หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

            จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง เป็นความจริงที่มนุษย์เราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวได้ ในเมื่อคนเราถูกอบรมและเลี้ยงดูออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน ย่อมมีความแตกต่าง ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ เช่น เชื่อชาติ ศาสนา หลากหลาย จนไปถึงนิสัย เมื่อมนุษย์มีความต่าง ก้อย่อมที่จะคิดต่างกัน แล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยไม่เดือดร้อนกันและกัน นั้นคือกฏทางสังคม หรือถ้าเป็นประเทศไทย คงจะเปรียบเป็นรัฐธรรมนูน แต่ในทางศาสนา ก็คงจะเปรียบได้เป็น ศีล 5 เป็นอย่างน้อย หากเรายึดหลักทางสังคม เคารพซึ่งกันและกัน เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่างมากมายก็ตาม โลกเรามีความต่างมากมาย ต่างศาสนา แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ต่างเชื้อชาติแต่มันก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน ต่างที่มาแต่เราก้อไม่เคยทะเลาะกัน

           ความต่างไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นความคิดที่แตกต่างต่างหากที่เป็นปัญหา คนนึงพยายามให้อภัย อีกคนนึงพยายามโทษ เพียงแค่นี้ก็เกิดความต่างขึ้นแล้ว ไม่ใช่เพราะดวง ไม่ใช่เพราะดวงดาวที่ทำให้นิสัยคนไม่เหมือนกัน เราเปลี่ยนมันได้ ถึงแม้มันจะยาก แต่ถ้าสิ่งที่เราทำ มันไม่ได้มีผลดีกับใครแม้แต่ตัวเอง เราจะทำมันไปเพื่ออะไร  อย่าโทษความต่าง ความต่างไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ความต่างไม่ใช่ข้อเสีย ความต่างอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบางคน ลองมองโลกให้กว้างขึ้น มองในแง่ร้ายไปไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอย่างน้อยก็ใจตัวเองที่จะโดนทำร้าย เรามีสีผมที่ไม่เหมือนเพื่อน เราต่าง แต่เราก็ไม่เหมือนใคร เพื่อนชอบเล่นเล่าเรื่องตลก เราชอบฟัง เป็นสิ่งที่ดีด้วยกันทั้งนั้น เพื่อนชอบนอน เราชอบเรียน เราสอนเพื่อนได้นิ ใช้ชีวิตบนความต่างอย่างถูกวิธี แล้วจะเข้าใจว่าชีวิตนี้จริงๆแล้วเราคือคนกำหนดไม่ใช่ใครทั้งนั้นที่เลือกทางเดินให้เรา ความต่างอาจเป็นสิ่งที่ดีได้มากกว่าที่คุณคิด โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนดีจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่กระทำความผิดแม้เมื่อมีโอกาส  เช่น  ไม่พูดเท็จเพียงเพื่อเอาตัวรอด  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่า  ไม่ทุจริตในการสอบ  หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง  ถือเอาผลประโยชน์ของแผ่นดินมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด  การทำความดีเหล่านี้   นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ดีงามของผู้กระทำแล้ว  ยังจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นที่รักใคร่ชื่นชมของบุคคลที่ได้พบเห็น  อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในชีวิต  นอกจากการทำดีต่อตนเองแล้ว  คนดียังจะต้องทำดีต่อครอบครัวอีกด้วย  โดยเริ่มตั้งแต่การประพฤติดีต่อสมาชิกทุก ๆ คนในครอบครัว  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณแก่ตัวเอง  เลี้ยงดูท่านเมื่อท่านเจ็บป่วยหรือแก่ชรา  หมั่นไปมาหาไปเยี่ยมเมื่อมีโอกาส  เชื่อฟังคำสอนและรับคำแนะนำของท่านมาปฏิบัติตาม ไม่แสดงกิริยาหรือวาจาก้าวร้าวเมื่อไม่เห็นด้วย  แต่จะชี้แจงความคิดเห็นของตนโดยใช้เหตุผล  ด้วยท่าทีอ่อนน้อม  นอกจากนี้  คนดีก็จะไม่ใช้ความมีอาวุโสของตนมาทำร้ายผู้ที่ด้อยกว่าในด้านวัยวุฒิ  เช่น  ไม่ลงโทษบุตรหลานด้วยวิธีที่รุนแรงจนเกินความเหมาะสม  ความเครียดหรือปัญหาใด ๆ อันเกิดจากหน้าที่การงาน  ก็ควรจะแยกออกจากชีวิตครอบครัว  นอกจากนี้  คนดีควรแสดงความรักความปรารถนาดีต่อสมาชิกทุก ๆ คน  ด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบอย่างสม่ำเสมอ  แบ่งเบาภาระต่าง ๆ ในบ้านตามกำลังความสามารถ  ในยามที่สมาชิกคนอื่นประสบปัญหา  ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คอยให้ความช่วยเหลือ  

 

                      

             อย่างไรก็ตาม  ฉันคิดว่า  การทำดีต่อตนเองและครอบครัวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนดีได้  คนดีจะต้องปฏิบัติดีและเผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปยังชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของชุมชนโดยอาจสละกำลังทรัพย์ตามสถานภาพของตน  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในวันสำคัญทางศาสนา  หรือ  เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ หรือ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์  เช่น  การลักขโมย  หรือการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยรุ่น  และเมื่อมีโอกาส  คนดียังจะต้องช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับภัยภิบัติ  ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรืออันตรายจากสาเหตุอื่นใด  ให้พ้นจากความทุกข์ยาก และอีกมากมายที่คุณสามารถช่วยและทำให้ความแตกต่างกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้ 

น.ส. นลินรัตน์  โพธิ์ใหญ่  ม.5/8  เลขที่ 34

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์