ลมหายใจไร้มลทิน

          “ความวุ่นวายของบ้านเมืองเกิดขึ้นเพราะคนขาดคุณธรรม ขาดความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องยากที่จะปลูกฝังแต่ก็ต้องพยายาม” 
        หนึ่งในประโยคสำคัญที่คุณชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ทายาทคุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “Motor Expo” กล่าวขึ้นในการประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550


          อันที่จริงแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการนี้ “สื่อสากล” ได้นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน Motor Expo ในวันแรก และเงินบริจาคจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ในงาน Motor Expo Grand Charity Night สมทบทุนองค์การส่งเสริมการศึกษา องค์การด้านยานยนต์ และสังคมไทย
          ปี 2549 ได้เงินบริจาค 4.2 ล้านบาท ปี 25