ภูมิปัญญาบ้านดอน

ภูมิปัญญาไทยบ้านดอน

 

 1. วงแคนประยุกต์
  บ้านดอนคาเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องวงแคนประยุกต์ มีมากกว่า 10 คณะ วงเดอะปู เป็นวงแรกที่ก่อตั้งขึ้นในตำบลดอนคา โดยเจ้าอาวาสจัดให้มีการฉลองลานตากข้าว ประมาณ พ.ศ. 2530 โดยมีกลองสองหน้า ฉิ่ง ฉาบ แคน กลับ เพื่อเป็นการสนุกสนานเท่านั้น ต่อมาจึงเป็นที่นิยมในหมู่บ้าน และได้มีการพัฒนา นำดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลง จึงก่อเป็นจุดกำเนิดของวงดนตรีบ้านดอนคา และต่อมาก็ได้มีคณะอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา เช่น วงซุปเปอร์เหงี่ยม วงเสียงแคนบ้านนา วงท็อปฮิต วงเพชรดอนคา วงหนุ่มหมอแคน 
  วงมนต์รักลูกทุ่ง วงลูกทุ่งรุ่งทิวา วงเพชรพลังหนุ่ม  วงเพชรโภคาราม วงสกาวรัตน์ วงเพชรเสียงทอง วงดนตรีพาราไดซ์ วงดนตรีแก็งค์มิวสิค วงดนตรีสิทธิชัย แตรวง โอ.เค 91 เป็นต้น


   

 1. การทำน้ำตาลจากมะพร้าว   
  เป็นผลิตผลจากสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทางราชการเข้ามาให้ความรู้ในการบริหารจัดการ มีการนำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาแปรรูปเป็นสินค้า เช่น น้ำตาลมะพร้าว วุ้นมะพร้าว น้ำมะพร้าว น้ำตาลสด เป็นต้น ปัจจุบันมีนายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่  ๔ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง โทร. ๐-๙๗๖๔-๐๗๒๗   

 1. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ ตำบลดอนคา กลุ่มทอผ้ามัดหมี่นี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้า มีนางสาคร จูมพรม โทร. ๐-๓๕๔๒-๑๗๒๙ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทอผ้าทั้งสิ้น ๗๕ คน สินค้าที่ทำขึ้นจะมีผู้มาขอซื้อที่ร้านค้าของกลุ่ม มีหน่วยงานของราชการมาติดต่อให้นำสินค้าไปออกร้านในเทศกาลต่างๆ อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ กลุ่มทอผ้ายังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้าไปสอนให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาอีกด้วย   

 1. กลุ่มเย็บมุ้ง 
  อยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านใหม่ ตำบลดอนคา ดำเนินการมาแล้ว ๑๖ ปี มีนางปัง มาตรศรี เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิก ๓๐ คน การติดต่อ โทร ๐-๓๕๔๒-๑๒๐๙ ขั้นตอนในการ เย็บมุ้ง ทางกลุ่มจะซื้อผ้ามาจากกรุงเทพฯ และนำมาวัดเป็นขนาดตัดเย็บ บรรจุถุงส่งขายปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเย็บมุ้ง มีวางขายโดยทั่วไปในท้องตลาดและสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าของกลุ่ม
   


   

 1. กลุ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ เป็นกลุ่มอาชีพที่ทำเครื่องใช้จากไม้
  เช่น เก้าอี้ โต๊ะเครื่องจักสาน ชั้นวางของ โซฟา ม้านั่ง ตะกร้า กระเป๋า ฯลฯ
   


   

 1. กลุ่มทำปลาร้า  
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ มีสมาชิก ๑๐ คน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มมา ๑๐ ปีแล้ว มีนางบุญเลิศ หงษ์เวียงจันทร์ เป็นประธานกลุ่ม โทร. ๐-๓๕๔๒-๑๖๑๒ ปลาร้าที่จัดทำขึ้นได้จากปลาตามหนองคลองบึงที่ซื้อมาจากชาวบ้าน ขั้นตอนในการทำปลาร้า ต้องนำมาทำความสะอาดแล้วล้างหมักเกลือประมาณ ๒ - ๓ วัน ผสมกับรำข้าวหมัดใส่โอ่ง ประมาณ ๖ - ๗ เดือน จึงนำออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป และสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านของทางกลุ่มจัดตั้งไว้ที่บ้านของ นางบุญเลิศ หงษ์เวียงจันทร์
   


   

 1. หมอสู่ขวัญ
  นายกุล หมวดแก้ว เริ่มเป็นหมอสู่ขวัญลาวเวียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  รวมระยะเวลา ๒๓ ปีแล้ว  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับโล่เกียรติคุณ สาขาวรรณศิลป์ประเภทร้อยกรองพื้นบ้าน จากสภาวัฒนธรรมอำเภออู่ทองปัจจุบัน นายกุล หมวดแก้ว เป็นพนักงานตัวแทนของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต และเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๖ โทร๐ -๑๗๐๕-๕๓๗๖
   


   

 1. การทำม้าแห่นาค 
  มีนายน้อย หงษ์เวียงจันทร์ ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี อยู่ที่บ้านโนนก่าม หมู่ที่ ๖ ซึ่งแต่เดิมนายน้อยมีอาชีพทำนา เมื่ออายุ ๔๕ ปี ได้ทำม้าแห่นาคขึ้นเพื่อใช้แห่นาคบุตรชาย  หลังจากนั้นก็มีผู้อื่นได้มาขอยืมไปใช้อยู่เป็นประจำ นับเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีกว่าแล้ว และตั้งใจว่าจะทำต่อไปเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการทำม้าแห่นาคนี้ไว้ไม่ให้สูญหาย
  การทำม้าแห่นาคนี้คนที่ทำร่วมกับลุงน้อยจะมีลูกหลานร่วมอีก ๔ - ๕ คน อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ  ไม้ไผ่ หญ้าแฝก กระดาษสี ดอกไม้ พวงมาลัย สำหรับประดับตกแต่งและผ้าสีโจงกระเบน
  วิธีการทำจะเริ่มด้วยการนำไม้ไผ่มาทำเป็นโครงสร้างและใช้หญ้าแฝกมัดเป็นรูปม้า และหุ้มด้วยผ้าประดับด้วยพวงมาลัยให้สวยงาม
  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่กุล หมวดแก้ว โทร.๐ - ๓๕๔๒ - ๑๖๖๐
   


   

 1. กลุ่มอาชีพจักสาน
  อยู่ที่บ้านดอนคา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนคา มีนายนิล หงษ์เวียงจันทร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา มีสมาชิก ๗ คน ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในการจักสานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการนำแสดงออกร้านและจำหน่ายตามร้านค้าโดยทั่วไป เป็นเครื่องจักสานโดยทั่วไป ประเภทหวาย ไม้ไผ่ หรือวัสดุต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ การติดต่อ โทร. ๐-๙๔๑๙-๓๒๑๖

  อภินันท์ ศรีมันตะ ม.6/10 เลขที่20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์