หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

จากสังคมในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์ต่างๆและปัญหาหลายด้านเกิดขึ้นมากมาย ทำให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการแตกแยก ทุกอย่างย่อมเกิดการแย่งชิงหรือการก่อจราจลภายในประเทศเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจ เราสามารถแยกสาเหตุต่างๆได้ดังนี้ว่าจะมีด่านอะไรบ้างแก้ไขไงบ้าง

ด้านศาสนา

ปัญหาด้านพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน  เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เป็นเรื่องใหญ่พุทธศาสนิกชนต้องให้ความสำคัญ แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองในมุมมองที่แคบ ไม่เห็นปัญหาในภาพรวม ปัญหาต่าง ๆ จึงไปตกอยู่ที่วัด หรือพระสงฆ์ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาเหล่านั้น ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ สังเกตได้จากกระทู้สนทนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้น ทุกคนก็จะรุมด่า รุมประณาม วัด หรือพระสงฆ์ บางคนเลยเถิดสรุปไปเลยว่า พระพุทธศาสนาเสื่อมแล้ว พระสงฆ์เป็นเพียงกาฝากของสังคม ไม่อยากเข้าวัด ไม่อยากทำบุญ อยากเปลี่ยนศาสนา หรือเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นเลยก็มี ส่วนหนึ่งทำให้เราเห็นว่า ชาวพุทธเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาเอาเสียเลย เราไม่เข้าใจแม้แต่บทบาทของพระศาสนาหรือของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมไทย จนบางครั้งทำให้คิดว่า ประเทศไทยที่มีชาวพุทธถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด เป็นเมืองพุทธจริงหรือเปล่า เป็นสังคม พุทธแท้ หรือ พุทธเทียม

ด้านการศึกษา

ทำให้เด็กมีผลการเรียนอ่อนลง มาจากความสนใจของตัวเด็กเองที่พบว่าเด็กให้ความสนใจเรื่องของเกม และสื่อเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทำให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องมาจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน ทำงาน และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก เช่น ซื้อทีวี ซื้อเครื่องเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอยู่บ้าน เพราะคิดว่าดีกว่า ปลอดภัยกว่าที่จะให้ลูกไปเล่นนอกบ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการและจะไม่ค่อยได้รับโอกาส

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

               เมื่อจำนวนประชากรมากขึ้น ความต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ ก็มากขึ้นตามมา ซึ่งมนุษย์ก็ได้ใช้ทรัพยากรมากขึ้นและอย่างรวดเร็ว การขุดค้นหาและนำทรัพยากรมาใช้มากขึ้นนี้ มนุษย์มักจะได้กระทำโดยไม่ได้ระมัดระวังถึงผลเสียที่จะตามมาและมักจะได้กระทำการอย่างไม่สนใจต่อการหมดสิ้น หรือเสื่อมสภาพของทรัพยากร อันทำให้เกิดเสียสมดุลธรรมชาติ เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อม   การกระทำของมนุษย์หลายรูปแบบ เป็นการกระทำโดยตรงที่ให้สิ่งแวดล้อมเสียหายจนเกิดเป็นมลพิษขึ้น การกระทำเหล่านี้ที่สำคัญ ๆ คือ  การทิ้งของเสีย ดังเช่น การปล่อยน้ำโสโครกจากชุมชนหรือจากโรงงานลงแม่น้ำ การทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลกองกระจัดกระจายตามพื้นดิน การปล่อยให้ไอเสีย ควันดำ จากรถยนต์ จากโรงงาน เข้าสู่อากาศ   การทำลายสาธารณสมบัติ เช่น สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสาธารณะ หมู่ต้นไม้ ที่ปลูกต้นไม้ เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจชายทะเลบางแห่งที่เคยมีหาดทรายขาวสะอาด มีบริเวณที่สะอาดเจริญตา แต่เมื่อผู้ที่ใช้สอยไม่ช่วยกันระวังรักษา ซ้ำยังทำลายด้วยการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลลงกลาดเกลื่อน จนทำให้ชายหาดสกปรก จึงทำให้เกิดภาพไม่น่ามอง

 ดังนั้นถ้าเรามองย้อนถึงปัญหาทางการศึกษาของเด็กไทย และการกระตุ้นเม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือจึงอาจต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคคลากรให้มากยิ่งขึ้น เพราะการที่บุคคลากรด้านครูยังขาดการพัฒนาทางความรู้และการศึกษา ก็จะส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอน และทำให้เด็กไม่สนใจเรียนในที่สุด และท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้บัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้น ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาที่ตลาดแรงงานในประเทศต้องการ และขาดแคลนแรงงานในที่สุด

ความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อเราตระหนักถึงปัญหาที่พบ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ หากเรารู้จัก การหลีกเลี่ยง การปรองดอง การประนีประนอม และการร่วมมือกันเราก็จะพบกับความขัดแย้งถึงน้อยที่สุด เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของความขัดแย้งก็คือ ความเป็นหนึ่งเดียวท่าคนเรามีความสามัตคีกันก็จะสามารถแก้ปัญหาในบ้านเมื่องและต้างประเทศได้และปัญหาอีกๆอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์