หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

         เชื้อชาติเป็นสิ่งแรกที่เมื่อเรานึกถึงเกี่ยวกับประชากรมนุษย์บนโลกหรือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชากรบนโลก รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่ง ความแตกต่างของเชื้อชาติมีจุดกำเนิดมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานจากถิ่นเดิมไปสู่พื้นที่ใหม่และทำให้เกิดเชื้อชาติใหม่เกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นเชื้อผสมกันก็ต้องมาดูกันอีกทีมาพ่อหรือแม่จะเชื้อชาติอะไร ศาสนาไหน และอยู่ส่วนไหนของโลกรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็แตกต่างไปจากเดิม และการย้ายถิ่นฐานนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหา การเมือง ความเป็นอยู่ ศาสนา เป็นต้น 

       ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นโลกบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันออกไปเพราะเนื่องจากว่าคนในสมัยก่อนนั้นเขาอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใครขาดสิ่งไหนอีกฝ่ายจะค่อยช่วยเหลือหรือเรียกอีกอย่างว่า น้ำใจของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่แต่ในปัจจุบันนี้สังคมทุกภาคได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วผู้คนมีแต่ความเห็นแก่ตัวขาดความเป็นนำเอารัดเอาเปรียบกันเสมอมีแต่ความเห็นแก่ตัวกันตลอดเวลาทำให้สังคมในปัจจุบันนั้นมีแต่คนเห็นแก่ตัวกันอยากได้ของที่เป็นของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่ของตนทำให้สังคมในสมัยนี้เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นเป็นจำนวนมากและทำให้สังคมวุ่นวายมากขึ้น 

      ปัญหาในปัจจุบันนี้มีปัญหามากกายไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเป็นอยู่ของคนในแต่ละประเทศปัญหาสาธารณสูขแลธความเป็นอยู๋ของคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการรักษาพยาบาลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำของประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วทำให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีและยังส่งผลให้ประชากรด้อยคุณภาพทางด้านความคิดและทำให้ประเทศล้าหลังไม่พัฒนาเหมือนกับประเทศอื่นสักทีีและเกิดปัญหาประชากรยากจนตามมาทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศทำให้ประเทศด้อยการพัฒนาและสร้างปัญหาต่างๆตามมาทีหลัง

     ปัญหาต่อไปคือปัญหาก่อการร้ายสำหรับประเทศที่พัฒนาและคงไม่มีผลอะไรต่อประเทศแต่สำหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาและทำให้เกดปัญหาการก่อการร้ายขึ้นมาทำให้ประเทสขาดความน่าเชื่อถือและทำให้เสียการปกครองของแต่ละเปประเทศและผลที่ตามมาแต่ละประเทศไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มด้วย

     ปัญหาด้านการศึกษานั้นในสมัยก่อนนั้นจะเห็นได้ชัดว่าคนในสมัยก่อนนั้นจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะได้เรียนหนังสือแต่ผู้หญิงนั้นจะอยู่ไม่มายุ่งกับเรื่องเรียนเพราะถูกสอนว่าจะต้องทำทุกอย่างในบ้านให้เสร็จและเรียบร้อย ส่วนผู้ชายนั้นจะออกไปทำงานข้างนอกเท่านั้นจึงต้องเรียนหนังสือเพราะผู้ชายสามารถรับราชการในสมัยก่อนได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศไหนก็สามารถเรียนได้เท่าเทียมกันโดยมีกฎหมายมารองรับอยู่ทำให้พ่อแม่ทุกคนต้องให้บุตรหลานของท่านเรียนตามที่กฎหมายกำหนดไม่งั้นจะถือว่าผิดกฎหมายแต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะปัญหาส่วนใหญ่มาจากการที่เด็กเอเชียกับเด็กตะวันตกมีเวลาเรียนที่แตกต่างกันออกไปแต่ทำไมเด็กตะวันตกถึงมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเด็กในทวีปแถบเอเชียและต้องการให้รัฐบาลกับมาแก้ไขกันต่อไป

     ปัญหาต่อไปปปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นกันเนื่องจากว่า คนในประเทศขาดความรู้จึงไม่สามารถผลิตสินค้าใช้เองได้จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องนำเข้าสินค้าทุกอย่างเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและถ้าทำแบบนี้ต้องไปประเทศจะเกิดหนี้สินตามมาที่หลังเพราะไม่มีรายรับเข้าประเทสเลยแม้แต่น้อยและถ้าปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นเวลานานอาจจะส่งผลให้แก่ประชากรเรื่องเงิรเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินฟืดตามมาที่หลังไม่มีหนังลงทุนมาลงทุนที่ประเทศทำให้เกิดผลเสียตามมาที่หลังทำและอาจจะส่งผลให้ประเทศล้าหลังจากประเทศต่างๆตามมาอีกด้วยและที่สุดอาจจะทำให้ประเทศล้มจมตามมาที่หลัง สุดท้ายนี้เราอยากให้ทุกคนหนันมาสนใจร่วมมือกันช่วยกันดูแลและสร้างรายได้เข้าประเทศทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามมาที่หลัง

      สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะจะเกิดภาคไหนชนชั้นอะไรรวยหรือจนไม่สำคัญเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดหรือชุมชนตัวเองคนละเล็กละน้อยถ้าทุกคนรวมใจกันทำดิฉันเชื่อทั่วโลกต้องน่าอยู่กว่านี้แน่นอน ไม่ว่าเราจะอยู่กันคนละที่เพียงแค่เรามีใจช่วยเหลือซึ่งกันเป็นแบบอย่างให้แก้เยาวชนรุ่นหลังแค่นี้มันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศทำให้ประเทศน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้ประเทศพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้ประเทศมีประชากรที่อยู่อย่างดีขึ้นพัฒนาในสิ่งที่ประเทศขาดไปทำให้ประเทศพัฒนามายิ่งขึ้นทำให้ประเทศมีแต่คนเข็ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

      และสุดท้ายนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของเยาวชนของชาตอของชี้แนวปฎิบัติต่อคนในสังคมให้มีวิถีการใช้ชีวิตที่อยู่อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจใส่ใจปัญหาของคนในประเทศกันมากขึ้น เลิกเห็นแก่ตัวเลิกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันและหันมาทำให้ประเทศพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้ประเทศน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและทำให้ประชากรของแต่ละประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทำให้และอยากให้ทุกคนหันมาสนใจเยาวชนของที่กำลังเจริยเติบโตขึ้นที่จะพัฒนาประเทศสืบต่อไปหันมาสนใจพวกเขาให้มีสภาพเป็นอยู่ที่เพียงพอที่จะไดด้รับการศึกษา และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามาและส่งผลทำให้ประเทศมีบุลลคลากรที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามาอีกด้วย และทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวมีความเสียสละและที่สำคัญสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้นและพัฒนาประเทศสืบต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์