นันทิพัฒน์ นามกาม.5/7เลขที่8 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

มนุษย์เรามีมากมายหลายที่แตกต่างกันอยู่จำนวนมาก มีทั้งรูปทรงใบหน้าที่เป็นรูปทรงกลมมน รูปทรงเรียวแหลม ขนาดของหุ่นมีทั้งอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวอยู่ปะปนกันไปในสังคมไทย มนุษย์เราส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบเหยียดสีผิวของที่มีสีผิวดำในสมัยก่อนคนผิวขาวคิดว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาและคนผิวดำนั้นเป็นทาส จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยจะสีผิวใดก็เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราได้ทั้งนั้น คนสีผิวดำอย่าน้อยเนื้อต่ำใจไปอย่างไรเพราะแค่เราประพฤติตนเป็นคนดีนั้นก็สามารถอยู่ร่วมโลกกับเพื่อนมนุษย์ได้แล้ว ส่วนเรื่องเพศนี่เป็นความแตกต่างกันคือมีทั้งเพศชายและเพศหญิง เพศชายนั้นก็จะบอกตนเองนั้นดีกว่าเพศหญิง เพศหญิงนั้นก็บอกตนเองดีกว่าเพศชาย และยังมีเพศที่3 ที่สังคมในยุคนี้กำลังจะเปิดกว้างขึ้นแต่ยังมีกลุ่มคนบางส่วนที่ยังไม่เปิดกว้างและเปิดรับกับเพศที่3นี้ แต่จริงๆเราเพศที่3ไม่เคยมีพิษมีสงค์แต่อย่างใดเพียงแค่ต้องการจุดยืนในสังคมไทยเท่านั้น และเรื่องความแตกต่างต่อมาคือเรื่องสัญชาติ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนได้เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ชอบดูถูกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนต้อยค่ำ จริงๆแล้วเขาก็แค่เป็นคนใช้แรงงานเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแต่อย่างใด ความแตกต่างในเรื่องต่อมาคือเรื่องหน้าที่การงานสาขาอาชีพ สาขาอาชีพนั้นมีมากมายหลายหลายกลุ่มออกไปมีทั้งหมอ พยาบาท ครู ข้าราชกาล รัฐวิสาหกิฐต่างๆนาๆและที่เป็นอาชีพสำคัญของประเทศไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาตินั้นคือชาวนา คนที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตรากตรำทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนของกลุ่มคนบางกลุ่มว่าเป็นอาชีพที่ดูต้อยต่ำ ยากจน ทั้งที่อาชีพนี่้นั้นเป็นกระดูกสันหลังแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ตระหนักเห็นความสำคัญอยู่จำเป็นของอาชีพนี้ ต่อมาความแตกต่างทางด้านความคิด เราคงเคยเห็นคนที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทางความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่แบ่งข้างแบ่งสีการทำงานที่แบ่งพรรคแบ่งพวก ต่างคนต่างทำ หรือแม้แต่เรื่องราวของความรักของคนสองคนที่อาจจะแตกต่างในด้านมุมมองและความคิดกันมากไปจนทำให้ชีวิตคู่ของคนสองคน เดินมาสู่หนทางตันมีอันต้องจบ มีอันต้องเลิกราหย่าร้างแยกทางกันไป แนวคิดหรือความคิดที่แตกต่างกันของคนแต่ละคนนั้นมาจากทัศนคติ มุมมอง ที่มาจากประสบการณ์หรือการเรียนรู้ และเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันนั่นเองความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทำให้การกระทำนั้นแตกต่างกันหากเป็นในด้านดีนั้น ความแตกต่างกันของคนสองคนทำให้เกิดความลงตัวในการใช้ชีวิตก็เป็นไปได้เช่นคนหนึ่งชอบเป็นผู้นำ อีกคนชอบเป็นผู้ตามคนหนึ่งเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ อีกคนเป็นคนฟุ่มเฟือยความแตกต่างแบบนี้หากพอดีๆ ก็จะเกื้อหนุนค้ำชูซึ่งกันและกันแต่ความแตกต่างนั้นหากมาจากขั้วความคิดที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็อาจทำให้สร้างปมปัญหาใหญ่ให้กับชีวิตรัก ชีวิตคู่ได้และก็นำมาซึ่งความไม่ลงรอย บาดหมางและหมางเมินต่อกันหากเป็นเรื่องของการเมือง หรือธุรกิจการงานนั้นก็อาจทำให้คนสองคน หรือคนสองฝ่าย แก่งแย่งชิงดีประหัตประหารทำร้ายทำลายกันจนย่อยยับกันไปข้างหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องความรัก ก็อาจทำให้คู่รักคือคนสองคนนั้นมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี นิสัยที่ไม่ดีของกันและกันและมองข้ามสิ่งดีๆที่เคยทำให้แก่กัน(ซึ่งมีมากกว่า) จนหมดสิ้นคำพูดและการกระทำ การโต้ตอบกันอย่างรุนแรง ไม่ยอมกันทำให้ความสัมพันธ์และการยอมรับซึ่งกันและกัน เปราะบางลงบางคู่ที่เกิดปัญหานี้ และต่างปรับตัวและยอมรับในกันและกันมองในสิ่งดีๆที่เขามี และมองข้ามสิ่งไม่ดีที่เขามีเช่นกันไม่เปรียบเทียบเขากับคนอื่นในนิสัยข้อที่ไม่ดี ข้อนั้นข้อนี้ก็คงทำให้ชีวิตคู่กลับมาเป็นปกติหรือบางทีอาจดียิ่งขึ้นเพราะปัญหาทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวซึ่งกันและกันแต่อีกหลายคู่ที่มีความแตกต่างกันทางความคิดที่มากเกินไปอาจไม่สามารถปรับตัวเข้าหากัน เพื่อยอมรับซึ่งกันและกันได้ก็คงต้องโบกมืออำลาแยกทางกันเดินไปในที่สุดจะว่าไปแล้ว เรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นถือเป็นเรื่องปกติมากสำหรับคนสองคนเนอะครับเพราะแม้แต่คนๆเดียวกัน ตัวเราคนเดียวแท้ๆความคิดในช่วงอายุหนึ่ง หรือช่วงเวลาหนึ่งยังต่างกันเลยจนหลายต่อหลายครั้งที่เราอยากกลับไปแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีกลับไปแก้ไขความคิดที่ไม่ดี การกระทำที่ไม่ดีของตนในช่วงนั้นแต่ก็กลับไปไม่ได้หรืออาจกลับไปได้แต่ไม่เหมือนเดิมเสียแล้ว ความแตกต่างนั้นมีมากในสังคมไทยดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นมีทั้งความแตกต่างทางด้าน ต่อมาความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมและภาษาจะพบว่ามนุษย์รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มตามวิถีชีวิต ความเชื่อและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมีมากกว่า 6,000 ภาษาทั่วโลก มีการกำหนดแบ่งเชื้อชาติเป็นกลุ่มชนเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดำรงสืบต่อเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งบรรพกาลก่อนที่จะแยกแยะส่วนต่างๆ ของพื้นโลกเป็นทวีป ประเทศหรือดินแดนที่มีขอบเขต ความแตกต่างต่อมาคือความแตกต่างด้านความถนัด ได้แก่ ความแตกต่างในด้านศักยภาพ หรือสมรรถภาพที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล โดยอาศัยสติปัญญาและความสนใจเป็นพื้นฐาน ความถนัดอาจมีมาแต่กำเนิด เนื่องจากความถนัดต้องใช้สติปัญญาเป็นพื้นฐาน หรืออาจมีโดยอาศัยการฝึกฝน ทำให้เกิดทักษะได้ความแตกต่างทางความสนใจ ได้แก่ ความโน้มเอียงที่บุคคลจะเลือก หรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองชอบ เช่น บางคนสนใจกล้วยไม้ บางคนสนใจการอ่านหนังสือพิมพ์ และบางคนสนใจวีดีทัศน์ เป็นต้น ความสนใจจะช่วยให้นผู้เรียนรู้จักตนเอง ความแตกต่างต่อมาคือความแตกต่างทางด้านอารมณ์วามแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ ขณะเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง การมีอารมณ์ของมนุษย์เริ่มตั้งแต่อารมณ์กลัว อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก พอใจ ยินดี ตื่นเต้น การแสดงอารมณ์ต่างๆ ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ในความเป็นบุคคลพบว่ามีการใช้อารมณ์ค่อนข้างมาก ดังนั้นการฝึกในเรื่องการควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน ในการดำเนินชีวิตของบุคคลหากใช้อารมณ์มากกว่าความรู้สึก บุคคลนั้นก็จะอยู่ในสังคมอยาก เป็นมนุษย์ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์และความรู้สึก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะต้องเก็บความรู้สึกจนขาดความเป็นตัวเอง บางครั้งการเก็บอารมณ์และความรู้สึกจนขาดความเป็นตัวของตัวเองอาจทำให้บุคคลเกิดอาการเครียด ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะหรือแม้กระทั่งปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ อารมณ์เป็นได้ทั้งตัวสร้างสรรค์และตัวทำลาย อารมณ์ขันทำให้จิตใจเบิกบาน อารมณ์เศร้าหมอง หดหู่ ทำให้คนเกิดความตึงเครียดวิตกกังวล ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ ต่างเผ่าต่างพันธุ์ ก็ยังรักกันด้วยดีหากยึดมั่นในสามัคคีมีความจุนเจือเอื้อเฟื้อน้ำใจ เอาความเอื้ออาทรสร้างวิมารความสุข สื่อสารกันด้วยภาษาใจส่งความห่วงใยผ่านแววสายตา ไม่ว่าจะเพศใดสูงต่ำดำขาวเพียงแค่เป็นคนดีของสังคมนั้นก็ดีแค่ไหนแล้ว 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์