เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้    ขอคุณอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก    จงดลบันดาลให้สมาชิก G2K ทุกท่านมีแต่ความสุข  สงบ  สวัสดี  ปราศจากโรคภัยใดๆ  พร้อมทั้งดำเนินชีวิตด้วยสติ  ระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ใดๆ และเรื่องราวใดๆ 
 
เนื่องในโอกาสอันเป็นพิเศษนี้    ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้" ให้เป็นของขวัญปีใหม่แด่ทุกๆ ท่าน    เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พี่ๆ น้องๆ นะคะ....
 
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  
โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง
       ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป
       จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ
       สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง
       
       ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ
       โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง
       ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง
       ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้
       
       คนเป็นคนจะจนหรือมี
       ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่
       ยามปวงมารมาพาลลบหลู่
       ยิ้มละไมใจสู้หมู่มวลเภทภัย
       
       ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา
       สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
       จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ
       เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน
 
        อันเพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้"    เป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ 16    ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช 2495    ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทยเพื่อเป็นการปลอบขวัญ และให้กำลังใจแก่คนตาบอด    และทรงพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมชูปถัมภ์    เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2495    ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร     คำร้องภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ในปีต่อมา     ซึ่งก็นำบทกลอนชื่อ Smiles ในหนังสือ Bed Time Stories มาแปล และเรียบเรียงเป็นเนื้อไทย  ( ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย  และ วิกิซอร์ซ ) 
เพลง "ยิ้มสู้" เป็นเพลงที่มีจังหวะโดดเด่นและน่ารัก    เชื่อว่าเมื่อใครได้ฟังก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้    แน่ล่ะค่ะ..รวมทั้งฉันด้วย       เพราะท่วงทำนองไพเราะและมีความหมายลึกซึ้ง    นับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจได้เป็นอย่างดี    รวมถึงให้เราลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคใดๆ    เมื่อคราวใดที่รู้สึกทุกข์ท้อ    ความทุกข์ในใจก็พลันสลายไป    นี่คงเพราะ "ความอัศจรรย์" ในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน