของเราเอง เพราะคนในชาติขาดความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์สวนตนมากกว่าประโยชน์สวนรวมทำให้บ้านเมื่องเกิดคามวุ่นวายเป็นอย่างมาก เช่น การประท้วงต่างๆของประชาชน การคอรั่บชั่นของรัฐบาล และการประท้วงเหล่านั้นหลายครั้งมักนำมาซึ่งความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินก็ตาม ล่าสุดก็คือเหตุการณ์ก่อความวุ่นวาย ที่มีคนนำระเบิดไปวางไว้ที่แยกราชประสงค์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก หรือแม้แต่ปัญหาความขัดแย้งที่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พี่น้องชาวมุสลิมบางกลุ่มต้องการแยกไปปกครองตัวเอง จึงทำให้มีการก่อความวุ่นวายและสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนและมีการเสียชีวิตไปมากมาย แต่ความขัดแย้งเหล่านี้ก็ไม่ได้พึ่งเริ่มต้นในปัจจุบันเท่านั้น ความขัดแย้งมีมาตั้งแต่อคีตไม่ว่าจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวโดยนายพล อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หัวหน้าพรรคนาซี หรือแม้แต่ทางศาสนา เช่น ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมในประเทศปากีสถาน ที่นำไปสู่การแยกเป็น ประเทศปากีสถานกับบังกลาเทศ ความขัดแย้งทางเชื้อชาติที่มีการเยียดสีผิวระหว่างคนดำกับคนขาว เพราะคนขาวคิดว่าคนดำต่ำต้อยกว่าตนแต่คนดำก็เป็นคนเหมือนกัน โดยส่วนตัวผมคิดว่าปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้เกิดจากการไม่ยอมรับกันในสังคมมากกว่าเพราะคนที่ขัดแย้งกันไม่คุยกันเพราะว่าคิดแต่จะเอาชนะกันอย่างเดียว ตัวอย่างเช่นความขัดแย้งทางศาสนา จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดความขัดแย้งเสียด้วยซ้ำเพราะไม่ว่าคนเราจะนับถือศาสนาไหนหรือนิกายอะไร สุดท้ายแล้วทุกๆศาสนาในโลกนี้ก็ล้วนแต่มีปลายทางดียวกันคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดี อาจจะแตกต่างกันบ้างในวิถีประติบัติ แต่ผมก็คิดว่าเราสามารถอยู่รวมกันได้ ไครนับถือศาสนาไหนก็ให้ปัติบัติตามหน้าที่ของตน เมื่อถึงเวลาหรืออยากประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ทำตามแบบที่ศาสนาของตนทำ แต่เมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนก็สามารถที่จะคุยกันหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นพูดคุยหรือเล่นกีฬา เพราะไม่มีศาสนาไหนบอกว่าห้ามคุยกับเพื่อนศาสนาอื่น ค่านิยมของคนที่สืบทอดกันมามากกว่าที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องนี้ ส่วนความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ปัญหานี้น่าจะมาจากวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ต่างกันจึงทำให้เกิดความขัดแย้ง วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ผมคิดว่าเราควรค่อยๆเรียนรู้และอยู่ร่วมกันน่าจะดีที่สุด เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเชื้อชาติไหนทุกคนก็เป็น มนุษย์เหมือนกันหมด อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการ ทักทายกันกับเพื่อนเชื้อชาติอื่น ก็จะสามารถทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ ปัญหาการเหยีดสีผิวในอเมริกาทุกวันนี้ก็ลดลงอย่างมากจนแทบไม่มีเหลืออยู่แล้ว เพราะในปัจจุบัน ประธานาธิปดีของสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นคนผิวสีเช่นกัน ทำให้โลกรู้ว่าอเมริกาก็เปิดกว้างเรื่องนี้แล้ว ทุกคนในอเมริกาอยู่กันอย่างมีความสุข และอเมริกาเองก็เป็นประเทศมหาอำนาจด้วย ส่วนความขัดแย้งในชาติของเรานั้นผมคิว่าเราต้องเริ่มจากการที่ทำให้คนในชาติเกิดความสามัคคี เป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้เสียก่อนและรัฐบาลของประเทศในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากการเลือกตั้งทั้งๆที่ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เราจึงควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม โดยการจัดการเลือกตั้งอาจจะเป็นรัฐบาลชุดเก่าก็ได้พราะผมชอบมาก อีกอย่างคือปัญหาความขัดแย้งของนักเรียนต่างสถาบัน ผมคิดว่าน่าจะเปิดโอกาศให้เด็กต่างสถาบันกันมาจัดกิจกรรมร่วมกันเช่น กีฬา หรืออื่นๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันให้มากขึ้นครับ

             ความขัดแย้งนั้นเมื่อเกิดได้ก็ย่อมต้องมีทางแก้ไขเช่นกันขอเพียงทุกคนร่วมมือกันช่วยกันแก้อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วเริ่มช่วยกันแก้ในเรื่องใหญ่ๆผมคิดว่าจะทำให้ประเทศชาติและบ้านเมื่องมีการพัฒนาที่ดีและมีความน่าอยู่ประชาชนเองก็จะมีความสุขครับ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์