หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

ความหลากหลายในปัจจุบัน มีมากมายที่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ บ้านเกิด  โรงเรียน ทุกสิ่งรอบตัวของเรานั่นคือความหลากหลายทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีคนจำพวกหัวช้าไม่รู้ว่าโลกก้าวไปไกลแค่ไหน มัวแต่อยู่กับที่ไม่ทันผู้อื่น ตัวอย่างเช่น อยู่ต่างโรงเรียนกัน ก็ถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันและยกพวกตีกัน คนที่ยังคิดแบบนี้ในสมัยที่โลกพัฒนามาไกลขนาดนี้เรียกได้เลยว่าสิ้นคิดมากสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ด้วยกันของผู้ตนหลายๆคนเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร เป็นสังคมต่างๆที่มีจุประสงค์เพื่อความเจริญก้าวหน้านั่นคือ การรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เห็นแก่ตัว เ็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งจะนำความเข้มแข็งและความเหนียวแน่นมาสู่ กลุ่มความร่วมมือนั้นๆเปรียบกับกิ่งไม้เมื่ออยู่กิ่งเดียวโดดๆเราสามารถหัก ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าหากอยู่รวมกันหลายกิ่งเข้าอาจทำให้ไม่มีผู้ใดหักลงได้เลย


 สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายหลายอย่างไม่ว่าเป็น ปัญหาทางด้านเยาวชน ปัญหาทางด้านยาเสพติด และปัญหาอื่นอีก ๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้คน บางกลุ่มปัญหานั้นคือ 'ปัญหาความหลากหลายของเชื้อชาติ'ซึ่งเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังหาทางออก ไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหานี้ ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับความคิด ความอ่านของแต่ละคนว่าจะเข้าใจกันมากเพียงใด 
ถึงจะมีความหลากหลายในสังคม หลากหลายในวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา หลากหลายประเทศ แต่เราก็เป็นคนเหมือนกัน มีมือ 2 ข้าง มีขา 2 ข้าง มีตามีหูมีจมูกเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงไม่แปลก ดังนั้น การอยู่ร่วมกันแต่ต่างชาติพันธ์ุเราควรยอมรักฟังข้อคิดเห็นของกัน และกันเพราะว่าทุกคนนั้นต่างมาจากต่างภูมิประเทศภูมิภาคและความเป็นอยู่นั้น ต่างกันอย่างมากเราจึกควรที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าในประเทศนี้นั้นเขา ปฏิบัติกันอย่างไร มีวัฒนธรรมอย่างไร มีความเชื่อในเรื่องใด ไม่เชื้อในเรื่องใด เราก็ควรที่จะปฎิบัติตาม เพื่อเป็นการเคารพซึ่งกันและกัน ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยมเนื่องจาก แต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันอันนำไปสู่ชนวนการทำสงครามได้และตอนนี้ประเทศไทยในปัจจุบันนี้ถึงจะไม่มี การชุมนุมอย่างโจ่งแจ้ง อย่างที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีกระแสการต่อต้าน

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์