หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง ศรสวรรค์

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                ในการทำงานที่ต้องมีการวางแผนงานมีการประชุมมีการนำเสนอความคิดต่างๆหลากหลายความคิด เราก็ต้องมาช่วยกันคิดวิเคราะหฺ์ความคิดต่างๆเหล่านั้น ช่วยกันหาจุดที่ดีที่สุดเพื่อจะนำไปใช้ด้วยวิธีการเดียวกันเพือให้ได้มาตรฐานเดียวกัน แม้แต่ในสถาบันเล็กๆอย่างสถาบันครอบครัวก็ตามทุกคนในครอบครัวแต่ละคนก้มีความคิดที่แตกต่างกันเช่น คิดจะซื้อบ้านใหม่ สักหลังเรายังต้องปรึกษากันว่าแต่ละคนชอบแบบไหนยังงัย แล้วนำความเห็นที่หลากหลายนั้นมารวบรวมให้ได้เป็นความคิดความชอบที่ผสมผสานกันรวมเป็นความคิดในรูปแบบเดียวกันคนนี้ชอบสนามหญ้าหน้าบ้าน อีกคนอยากได้สระว่ายน้ำ อีกคนชอบบ้านชั้นเดียวเราก็เอาควาามชอบของแต่ละคนมาผสมผสานกัน หาบ้านชั้นเดียวทีมีสนามหญ้าหน้าบ้านและมีสระว่ายน้ำด้วย จึงเรียกได้ว่าหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง ในประเทศของเรามีประชากรอยู่เป็นล้านคนก็ล้านความคิด ถ้าเราไม่มีการควบคุมความยุ่งยากวุ่นวายก็จะเกิดขึ่นได้ดังนั้นเราจึงต้องมีกฎหมายไว้คอยควมคุมให้คนในสังคมให้ยึดถือและปฎิบัติตามเพือความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน จากความคิดที่หลากหลายของผู้คนจึงถูกกำหนดให้กลายเป็นหนึ่งด้วยกฎหมายที่ต้องปฎิบัติตามเพื่อความสงบสุขชองคนในสังคมเอง   การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนๆก็ควรเคารพต่อเชื้อชาตินั้นๆเพราะว่าการอยู่ด้วยกันนั่นคือเราต้องยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะว่าเราได้คุยกันและได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันโดยเราจะเห็นข่าวในสังคมอยู่บ่อยๆว่าเกิดการทำสงคราม หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างแต่ละประเทสซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดใจเพราะว่าการทำสงครามเป็นกรทำลายประเทศ และเกิดกาสูญเสียเป็นอย่างมาก เช่น อาคา บ้านเรือน และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆเป็นต้น โดยเราควรมีเหตุผลให้มากขึ้นในการพูดคุยกันมากกว่าการทำสงคราม และการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรรู้ว่าอันไหนถูกหรือไม่ถูก ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกว่าสิ่งใดๆพราะเราจะอยู่คนเดียวในสังคมไม่ได้ เราต้องมีเพื่อน มีคนรู้จัก ในการทำงาน และในการทำงานนั้นเราก็ต้องพุดคุยกับเพื่อนร่วมงานในปัจจุบันบางประเทศก็เปิดกว้างรับชาวต่างประเทศเข้ามาทำงาน นั่นคือเราต้องเข้าใจและเรียนรู้การใช้ภาษาให้มากขึ้นถึงจะคึยกับเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจ แต่ถ้าเราไม่รู้ภาษาเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดังนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากๆและในปัจจุบันมีการเปิดโลกมากมายมีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี และคอยบริการให้กับชาวต่างชาติ ในการบริการด้านการท่องเที่ยว หรือการสื่อสารต่างๆ  โดยเราก็ต้องยิ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งเป้นการแสดงถึงการต้อนรับที่อบอุ่น ดังนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากมายแต่เป็นการเข้าใจซึ่งกันและกัน รับฟังเหตุผล และคอยช่วยเหลือกันเวลาอีกฝ่ายลำบากโดย เราก็จ้องเห็นงานส่วนรวมมาก่อนเรื่องส่วนตัว ไม่เอาตรงต่อเวลา มันจะสร้างความเป็นระเบียบและความซื่อสัตย์กับเรามากขึ้น ถ้าเราไม่รู้จักความซื่อสัตย์ ก็อาจจะอยู่ในสังคมได้ แต่คงได้ไม่นานและเราเองที่ไม่มีความสุข เพราะเมื่อเราไม่ซื่อสัตย์ เราเองที่จะเดือดร้อนและเป็นทุกข์อยู่ในใจ อย่างต่อมาคือ รู้จักมีความรับผิดชอบ เมื่อเรารู้จักการมีวินัย เราก็ต้องมีความรับผิดชอบเช่นกัน เพราะสองอย่างนี้มาควบคู่กันเสมอ เมื่อเรามีความรับผิดชอบ เมื่อเรามีงาน เราก็สามารถแก้มันได้ ทำมันได้ทัน แม่เมื่อเราไม่มีความรับผิดชอบ ผลกระทบของมันคือ มีผลต่อคนรอบข้าง คนรอบข้างอาจจะไม่ชอบ และอาจจะอยู่กับคนรอบข้างได้ยังยากลำบาก เพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ผู้อื้น มันจะทำให้เราอยู่กับคนรอบข้างและคนในสังคมได้ง่ายมากขึ้น ปรับตัวได้เร็วมากขึ้น 

         หากเราทำได้สังคมจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

         เมื่อถึงตอนนั้นโลกเราคงดำเนินไปด้วยความสันติสุข สงบ คนตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่และรู้จักการมีวินัยในตนเองและเคารพในระบอประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์ ทุกอย่างต้องเริ่มจากการลงมือทำ ถ้าไม่ลงมือทำสิ่งนั้นก็จะไม่ตามมาประเทศเราคงไม่พัฒนาเช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่คนในสังคมได้ร่วมมือกันกลายเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นการเดินทางตามหลักสายกลาง เป็นกลางกับความยุติธรรมในสังคมและการมีส่วนร่วมในการทำงาน การดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลากหลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกันมีก็ให้แบ่งช่วยกันกันไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักเพราะเราคือคนไทยเราอยู่ประเทศเดียวกันสิ่งสำคัญคืออย่าเอารัดเอาเปรียบกันเองเป็นพอแล้ว

 

 
 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์