เรียงความ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง


            สิ่งใดในโลกใบนี้ล้วนมีแต่ความแตกต่างไม่มากก็น้อยไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกันไปหมดทุกอย่าง  ทุกสิ่งมันย่อมมีเอกลักษณ์ มีตัวตน มีความเป็นตัวของมันเอง  ถึงในความแตกต่างความไม่เหมือนจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่เราก็เห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น ไก่กับเป็ด ปลากับกุ้ง หอย ปู ปลา  สิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  เพราะมันรู้หน้าที่ รู้ว่าอะไรควรมิควรรู้ว่าสิ่งใดทำแล้วจะเกิดสุข  ส่วนสิ่งที่แตกต่างแล้วอยู่ร่วมกันไม่ได้ อาทิเช่น เสือกับกวาง นกกับปลา เพราะจะมีการล่าเกิดขึ้น  และกลายเป็นอาหารเพื่อความอยูรอด ทุกสิ่งย่อมมีเหตุผลในตัวของมันเองทั้งนั้น  ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจได้ว่าความแตกต่างไม่ได้แตกแยกเสมอไป


            ประเทศไทยเรามีประชากรไม่ต่ำกว่า 60 กว่าล้านคน  ซึ่งใน 60 ล้านคนนี้เชื่อเถอะว่ามีหลากหลายความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ทัศนคติ และความเชื่อ  เพราะทุกคนล้วนเกิดมาร้อยพ่อพันแม่  เกิดมาคนละท้องถิ่น พื้นที่และในความที่แตกต่างกันในพื้นที่ และ ภาคส่วนนั้นจึงทำให้การอบรม การสืบทอดทัศนคติ ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงทำให้แต่ละบุคคลมีความคิดริเริ่มที่แตกต่างกัน ออกไปบางครั้งในความแตกต่างเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดขึ้น  เกิดปัญหา เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากไห้เกิดขึ้น  แต่เราก็ต้องยอมรับในสิ่งหนึ่งว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามหรือหยุดปัญหานั้นได้  เพราะในความแตกต่างถึงแม้จะอยู่ร่วมกันได้  แต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับไม่ได้  เช่น  นาย ก ไม่กินหมู นาย ข บังคับให้นาย ก กินหมูเหตุการณ์นี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากันขึ้นได้  ความแตกต่างที่มีอยู่รอบตัวเรา  มันมีความหมายมีที่มา  เราต้องยอมรับในความแตกต่างนั้นให้ได้   เพราะในที่สุดแล้วความหลากหลาย  ความแตกต่างนั้นก็คือความลงตัวเพื่อดำรงโลกใบนี้ไว้ถึงความแตกต่างจะมีอยู่มากมายยิ่งนัก  แต่มันจะทำให้เรารู้ได้ว่าถึงแม้มันจะสร้างปัญหาสร้างข้อขัดแย้งบ้าง  แต่ท้ายที่สุดแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็จบลงได้อย่างสวยงามในทุกครั้งไปด้วยความสันติสุข  ถึงแม้ว่าดิฉันเองกำลังศึกษาอยู่เพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แต่ดิฉันคิดว่าความแตกต่างทางความคิด ทางความเชื่อ  ทางร่างกาย  หรือสิ่งต่างๆที่แต่ละบุคคลแตกต่างกันล้วนแล้วแต่ก็เป็นไปตามกลไกของมันเอง  แต่ละบุคคลนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบไม่มีใครบวกเต็มร้อย  ไม่มีใครลบเต็มร้อย  มันขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นๆจะแสดงด้านใดออกมามากกว่ากัน ปัจจัยในหลายๆด้านที่ทำให้ความแตกต่าง ความต่าวทางเชื่อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี หรือสิ่งอื่นๆที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในส่วนหนึ่งอาจมาจากความไม่เข้าใจความไม่รู้จัก ถึงแม้เราเกิดมาจากหลายๆแห่งหลายๆที่แต่เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมดำเนิดชีวิตกันเราจึงต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้มากเพื่อนสังคมจะได้น่าอยู่ การรวมอะไรๆหลายๆอย่างให้มาอยู่ร่วมกันเป็นปึกเป็นก้อนนั่นเป็นสิ่งที่ดี  ดั้งเช่นนิทานเรื่องมัดไม้ลูกชิ้น ไม้ลูกชิ้นมีหลายขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างสั้นบ้างยาวบ้างก็ว่ากัน หากทะว่ามันอยู่เพียงไม้เดียว สองไม้ สามไม้เมื่อเวลาเราหักเราบิดมันก็หักแต่ทว่าเรานำมันมีรวมกันเป็นมัดใหญ่กำใหญ่มีรึใครจะหักได้ด้วยมือเปล่า ฉะนั้นนิทานเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นว่าพลังความสามัคคีนั้นมหาศาล หากจะให้พูดถึงความแตกต่างที่ทำให้เกิดความไม่สงบเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนั่นฝ่ายนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นอาจเป็นเพราะแตกต่างกันในด้านความคิดความรู้สึก ซึ่งในความแตกต่างนี้มันเป็นความต่างที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราสามรถถ่ายทอดหรือออกความคิดแก้ไขได้บ้าง  แต่กระนั้นมันก็ใช้ไม่ได้หมดทุกสิ่งในความเป็นบางครั้งเราอาจต้องคิดอย่างเป็นระบบแบบแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด แต่ว่าความหลากหลายนั้นมันก็เป็นสีสันไปอย่างกล่าวคือ มีคนผิวสี มีคนผิวขาว มีคนตัวโต มีคนตัวเล็ก มันก็ดูหลากหลาย และข้อเปรียบเทียบอีกอย่างที่อยากให้เห็นคือ หากมีแต่คนตัวเล็กไม่มีคนตัวโตแล้วสิ่งของที่หนักๆจนคนตัวเล็กยกไม่ไหวใครล่ะจะช่วย หากมีแค่คนตัวโตไม่มีคนตัวเล็กหากมีบางสิ่งหลุดหรือหล่นลงไปในพื้นที่ๆแคบเล็กคนตัวโตจะทำเช่นไรล่ะ ดังจึงสรุปได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์ของกันและกัน ความหลากหลายจึงกลายเป็นหนึ่งหากทุกอย่างเข้าใจและผูกพันธ์


            ในฐานะที่ดิฉันเป็นเยาวชนคนไทยคนหนึ่งที่รักและเคารพในความเป็นไทยขอเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกันไม่ว่าเราจะแตกต่างกันสักเพียงใด  แต่เราก็เป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน ส่วนวิธีที่ดิฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง  คือทุกคนต้องมีจิตสำนึกรักแผ่นดินและเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราทั้ง  เชื้อชาติ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อ เคารพในความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลและทุกคนทำหน้าที่ของ  แต่ละบุคคลให้ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด  ไม่เบียดเบียน    ไม่วุ่นวาย  ไม่ก้าวล้ำความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายต่างคนต่างทำหน้าที่ทำความดีตามกำลัง  นึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแค่นี้ก็พอแล้ว  เพราะมันไม่มีวิธีที่กำหนดแน่นอนตายตัว  ในส่วนของดิฉันเองดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับคำว่าอนาคตของชาติ  เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จบแล้วครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์