หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง

ในปัจจุบันสังคมไทยมีคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ต่างคนต่างมีวัฒนธรรมต่างๆที่นำเข้ามาในสังคมไทย กฎหมายหรือระเบียบการต่างๆในประเทศก็ต้องมีข้อกำหนดเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยและสังคมต่างประเทศสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ โดยข้อเสนอแนะของฉันคือ การจัดระเบียบสังคมให้ดี แก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น เพื่อไม่ให้คนต่างประเทศดูถูก และแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่ว่าต่างชาติจะได้สามารถไปชมธรรมชาติที่ 3จังหวัดนี้ได้ อยากให้คนไทยอย่าสร้างความแค้น และความเกลียดชังให้เกิดขึ้น จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้ยุติได้ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ ทหาร หรือบุคคลที่ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการดูแลความสุขในสังคมไทย ต้องเต็มใจช่วยคนต่างชาติ ช่วยอย่างเต็มที่ มีน้ำใจ ไม่หลบหน้าที่ ไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยวหรือใส่ร้ายนักท่องเที่ยว ต้องมีการจัดอบรมสั่งสอนประชาชนในประเทศให้ดี ไม่เอาเปรียบคนต่างชาติ ถ้าเกิดพบคนใดทำความผิดเอาเปรียบคนต่างชาติ หลอกขายโน่นขายนี้ให้ หรือทำอะไรที่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ประเทศ ต้องมีการได้รับบทลงโทษให้หนักๆเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการร้ายๆ การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ แก้โดยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น ไม่เลือกปฏิบัติ ภาครัฐจะต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์ และเรื่องใดเป็นเรื่องของความรุนแรงของกลุ่มอิทธิพลการค้ายาเสพติด  ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ควรที่จะนำกำลังทหารบางส่วนออกนอกพื้นที่ และให้ฝ่ายพลเรือน มาดูแลร่วมกับฝ่ายทหารที่มีอยู่บางส่วน เป็นการลดความหวาดระแวงที่มีต่อกัน การที่มีกำลังทหารอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวง หวาดกลัว ไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีการตั้งด่านตรวจมาก ทำให้กระทบต่อการทำมาหากินและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ และส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องชู้สาวตามมา  ปัญหายาเสพติด กลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดขัดแย้งกันเองและก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา  การสื่อสารหรือเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชนในกรณีความไม่สงบในพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ควรที่ให้ข่าวออกไปเกินความเป็นจริง เพราะสื่อมวลชนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความรุนแรงและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และกระทบต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่โดยตรง  การแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้วิธีพูดคุยหรือจะขยายผลต่อไปถึงการเจรจาที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลจะต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหา และหยุดสร้างภาพ  เยาวชนในพื้นที่ที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาได้รับการปลูกฝังให้มีความเข้าใจผิดจากสถานศึกษา ผู้บริหารของโรงเรียนที่มาจากต่างประเทศ (ประเทศที่เป็นมุสลิม) โดยปลูกฝังความคิดให้เด็ก เยาวชนเกลียดภาครัฐ และให้ทวงคืนเมืองปัตตานีกลับคืนมา  รัฐบาลต้องมีนโยบาย มาตรการที่ชัดเจนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนผจญชะตากรรมด้วยตัวเองแบบวันต่อวัน โดยไม่ทราบชะตากรรมว่าในแต่ละวันจะเจอเหตุการณ์ร้ายอะไรบ้าง แค่เปลี่ยนแปลง และเคร่งครัดกฎนิดหน่อยสังคมไทยในปัจจุบันก็จะน่าอยู่ คนหลากหลายเชื้อชาติก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนไทยได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์