จันทรเกษม เปิดรับนักศึกษารอบสาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำลังรับสมัครนักศึกษาครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันนี้   ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://admission.chandra.ac.th และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร/ห้องทะเบียนและวัดผล


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
          2.วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยะฐานะ
          3.กรณี ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม วัน,เดือน,ปีเกิด ในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย


          คณะที่เปิดสอน
          -เกษตรและชีวภาพ
          -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          -วิทยาการจัดการ
          -วิทยาศาสตร์
          -ศึกษาศาสตร์
          -วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก


          สอบถามข้อมูลด้าน วิชาการ หลักสูตร เนื้อหารายวิชา โทร 0-2942-690 0 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อ 5006 คณะศึกษาศาสตร์ ต่อ 2005  คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 4005  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3003 คณะเกษตรและชีวภาพ ต่อ 6005
          เข้าสู่ระบบการรับสมัคร http://admission.chandra.ac.th


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์