ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                        

 

 

 

        ความหลากหลายในการคิด

                  

ความหลากหลายของบุคลากรคอลเกต ในด้านความคิด ความสามารถ รวมทั้งความแตกต่างของคู่ค้าของเรา ล้วนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา

ความใส่ใจ และการให้คุณค่าของความแตกต่างมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของเรา ความหลากหลายนี้มีมากกว่าลักษณะที่มองเห็นภายนอก เช่น สัญชาติ วัฒนธรรม เชื้อชาติ และเพศ ความหลากหลายของเรายังครอบคลุมถึงความแตกต่างหลายอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่นประสบการณ์ชีวิต ศาสนา รสนิยมทางเพศ และสถานะครอบครัว เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้นำมาซึ่งความหลากหลายทางความคิดในการดำเนินธุรกิจของเรา ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น พวกเขาเป็นกุญแจสำคัญของความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างความท้าทายทางธุรกิจ และโอกาสใหม่ ๆ จากข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้
เอียนคุกประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

วัตถุประสงค์ของเรา คือการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการด้วยความเคารพ โดยการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงาน เพื่อสะท้อนความหลากหลายของตลาดระดับโลก โดยสภาพแวดล้อมที่ดีจะจัดเตรียมโอกาศให้คนคอลเกตทั้งหมดที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม

 แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองสมัยใหม่ คือ “การอนุรักษ์ (Conservation)” หมายถึง การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างฉลาด เป็นการผสมผสานแนวความคิดสมัยโบราณจากสองแหล่งข้างต้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานจากการสำรวจที่แม่นยำ และมีการวางมาตรการปกป้องกันเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทรัพยากรจะไม่ถูกใช้ให้หมดสิ้นไป

          บางครั้งคำว่า “การอนุรักษ์” เป็นการเก็บทรัพยากรไว้โดยชนชั้นสูงที่มีเวลาชื่นชมความงามธรรมชาติ เป็นกิจกรรมเห็นแก่ตัวที่ขาดเสียมิได้และขัดขวางการพัฒนา แต่ในทางกลับกัน เป็นที่ยอมรับกันว่าพื้นที่คุ้มครองที่มีการวางแผนและการจัดการอย่างเหมาะสมได้ให้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่สังคม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบท และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในเมือง      การจัดตั้งและการจัดการพื้นที่คุ้มครองเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อสนองความต้องการทางวัตถุและทางวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

          เมื่อปี 2524 องค์กรด้านการอนุรักษ์ที่สำคัญของโลก 4 องค์กร ได้แก่

 • สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN ปัจจุบันคือ Conservation Union)
 • กองทุนสัตว์ป่าโลก(World Wildlife Fund – WWF )
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ(Food and Agriculture Organisation of the United Nations – FAO) และ
 • โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ(United Nations Environment Programme - UNEP)ได้ร่วมกันจัดทำ “ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก”(World Conservation Strategy – WCS) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิต ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการค้ำจุนการพัฒนาไว้ดังนี้

 

          พื้นที่ธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองมีความจำเป็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตของประเทศ เพราะทำให้แน่ใจได้ว่า

 • ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคธรรมชาติสำคัญได้รับการรักษาไว้ตลอดไป
 • ความหลากหลายทางชีวภาพและทางกายภาพได้รับการบำรุงรักษา
 • วัตถุพันธุกรรมดั้งเดิมได้รับการเก็บรักษา

          พื้นที่คุ้มครองเกื้อหนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย

 •   การบำรุงรักษาเสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยรอบ ซึ่งเป็นการลดความรุนแรงของอุทกภัยและความแห้งแล้ง คุ้มครองดินจากการพังทลาย และจำกัดความรุนแรงของภูมิอากาศท้องถิ่น
 • การบำรุงรักษาความสามารถเชิงการผลิตของระบบนิเวศ เช่น การทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีน้ำและผลิตผลจากพืชและสัตว์ให้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
 • การให้โอกาสด้านการวิจัยและการติดตามชนิดพันธุ์ดั้งเดิมและระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ดั้งเดิมและระบบนิเวศกับการพัฒนาของมนุษยชาติ
 • การให้โอกาสด้านการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แก่ประชาชนและผู้กำหนดนโยบาย
 • การให้โอกาสด้านการพัฒนาชนบทอย่างครบถ้วนและการใช้ประโยชน์พื้นที่รกร้างอย่างเหมาะสม
 • เป็นพื้นฐานสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์