ป.โท MIS ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 แล้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ MIS ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 แล้ว
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รอบที่ 1)
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2559 (รอบที่ 2)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึง 25 มิถุนายน 2559 (รอบที่ 3)

สมัครได้ที่ http://202.44.34.101/Apply/ApplyLogin.aspx

คุณสมบัติผู้สมัคร ผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี > 2.00
ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

จุดเด่นของหลักสูตร
คณาจารย์ที่มีประสบการณ์หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไอทีในการจัดการธุรกิจได้
มีทุนสำหรับนำเสนองานวิจัย และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ได้จริง
ฟรี!! ดูงานนอกสถานที่ เช่น โลจิสติกส์และซับพลายเซน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2722

แผนการเรียน
วันและเวลาเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2559 เราเปิดให้สมัครเข้าศึกษา 4 แบบคือ
1. วิทยานิพนธ์ รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 น.ถึง16.00 น.
2. ปัญหาพิเศษ รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 ถึง 16.00 น.
3. ปัญหาพิเศษ รอบค่ำ เรียน จ-ศ 18.00 ถึง 21.00น.
4. ปัญหาพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย
1. นักศึกษา แผน ก วิทยานิพนธ์ แบบเหมาจ่าย เทอมละ 15,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 60,000 บาท
ซึ่งในปีนี้คณะมีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาแผน ก ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25*
2. นักศึกษา แผน ข ปัญหาพิเศษ แบบเหมาจ่าย เทอมละ 45,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท

ทักษะด้านภาษา
ในการสอบเข้าจะมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หากผู้สมัครมีเกณฑ์ไม่ถึงที่บัณฑิตวิยาลัยกำหนดไว้
ทางคณะศิลปศาสตร์จะเปิดให้นักษาลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามความรู้พื้นฐานของตัวผู้สมัครเอง

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.facebook.com/Fanpage.MIS.KMUTNB/

หรือโทร 02-5552722

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์