ภูมิปัญญาไทย

หมูทุบ

 

 

            การทำหมูทุบ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากราคาเนื้อหมูสดในท้องตลาดตกต่ำราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายในท้องตลาด คุณแม่ทัศนีย์ พนมอุปถัมภ์ ประธานกลุ่มฯ จึงได้ร่วมตัวกับกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 6 คนรวมตัวกันทำหมูทุบ หมูหยอง หมูแดดเดียว ไส้กรอกหมู(ไส้อั่วอีสาน)และแคปหมู โดยใช้บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ทำการกลุ่ม ปัจจุบันหมูทุบ ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งในด้านการผลิต โดยใช้สมุนไพร และธัญพืชต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและตอบสนองความต้องการให้แก่ ผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้มีการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น งาดำ เห็ด และสมุนไพร เพื่อเป็นส่วนผสมในหมูทุบเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 มีสมาชิก 6 คน และปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็น ๒0 คน มีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ สร้างโรงเรือนเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตตลอดจนนำสมุนไนพื้นบ้านมาเป็นส่วนผสมในการผลิตหมูทุบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนและแก้ไขปัญหาความยากจน และทำให้เกิดความรักสามัคคี ใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน วัตถุดิบส่วนใหญ่จากแหล่งผลิตในชุมชน เช่น เนื้อหมู งาดำ เห็ด และสมุนไพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์