หลากหลายกลายเป็น1

จากปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีหลายเชื้อชาติพันธ์ หลายภาษาถิ่นและหลายศาสนา ต่างครอบครัวต่างภูมิภาคต่างการสั่งสอนต่างการดูแลต่างสภาพแวดล้อมและต่างกันในหลายๆเรื่องแต่ทำไมคนไทยยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ล่ะเรามาดูกันเลยนะครับผมนายวิษณุ พัชรธรจะพาให้ผู้อ่านได้รับรู้แนวทางในการอยู่ร่วมกันของผมเองนะครับ


1.เริ่มจากการที่เราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการที่เรามีการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างและมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต่างกันมากจึงทำให้เรามีความเข้าใจผิดกันในหลายๆเรื่องแต่เนื่องจากระเบียบสังคมและวัฒนธรรมแก่นแท้ของประเทศที่ถูกแทรกแทรงเข้าไปในระบบการศึกษาของไทยและสื่อต่างๆทำให้คนไทยมีความรักกันและเข้าใจซึ่งกันและกันถึงแม้ปัจจุบันคนไทยจะมีการดูถูกคนไทยด้วยกันเองแต่ก็มีไม่น้อยที่คนไทยช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กัน


2.บางทีการที่เราอยู่ต่างชุมชนเราก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีในชุมชนเช่นกิจกรรมร้องเพลงร่วมกันแข่งขันกีฬาร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาแต่บะท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสงบสุขและเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆทั้งได้สานสัมพันธ์และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาอื่นๆอีกด้วย


3.การใช้ภาษาต่างกันคนไทยนั้นใช้ภาษาทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแต่เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีการใช้ภาษาถิ่นที่ต่ากันออกไปอาทิเช่นภาษาอีสานและภาษาใต้หรือภาษาเหนือและที่แตกต่างกันออกไปเช่นภาษาสุพรรณเป็นต้นแต่เราเข้าใจกันได้อย่างไรน่ะหรอก็เพราะเราใส่ความรู้สึกและความรู้ผสมผสานลงไปละครหลายเรื่องมีการนำภาษาถิ่นมาเผลแผลเช่นภาษาเหนือในละครหลายๆเรื่องแต่ฮิตติดชาร์จในสังคมไทยคงหนีไม่พ้นภาษาอีสานที่คนภาคกลางอย่างเรายังต้องการเรียนรู้ที่จะสื่อสารในละครในโฆษณาบางชิ้นก็มีภาษาใต้ทำให้เป็นที่น่าสนใจ คนไทยเราไม่เอาภาษามาทำให้เป็นปัญหาแต่คนไทยเราเอาภาษามาเป็นความบันเทิงและความสนุกสนานทำให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


4.ต่างศาสนาคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ในภาคใต้ของไทยส่วนใหญ่เป็นศาสนาอิสลามแต่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างไรน่ะหรอคนไทยส่วนใหญ่นั้นนับถือพุทธแต่ด้วยวํฒนธรรมไทยนั้นเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงทำให้ศาสนาอื่นมีบทบาทในสังคมและเป็นที่ยอมรับมุมชนหาลือเรื่องที่ไม่เข้าใจและปรับความเข้าใจมองหาปัญหาและหาทางแก้ไขหน่วยงานรัญบาลไทยเช่นกรมศาสนาก็มีหน้าที่ทำให้คนไทยมีความสุขร่วมกันไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาอีกด้วย


5.ต่างการเลี้ยงดูคนไทยมี67ล้านคนและมีมากกว่า30ล้านกว่าครอบครัวแต่ทำไมคนในสังคมถึงอยู่ร่วมกันได้น่ะหรอเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีจารีตและประเพณีนั่นเองคนไทยรับไม่ได้ที่จะมีคนจูบกันกลางถนนซึ่งนั่นคือจารีตสถาบันครอบครัวก็จะปลูกฝังให้เด็กไม่กระทำผีดตามจารีตนั้นๆคนอมเริกาจูบกันมีเซกส์กันไม่หยุดหย่อนแต่คนไทยไม่คนไทยไม่ใส่เสื้อที่ยับไปข้างนอกซึ่งนั่นก็คือจารีตเช่นกันโดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีจารีตจึงทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อีกด้วย


6.ต่างสภาพแวดล้อม เราคนไทยมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันบางคนอยู่เชิงเขาบางคนอยู่บนภูเขาบางคนอยู่ดอยอยู่ติดทะเลหรืออยู่ในเมืองใหญ่แต่ทำไมคนไทยถึงอยู่ร่วมกันได้น่ะหรอก็เพราะว่าคนไทยมีสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่กระจายข่าวสารทั่วทุกภูมิภาคให้คนทั่วประเทศได้เข้าใจสภาพแวดล้อมของคนแต่ละท้องถิ่นเมื่อคนไทยมีความเข้าใจก็เป็นใบเบิกทางไปสู่หนทางที่อยู่ร่วมกันและเกิดความสงสุข


นอกจากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นการที่เราเป็นคนไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นก็หมายถึงนั่นคือจุดสวนรวมจิตใจของเราชาวไทยทุกคนเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยิ่งใหญ่ห่วงใยประชาชนและเข้าใจในความแตกต่าปัญหาและอื่นๆโดยพระองค์ท่านหาทางแก้ไขให้แต่ละชุมชนบางทีเรามีความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พ่อหลวงของเราไม่สบายใจแต่คนไทยก็ยังมีความเข้าใจยังไงก็คือคนไทยด้วยกันถึงแม้ทุกวันนี้จะต้องมีทหารมาเป็นคนกลางในการควบคุมประเทศให้เกิดความสงบสุขแต่คนไทยทุกคนในใจลึกๆก็ยังนึกถึงความเป็นไทยและใส่ใจในทุกการกระทำและหน้าที่ของตนถึงแม้คนต่าวชุมชนจะมีความลำบากเราก็มีสังคมออนไลน์ช่วยกันกระจายความเดือดร้อนให้คนทั่วประเทศเข้าใจและช่วยกันช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆนั้นจนสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆมาได้ด้วยความสมัครใจและด้วยความเป็นคนไทยนี่เอง


ในรายวิชาประวัติศาสตร์ หนังอิงประวัติศาสตร์และหนังสือเชิงประวัติศาสตร์ต่างก็มีวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ช่วยกันปกป้องประเทศจากเมืองอื่นๆเราคนไทยด้วยกันเองหากยังทะเลาะกันเองต่างชาติก็อาจจะเข้ามายึดครองประเทศของเราได้เช่นกันเรามีความแตกต่างกันในทุกๆสิ่งแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเรามีความเป็นไทยเรามีวัฒนธรรมเราจารีตเรากฏระเบียบสังคมเรามีการศึกษาเรามีรัฐบาลที่คอยบริหารคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวและที่สำคัญเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราที่เป็จุดรวมใจคนไทยทั้งชาติ


ถึงแม้ฐานะทางการเงินเราจะต่างกันเราหน้าตาสีผิวต่างกันเราพูดภาษาต่างกันเราเริ่มไม่เข้าใจกันเราเริ่มเห็นชนชาติอื่นเดินในตลาดเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของทั้งจีนอินเดียพม่าลาวเขมรและเวียดนามแต่ด้วยความเป็นคนไทยทำให้เรานั้นเข้าใจว่าใครเป็นคนไทยทุกวันนี้สังคมไทยเริ่มย่ำแย่สมควรแล้วหรือที่เยาวชนไทยจะมัวแต่นั้งเล่นแอพลิเคชั่นต่างๆอยู่บนที่นอนอยู่แต่หน้าจอเราควรจะหาอะไรที่พัฒนาเพื่อลดความต่างและเสริมความเหมือนให้คนไทยด้วยกันเอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์