ม.เชียงใหม่ คัดเรียนรัฐศาสตร์


          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่คือรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ(International Affairs)ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้จะทำการเปิดรับสมัครผ่านระบบแอดมิชชั่นส์ ซึ่งรับสมัครวันที่ 11-20 เมษายน 2552 สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษกำหนดรับสมัครจะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป
          องค์ประกอบการใช้คะแนนการสมัครแอดมิชชั่นส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)สทศ. ประกอบด้วย GPAX ค่าร้อยละ 10 GPA.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ค่าร้อยละ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาค่าร้อยละ10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/คณิตศาสตร์ค่าร้อยละ 5 คะแนนวัดผลO-NET รหัสวิชา01-05 ค่าร้อยละ 35 คะแนนวัดผลA-NET เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาสังคมศึกษา 2 ค่าร้อยละ 35 หรือเลือก A-NET 2 รายวิชา สังคมศึกษา 2 ค่าร้อยละ 17.5 และภาษาต่างประเทศอังกฤษ 2/เยอรมัน/บาลี/อาหรับ/จีน/ญีปุ่น(เลือกวิชาเดียว)ค่าร้อยละ 17.5
          ภาคพิเศษ ใช้วิธีรับตรงของทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยยื่นคะแนนสอบO-NET รหัส 01-05แทนการสอบข้อเขียน แต่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
          รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครภาคพิเศษและอื่น ๆ สอบถามที่คุณอุดมศักดิ์ เรืองรอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-3509 โทรสาร 0-5389-2208 และที่
www.pol.cmu.ac.th

  


ข้อมูลโดย กอง บ.ก. นิตยสารการศึกษาวันนี้ เรียนรอบโลก iskool www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์