ตรวจสอบรายชื่อ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย

ผู้สนับสนุน

    

   

 

รายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์
แยกตามเนื้อหาที่จัดทำว่าอยู่ในสาระวิชาใด ช่วงชั้นใด

P หมายถึง ผลงานและใบสมัครของท่านพร้อมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว

สาระวิชา

 ช่วงชั้น

สื่อเว็บเพจ

 สื่อออนไลน์

ดูรายชื่อ

   

จำนวนทีมที่สมัคร 

 จำนวนทีมที่สมัคร 

 

ภาษาไทย

1

2

1

 

2

2

3

 

3

13 

3

 

4

10 

39 

คณิตศาสตร์

1

1

 

 

2

 

3

 

3

3

 

4

10 

วิทยาศาสตร์

1

2

 

 

2

2

 

3

20 

 

4

57 

51 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1

 

 

 

2

 

3

20 

 

4

19 

43 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

 

 

 

2

 

 

3

 

4

46 

ศิลปะ

1

1

 

 

2

1

1

 

3

11 

3

 

4

7

21 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

4

 

2

10 

 

3

52 

23

 

4

48 

46

ภาษาต่างประเทศ

1

 

 

2

4

4

 

3

4

 

4

16

27 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

1

 

 

2

1

 

3

 

4

รวม

 

348 

376 

724 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

Winkสวีดัด สวัสดี

สมาชิกใหม่รายงานตัวค่ะ

ทำไม่ยังไม่ได้รับผลงาน

 

เอกสารส่งครบถ้วน

 

ทำไมเราไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

รูปภาพของ ssspoonsak

ได้รับแล้วครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ทำไม ทีม Nayao สื่อดีๆ ของคนรักสุขภาพ  ไม่มีเอกสารครบถ้วน ทั้งที่ส่งไปแล้วตั้งแต่วันที่  19 พ.ย.

ประกาศผลวันไหนครับเนี่ย

รูปภาพของ apstaweesak

ผมไม่รู้ว่างานที่ส่ง ครูพูนศักดิ์ได้รับไหมครับ (แต่ว่าส่งไปแล้ว)

 

..... คิดดี ทำดี ชีวิตมีความสุขนะครับ .....

ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องสื่อเว็บเพจ ค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2710
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เลขที่ 179 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จังหวัด น่าน 55000
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ   วุฒิ
2. นายสิทธิพงษ์   พรมฟู
3. นายสมรัก   หงษ์สาม
4. นางสาวสุมิตรา  เพ็ชรชะนะ
เรื่อง คอมพิวเตอร์
เป็นเรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่ะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

 แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเลขการสมัคร 1908
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร
2. นางสาวจินดาภา รุ่งฟ้า
ขอแก้เป็น http://www.thaigoodview.com/node/47754 คะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขผู้สมัคร 2068 URL www.thaigoodview.com/node/47991
47994,50991,51140,51130
51115
51108
51106
51088
51075
51067
51054
51051
51040
51037
51033
51028
51023
51007,51003,50996 8ค่ะ ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่า มือใหม่หัดทำค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2742 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300 1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์    2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร URL: http://www.thaigoodview.com/node/47184

 จะขอเปลี่ยน URL ค่ะ

จาก http://www.thaigoodview.com/node/47184

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/50307ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2432 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120 1. นางอ้อ ลิ้มเฉลิม 2. นส. กุลวดี ปักเขทานัง URL: http://www.thaigoodview.com/node/43400

จะขอเปลี่ยน URL ค่ะ

จาก http://www.thaigoodview.com/node/43400

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/51212 ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2344

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ
URL: กรุณาแจ้งด่วน
แจ้ง URL ค่ะ อาจารย์
และขอเปลี่ยนหัวข้อจาก พันธุวิศวกรรม
มาเป็น Biotechnology(เทคโนโลยีชีวภาพ)
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

อ.พูนศักดิ์
ผมสมัครประกวดสื่อออนไลน์  ช่วงชั้นที่  4  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แล้ว
หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2  ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์    เข็มขาว
ช่วยเปลี่ยน   URL จาก
 http://www.thaigoodview.com/node/44396

เปลี่ยนเป็น http://www.thaigoodview.com/node/48875

ผมขอเปลี่ยนมา 2  วันแล้วยังไม่มีใครเปลี่ยนให้เลยครับ
ขอความกรุณาเปลี่ยนให้หน่อยนะครับ
ขอขอบคุณมากครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

อ.พูนศักดิ์คะช่วยตรวจสอบ

หมายเลขการสมัคร 2689
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด   ลพบุรี   15110
1. นางทิวาทิพย์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายธารทิพย์  ปราบประจิตร์

ลิงค์นี้ เข้าได้แต่พอจะทำต่อที่สิ่งฉันสร้างกับกลายเป็นของ

http://www.thaigoodview.com/mycontent mooouan แทนได้อย่างไรไม่ทราบคะช่วยด้วยนะคะไม่งั้นใส่เนื้อหาไม่ทันแน่ ๆ เลยคะ

สมัครไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนค่ะ

แต่ข้อมูลยังไม่อัพเดตเลย อยากให้อัพเดตไวๆ ค่ะ

เพราะใกล้กำหนดหมดเขตแล้ว กลัวว่าจะสมัครผิดพลาด

 จะได้รีบแก้ไขค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2  ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์    เข็มขาว
ขอเปลี่ยน   URL จาก
 เปลี่ยนเป็น http://www.thaigoodview.com/node/48875
 กรุณาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
 
 
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

สมัครประกวดเวปเพจเรื่อง Grobal warming  ขอเปลี่ยนเป็นโครงการตามพระราชดำริ " แก้มลิง"ค่ะ รวมทั้ง ขอส่ง URL ค่ะ

นางสาว จุฑา   พุทธนิมนต์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

รบกวนทำการยืนยันในเอกสารสมัครด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/47441

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางรักชนก เนียมเงิน ส่งผลงาน วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1จากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ประกวดสื่อออนไลน์ เรื่อง transportation

ขอส่ง url ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/47440

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ

ส่งใบมัครประกวดเวปเพจแต่ยังไม่ได้ URL รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Global Warming  ช่วงขั้นที่ 2

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์