หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

การเขียนเรียงความ

เรื่อง ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

การอยู่รวมกันของคนในสังคมปัจจุบันนี้ จะมีความแตกต่างที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้ง ศาสนา เชื้อชาติ และความเชื่อต่าง ๆ แล้วผลสุดท้าย ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขั้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านศาสนาที่ต่างกัน การแบ่งแยกชนชั้น หรือสีผิว ความเชื่อ อย่างเช่น การบูชาลูกเทพ ที่เป็นกระแสดังในตอนนี้ ที่คนเราคิดว่า จะทำให้ชีวิตดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น และมีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่จะช่วยอะไรเราได้หลายๆเรื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้เกิดการทะเลาะ ใช้ความรุนแรง หรือด่าทอกันในโลกออนไลน์ ความเชื่อเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนี้ แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือความคิดเห็นที่แตกออกเป็นสองทางคือ เชื่อ กับ ไม่เชื่อ กลายเป็นที่ถกเถียงกันในสังคม และโลกออนไลน์

ซึ่งคนเรามีสิทธิส่วนบุคคลในความคิด คนบางคนที่บอกว่างมงาย แล้วทำไมต้องว่าเขา คือคนพวกนี้บางทีไม่ได้คิดก่อนพูด ถ้าคนที่เขายอม ไม่โต้ตอบมันก็จบ แต่ถ้าไม่ยอม ก็ทะเลาะกัน เพราะยังไงความเชื่อของแต่ละบุคคลก็เป็นสิทธิของเขาที่จะเลือก ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ตาม เพราะความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล ยิ่งในโลกสมัยใหม่ที่มีเสรีภาพทางความเชื่อ คุณจะเชื่ออะไรที่มันไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ผิดกฎหมายคุณก็มีสิทธิที่จะเชื่อ ส่วนจริงไม่จริงในทางศาสนามันก็บอกไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าไปมีประสบการณ์ในด้านนั้นเอง ในทางหนึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกไสยศาสตร์มาสู่โลกสมัยใหม่ในการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบ

แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งที่เด่นชัดที่สุดที่จะไม่พูดไม่ได้ คือ กลุ่มไอเอส (IS) ที่เป็นความขัดแย้งทางด้านศาสนา ก็คือ อิสลามนั่นเอง โดยกลุ่มไอเอส ก็มีความเชื่อ ในการยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่าด้วยการถูกสังหารโดยหญิงสาว จะทำให้ดวงวิญญาณไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นเอง ซึ่งในประเทศไทยเรา จะมีประชาชนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันไป มีทั้ง ศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ ศาสนาอิสลาม ถึงแม้จะมีผู้ก่อความไม่สงบใน 3 ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบทำร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าโดยรวม ถึงแม้จะมีคนต่างศาสนา แต่ก็อยู่กันอย่างสงบสุข และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกศาสนา สอนในคนเรา ทำดีหมด ไม่ว่าจะศาสนาด้วยกันเอง หรือต่างศาสนาก็ตาม แต่เราอยู่ในประเทศเดียวกัน ประเทศที่มีแต่ความรักความสามัคคีต่อกัน ถ้าเรามาทะเลาะหรือเบียดเบียนศาสนากัน ประเทศนี้จะมีความสุขได้อย่างไร ใครจะร้องเพลงชาติร่วมกัน ถ้าเรายังมัวแต่ทะเลาะกันแบบนี้ ลูกหลานเรายังจะมีความสุขอีกหรือที่เห็นคนไทยด้วยกันทะเลาะกันเอง ถ้าเราไม่เห็นแก่ตนเองหรือศาสนา เราควรจะเห็นแก่คนที่เขาปกป้องแผ่นดินไทยผืนนี้ ให้เราอยู่บ้าง ซึ่งถ้าเราผ่านปัญหานี้และแก้ไขไปพร้อมกัน คนเราจะจับมือกันแน่นขึ้น ไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตาม จะมีความสุขและเป็นมิตรกันตลอดไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ดี แค่เราลองมองย้อนไป ดูต้นเหตุของปัญหาและช่วยกันแก้ไขให้ตรงจุด และช่วยกันคิดแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ฟังความคิดของแต่ะบุคคลที่แตกต่างกัน ปัญหาก็จะหายไป แล้วเราก็นำไปคิดเป็นททเรียน ในครั้งหน้า ว่าเราไม่ควรสร้างปัญหาและปรับทัศนคติที่ดีต่อกัน ดีกว่ามาคิดในแง่ลบที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งจิตใจและร่างกายจะดีกว่า

แนวคิดและแนวทางในการสร้างสันติสุข : เราควรจะมีความรักความสามัคคีต่อกัน ไม่ทะเลาะหรือมองในแง่ลบต่อศาสนา ที่แตกต่างกันไป แล้วควรจะเคารพการนับถือของแต่ละบุคคลมากกว่าเราควรจะเคารพสิทธิทางความคิด ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เปรียบเทียบความคิดซึ่งกันกัน เป็นผู้รับฟังที่ดี เวลาคนอื่นมีปัญหา ไม่ควรเยาะเย้ยหรือดูถูก ถึงแม้ว่าจะผิด เราไม่ควรซ้ำเติมเขา ควรจะใช้คำพูดที่ฟังแล้วผู้ฟังรู้สึกดี จนเขาคิดว่า เราพึ่งได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราไม่ควรจะที่เปรียบเทียบ หรือพูดความแตกต่างของแต่ละศาสนา เพราะศาสนาแต่ละศาสนา เขามีแนวทางการปฏิบัติของเขา สิ่งที่คิดว่าเขาทำถูกต้องที่สุดแล้ว ถึงแม้จะแตกต่างจากศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างไรก็ตามเราควรมีความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อของตนเอง อย่าปล่อยความคิดเป็นไปตามกระแส ซึ่งสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน เปลี่ยงแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราควรจะมีน้ำใจต่อกัน  ถ้าเรามีน้ำใจต่อกันทุกคนโลกนี้คงอยู่ได้อย่างมีความสุขกันไม่มีใครที่จะเอาเปรียบกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน และจะทำให้ประเทศน่าอยู่ยิ่งขึ้น

  ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน คนเราไม่ว่าจะมีความแตกต่างซึ่งกันและกันขนาดไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม เชื้อชาติ ทัศนคติ แต่ถ้าเรามองในแง่ดี เราเอาความขัดแย้งนี้มาแก้ปัญหาไปด้วยกัน ปรับปรุงพูดคุน หรือแสดงความคิดเห็น ก็จะฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ แค่เรามองความแตกต่างนี้ให้เป็น เป็นไม่ดูถูกคนอื่น ประเทศนี้ โลกนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุข สันติภาพ และความสามัคคีกันแน่นอน ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากโลกออนไลน์ ที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว โดยที่เราไม่ทันได้คิดได้ไต่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าข้อมูลอันไหนจริงอันไหนไม่จรริง ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมา และเป็นต้นเหตุของปัญหาตามมาเช่นกัน

สรุปความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง ก็คือการทุกอย่างเข้าด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียว ตั้งเเต่พระมหากษัตริย์ ศาสนา ชาติ เเละความเชื่อด้านต่างๆ

 ทุกอย่างที่ผมกล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดเเย้ง หรือความเข้าใจ ทุกอย่างก็จะเข้ารวมกัน จนเป็นเหมือนคำว่า 

 ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์