มารยาทการใช้ถนน

มารยาทการจราจร

การจราจร หมายถึง การที่คน ยวดยาน หรือสัตว์พาหนะเคลื่อนไปมาตามทางที่กำหนดไว้ ในปัจจุบันโลกเจริญขึ้นมาก การคมนาคมก็เพิ่มขึ้นทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การจราจรจึงมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดปัญหา

การจราจรในแต่ละวันมากขึ้น เป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์สิน เชื้อเพลิง เวลา การงาน สุขภาพจิต และบางครั้งแม้ชีวิตของผู้เกี่ยวข้องในที่นี้จะกล่าวเฉพาะมารยาทของการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดปัญหาการจราจรทางบก
ผู้ใช้รถ หมายถึง ผู้ขับขี่รถทุกประเภทรวมทั้งผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้อยู่ในรถด้วย 
ผู้ใช้ถนน หมายถึง ผู้เดินบนถนนหรือทางเท้า ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนพึงปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดและควรคำนึงถึงมารยาทต่างๆ
 
 
กฏในการใช้ถนน 20ข้อ
1. ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
2. ควรเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบขับขี่และสำเนาทะเบียนรถไว้ให้พร้อมเพื่อไม่เสียเวลาและถูกปรับโดยไม่จำเป็น
3. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่คนเดินเท้า โดยหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนเมื่อถึงทางข้าม เช่น ทางม้าลาย รวมทั้งระมัดระวังมิให้รถชนสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์พาหนะด้วย
4. ให้อภัยแก่ผู้อื่น เมื่อมีการพลั้งเผลอ หรือผิดพลาดในการใช้ทาง แสดงความขอบคุณต่อผู้ขับรถอื่นที่ให้ความเอื้อเฟื้อแก่เรา
5. ไม่ใช้แตรพร่ำเพรื่อ และไม่เปิดเครื่องเสียงดั่งเกินควร
6. ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ไม่ถ่มเสมหะหรือน้ำลายลงบนถนนหรือทางเท้า
7. ไม่ซื้อสิ่งของที่มีผู้เร่ขายบนถนน8. ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดหรือขับแข่งกันอย่างฝาดโผนน่าหวาดเสียว หรือแซงในที่คับขัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินได้
9. ไม่ควรขับรถตามหลังคันอื่นในระยะกระชั้นชิด เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย
10. เมื่อเข้าหรือออกถนนใหญ่ควรหยุดรถดูให้แน่ใจเสียก่อน เพื่อความปลอดภัย เมื่อใกล้ถึงทางม้าลาย ทางร่วม ทางแยก วงเวียน และขณะที่แล่นเข้าหรือออกจากซอย ผู้ขับรถควรชะลอความเร็วหรือให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าและควรใช้ความ
ระมัดระวังให้มาก11. ในกรณีที่มีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟรถฉุกเฉิน ควรระมัดระวังชะลอความเร็วหรือหยุดรถตามความเหมาะสม
12. ในกรณีที่ฝนตกถนนลื่นควรขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย หากมีน้ำขังบนถนน ไม่ควรขับรถเร็ว เพราะน้ำจะกระเซ็นไปถูกคนเดินเท้าหรือรถคันอื่น
13. ก่อนเปลี่ยนช่องทางจราจร ต้องให้สัญญาณล่วงหน้าอย่างน้อยในระยะ 30 เมตรทุกครั้ง
14. ไม่ขับรถขณะมึนเมา หรือเจ็บป่วย ในกรณีที่ผู้ขับง่วงนอนควรหยุดรถ ณ ที่ที่ไม่กีดขวางการจราจรเพื่อพักผ่อน หรือเปลี่ยนอิริยบถเสียบ้าง
15. ในกรณีที่ขับรถทางไกล ผู้ขับขี่และผู้ที่นั่งข้างๆ ควรใช้เข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย
16. ก่อนเปิดประตูรถหรือลงจากรถควรดูให้รอบคอบ เพราะอาจเกิดอุบัติภัย
ได้หลายอย่าง เช่น กระทบกับรถอื่นหรือถูกรถอื่นชน
17. ในกรณีที่จะต้องการใช้ห้องสุขา อาจขอใช้บริการของปั้มน้ำมันหรือร้านค้าตามระยะทาง หรือเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมไปด้วยเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
18. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คือ ไม่ให้ผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายเกิน 1 คน และควรระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินไป หรือขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นเพราะอาจเกิดอุบัติภัยได้ง่าย
19. ควรหมั่นตรวจตราซ่อมบำรุงรถให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดชำรุดเสียหายระหว่างเดินทาง หรือมีควันดำเป็นภัยแก่สิ่งแวดล้อม
20. ในกรณีที่ต้องเสียค่าผ่านทางควรเตรียมค่าผ่านไว้ชำระให้พอดีเพื่อ
ไม่เสียเวลาการอทน และเสียเวลาของรถคันที่ตามมา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์