หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

                    สังคมในปัจจุบันการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะถือว่าเป็นเรื่องปกติและพบเห็นได้ตามทั่วไป เดิมแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนถึงกับไม่มีที่ยืนในสังคมหากทำการณ์ใดอันร้ายแรงหรือผิดกฎหมาย เหตุผลอีกหนึ่งข้อที่ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นเรื่องยากเนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันมากจึงเป็นที่มาของคำที่ว่า  “ ร้อยพ่อพันแม่ ”คำนี้หมายความว่าแต่ละคนนั้นไม่ได้เกินมาที่เดียวทั้งพื้นฐานของครอบครัว ฐานะทางการเงินและปัจจัยอีกหลายอย่าง นอกจากนี้มนุษย์บางคนมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้จักแยกแยะว่าอันไหนควรทำ อันไหนไม่ควรทำ สำนึกถึงความดี ความชั่ว แต่ก็ไม่วายที่จะมีมนุษย์จำนวนน้อยในสังคมที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องพวกนี้ได้ มั่นทำผิดอยู่ตลอดเวลาและไม่สนใจใครคิดอยากจะทำอะไรทำ ไม่เคยเกรงกลัวต่อกฎหมาย คนจำพวกนี้จะทำให้สังคมนั้นเกิดความวุ่นวายและก่อเหตุร้ายและอาชญากรรมร้ายแรงได้

                      การที่เราจะสามารถหยุดยั้งคนเหล่านี้ได้เริ่มแรกเลยคือสถาบันทางครอบครัวการขัดเกลาจากพ่อและแม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบัน ถ้าพ่อกับแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ลูกผู้ที่จะเติบโตมาเป็นเยาวชนของชาติในปัจจุบันก็จะพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามตัวอย่างพ่อกับแม่ แต่ในทางกลับกันถ้าหานครอบครัวไหน พ่อและแม่ประพฤติกรรมที่แย่ลูกก็อาจจะนำเอาไปเป็นตัวอย่างได้ โดยไม่รู้สึกผิดเลย เราจึงต้องให้ความสำคัญกับสถาบันทางครอบครัวอย่างมาก ปัจจัยที่ 2 ที่จะแก้ไขความขัดแย้งในสังคมคือสังคมนั้นต้องมีกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเพื่อให้มนุษย์ที่อาศัยในสังคมรู้จักเคารพกฏอันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคม การกำหนดกฎเกณฑ์นั้นก็ไม่ได้ทำให้สังคมสงบสุข 100% หรอกเพียงแต่ให้มีความเป็นระเบียบร้อยมากกว่าอดีตที่ไม่เคยมีกฎเกณฑ์เลย  นอกจากนี้บางสถานที่ก็จะมีกฎของสถานที่นั้นแตกต่างไปอีก แต่บางคนนั้นก็ไม่เคยทำตามการที่เราจะปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้ากับ สถาการณ์ต่างๆในปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากระดับหนึ่งเลยที่เดียว สถาบันที่รองมาจากสถาบันครอบครัวก็คือสถาบันการศึกษาสถาบันเหล่านี้จะหึความสำคัญกับมนุษย์มากเพราะจะเปรียบสเหมือนสิ่งที่ปูทางให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตต่อในอนาคตในวาระที่เรานั้นไม่ได้มีพ่อกับแม่มาค่อยบอกหรือสอนเราอีกแล้ว เรายังนำความรู้ที่ทางสถาบันการศึกษานั้นนำไปประกอบอาชีพการงานในอนาคตอีกด้วยทั้งทักษะการเอาตัวรอดและการอยู่ร่วมกันในสังคม เหนือสิ่งอื่นใดการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นทำให้เราต้องเคารพคนอื่น เอาใจเค้าไปใส่ใจเรา ไม่มีความเห็นแก่ตัวจนมากเกินไป ทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมถ้ามนุษย์คิดและทำได้อย่างที่ถูกสั่งสอนมาตามนี้นั้นก็จะทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างง่าย สบาย “หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง” คำนี้อาจจะใช้ได้กับคนที่มีความสามัคคีในสังคม ถ้าคนในสังคมสามารถปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ การที่คิดจะทำอะไรที่ยิ่งในอนาคตของประเทศชาตินั้นก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากอีกต่อไป  แต่ทว่าการที่เราทำผิดจารีตของคนในสังคมอาจจะทำให้ถูกวิพากวิจารณ์ไปในทางที่เสียหาย มันจะทำให้เราสูญเสียความมั่นใจบางอย่างไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เพราะเหตุนี้การที่เรากระทำอะไรในสังคมจึงต้องมีการคิดไตร่ตร่องให้มาก และที่สำคัญระวังตัวให้พ้นจากอันตรายที่แฝงเข้ามาหาเราในทุกรูปแบบ

                           สุดท้ายนี้ก็หวังและอยากให้บุคคลรุ่นหลังนี้ความสามัคคีกันให้มากเพราะมันจะทำให้สังคมสงบสุขตุถ้าคนรุ่นหลังไม่มีความสามัคคีกัน ก็จะก่อให้เกิดอันตรายหลายๆอย่างในประเทศได้ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์