หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง ในประเทศไทยของเรามีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ชุมชน สังคมจนกระทั่งถึงระดับประเทศที่เราเรียกกันว่า “ความขัดแย้ง” ปัจจุบันนี้ในสังคมของประเทศไทยเรานั้นต่างก็มีความเชื่อในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อด้านศาสนา ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านเชื้อชาติและอีกมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จนในบ้างทีความเชื่อของคนเราที่แตกต่างกันนี่เองที่ทำให้พวกเราคนไทยเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันจนทำฆ้เป็นเหตุถึงขั้นทะเลาะวิวาทบ้างคนก็ถึงขั้นรุนแรงขนาดเสียชีวิตหรือพิการเลยก็ได้ บางทีก็อาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ อาจจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ และในอารมณ์ชั่ววูบนี้ก็สามาถทำร้ายคนได้หลายคนเลยที่เดียว ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนคนหนึ่งก็ควรมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนตัวของดิฉันก็มีความคิดว่าควรที่จะเปิดใจคุยกันดีๆไม่ใช่พอมีปัญหาอะไรแล้วก็มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ใช้กำลังไมใช้ปัญญาในการคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าสิ่งที่คนอื่นทำเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกถ้าหากเป็นสิ่งที่ผิดก็ควรตักเตือนด้วยวาจาที่เหมาะสมค่อยๆพูดจา แต่หากเรื่องไหนเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วก็ควรสนับสนุนคนที่ทำถูกต้องควรให้คำชื่นชมให้คำแนะนำในบ้างเรื่องที่คิดว่ายังเพิ่มเติมได้ก็ควรบอกเพื่อให้เขาปรับปรุงจนเหมาะสมและสมบูรณ์แบบ แนวคิดนี้อาจเป็นแนวคิดเล็กๆน้อยๆจากนักเรียนที่เป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้มีชื่อเสียงหรือยศใดๆทั้งสิ้น แต่ก็เป็นแนวคิดที่สามารถให้คนรุ่นหลังเห็นได้ว่าถ้าหากเรามีแนวคิดที่ดีเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆไม่คิดผิดทำผิดหรือหลงไปกับสิ่งไม่ดีที่มาชักจูงจิตใจของเราให้ทำผิดไป และหากทำตามแนวคิดนี้ได้ก็จะเกิดความขัดแย้งน้อยลงไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในด้านใดก็แล้วแต่ก็สามารถเข้าใจและปรับความคิดได้ใหม่จนเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสำหรับแนวทางในการสร้างสันติสุขให้พวกเราคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากที่สุด การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆก็ไม่ได้มีแนวทางมากมายอะไรแค่เราทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกัน หันหน้าคุยกันอย่างเปิดใจให้มากที่สุด และก็ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆให้มากที่สุด แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วคนไทยเราชอบใช้กำลังมากกว่าการพูดคุยกันหากมีใครคนหนึ่งพูดไม่ถูกหูก็จะเกิดการใช้กำลังกันอย่างง่ายดายโดยบางที่ก็ไม่ถามถึงสาเหตุถึงที่มาของคำพูดหรือการกระทำนั้นๆเสียก่อนก็ด่วนตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่ในที่สุดแล้วหากเราทุกคนมีแนวทางปฏิบัติก็จะลดการทะเลาะที่มีผลมาจากความขัดแย้งได้ไม่มากก็น้อยเลยที่เดียว 

ความหลากหลาย นั้นมีความหมายหลายอย่าง เช่นความหากหลายด้านชีวภาพ นั้นหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ นอกจากนั้นความหลากหลาย อาจหมายถึง การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การอยู่ร่วมกันของคนในสั้งคมนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเเตกต่าง ซึ่งคนสังคมนั้นอาจจะมีความหลากหลายต่างๆมากมาเช่นความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ความหลากหลายด้านชีวิต ความหลากหลายด้านความคิด ความหลากหลายต่างๆนั้นอาจส่งผลให้เราไม่เข้าใจกัน การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันเเละกัน เเละอาจจะเกิดการทะเราะกันต่างๆมากมาย ซึ่งมนุษย์เราเองต่างมีความคิดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เเตกต่างกันในเรื่องของศาสนา เรื่องวัฒนธรรม  เรื่องของการเคารพต่างๆ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการดำเนินชีวิต

 

           ความหลากหลาย หมายถึง การดำรงอยู่ของความแตกต่าง และหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสภาพที่ช่วยให้ระบบนิเวศและระบบวัฒนธรรมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี แต่ก็สามารถอยู่รวมกันได้และสามารถปรับตัวให้เข้ากันได้ และสามารถเป็นใจหนึ่งใจเดียวกันได้บนความหลากหลายที่มีอยู่

ความหลากหลายของการมีสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์ ต่างพันธุกรรมกันมาก และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทางชีวภาพ ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เป็นใจกลางของการมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี น่าสนใจและมีสุขภาพที่ดี
ความหลากหลายเป็นกุญแจของความเข้มแข็ง ความทนทาน การต่อสู้ การปรับตัวได้ดี ความมีชีวิตชีวา การฟื้นตัวได้เร็ว และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของระบบสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง รวมทั้งสังคมมนุษย์ การที่มนุษย์มีประสบการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดคลังของยีนทางวัฒนธรรม ที่ช่วยยกระดับความสำเร็จทางสังคม ภูมิปัญญาและจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นไป นำไปสู่การสร้างชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีความหลากหลาย 

น.ส. สรารันต์  ช่วงโชติ  ม.5/8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์