มาออกกำลังกายกันเถอะ

รูปภาพของ motor367

พร้อมจะมาออกกำลังกายกันหรือยัง

 การกายบริหารเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พลานามัย และให้กล้ามเนื้อกระชับได้สัดส่วน

<!--pagebreak-->

ท่ากายบริหาร มีดังนี้
ท่าที่ 1 ท่ากายบริหาร สะโพกและโคนขา(ก้น)

ท่าที่ 2 ท่ากายบริหาร สะโพกและโคนขาด้านใน