อุปกรณ์การทำความสะอาด

รูปภาพของ hnoipanee

    การทำความสะอาดพื้นบ้าน

           พื้นบ้านในปัจจุบันมีหลายประเภท  เช่น    พื้นไม้   พื้นซิเมนต์   พื้นหินขัด   พื้นกระเบื้อง   ซึ่งการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภท   มีวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกันดังนี้

           การใช้งานและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความ 

           การจัดและการดูแลรักษาบ้าน            การใช้  การเก็บ  การบำรุงรักษา  การเลือก ซ่อมแซม  ดัดแปลง เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ในบ้าน  จะช่วยให้สะดวกต่อการนำมาใช้และยืดอายุ  การเก็บรักษา ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการจัดและดูแลรักษาบ้านแบ่งได้ ดังนี้

                1. อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน   เช่น ไม้กวาดประเภทต่าง  ๆ หลังจากใช้แล้วควรเก็บในบริเวณที่ลับตาหรือข้างตู้ที่สูง  เพื่อหยิบใช้ได้ สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป       สารที่ช่วยในการทำความสะอาด  เช่น  ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น ควรเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

                2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  เตารีด  โทรทัศน์  เตาไฟฟ้า  ฯลฯ  ควรจัดวางในที่อากาศถ่ายเท หรือหมุนเวียนได้รอบ ไม่ควรมีน้ำขัง และ หลังจากใช้งานแล้ว ต้องถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย
   หลักการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน

                การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้านควรยึดหลักความสะดวก สบาย ความปลอดภัย ความสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ความประหยัดและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว

                ความปลอดภัยในบ้าน

                หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของความปลอดภัย  คือการให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่สมาชิก ในบ้าน  ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยจากธรรมชาติ  ภัยจากมนุษย์ภายนอกบ้านและภัยที่เกิดขึ้นภายในบ้าน  เช่น  การหกล้ม  การตกบันได น้ำร้อนลวก เป็นต้น

                1.3 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวได้แก่  การใช้ไฟฟ้า  น้ำประปาอย่างประหยัด ดังนี้  

      
            การจัดและการดูแลรักษาบ้าน

                การใช้  การเก็บ  การบำรุงรักษา  การเลือก ซ่อมแซม  ดัดแปลง เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ในบ้าน  จะช่วยให้สะดวกต่อการนำมาใช้และยืดอายุ  การเก็บรักษา ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการจัดและดูแลรักษาบ้านแบ่งได้ ดังนี้

                1. อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน   เช่น ไม้กวาดประเภทต่าง  ๆ หลังจากใช้แล้วควรเก็บในบริเวณที่ลับตาหรือข้างตู้ที่สูง  เพื่อหยิบใช้ได้ สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป       สารที่ช่วยในการทำความสะอาด  เช่น  ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น ควรเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

                2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  เตารีด  โทรทัศน์  เตาไฟฟ้า  ฯลฯ  ควรจัดวางในที่อากาศถ่ายเท หรือหมุนเวียนได้รอบ ไม่ควรมีน้ำขัง และ หลังจากใช้งานแล้ว ต้องถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย

สร้างโดย: 
ภาณี สุวรรณสินธุ์

รัก nikky verymuch

วา..วา..วา..วา..วา...วา...วา...วา...วา...วา...วา...วา..วา.....ว้าว...วววววววววว  คนทำสวยจัง ในภาพตัวจริงรึเปล่า

รูปภาพของ pattama_14

เยี่ยมเลยค๊าKiss

มอบใจให้เลย

รูปภาพของ papa

อั้มเปลี่ยนอาชีพแล้วหรือ  น่าสงสาร เหนื่อยไหมคนดี

รูปภาพของ yaikae

สะอาดจริง ๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์