หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

             

        การที่คนอยู่รวมกันเป็นสังคมแน่นอนว่าย่อมต้องมีความแตกต่างกรือความหลากหลายเกิดขึ้น เพราะในแต่ละบุคคลย่อมมีความชอบหรือความเชื่อในเรื่องต่างๆที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงเรื่องการใช้ชีวิต การแต่งการหรือแม้แต่อาหาร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมหรือปประเพณีต่างๆในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค ภาคเหนือมีลักษณะเป็นเทือกเขา สลับกับที่ ราบ ผู้คนจะกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง แต่ก็มีการ ติดต่อระหว่างกัน วัฒนธรรมของภาคเหนือหรือ อาจเรียกว่า "กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา" ซึ่งเป็น วัฒนธรรมเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง สำเนียงการพูด การขับร้อง ฟ้อนรำ โดยชาวเกนือจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการนัถือผี ตั้งแต่เดิม โดย เชื่อว่าสถานที่แทบทุกแห่ง มีผีให้ความคุ้มครองรักษาอยู่ ความเชื่อนี้จึงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เห็นได้ จากขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีความเชื่อในตำนานบุญบั้งไฟ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เป็นงานรื่นเริงครั้งใหญ่ก่อนการเริ่มทำนา และเป็นการสร้างกำลังใจว่าการทำนาในปีนั้นจะได้ผลดี โดยมี ความเชื่อว่าเทวดาคือ "พระยาแถน" สามารถบัลดาลให้พืชผลในท้องนาอุดมสมบูรณ์ หากบูชาเซ่นสรวงให้ พระยาแถนพอใจก็จะช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล การทำนาได้ผลธัญญาหารบริบูรณ์ โดยเฉพาะถ้าหมู่บ้านใคร ทำบุญบั้งไฟติดต่อกันทุก 3 ปี

             จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรม ความเชื่อเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายหรือความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกันในเรื่องนี้เลย และดิฉันคิดว่าถือเป็นการดี เพราะความหลากหลายหรือแตกต่างเหล่านี้ก็ทำให้เรานั้น สามารถเรียนรู้ในสิ่งต่างๆในสิ่งที่เราอาจไม่เคยรู้ หรือไม่เคยเห็นมาก่อน

              อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า ถึงแม้ว่าในสังคมของเราหรือประเทศของเรานั้นจะมีความเชื่อหรือมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบุคคล แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เราแตกแยกหรือเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน และเราก็ควรที่จะหัดเรียนรู้และยอมรับในสิ่งที่แตกต่างเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์