MUIC มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครสอบตรงแล้ว วันนี้-2 พฤษภาคม 2559

สวัสดีค่ะน้องๆ

มหิดลอินเตอร์เปิดรับสมัครสอบตรงแล้ววันนี้!

 

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ พร้อมมายื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่

หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 นี้นะคะ

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

2) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts, ใบ ปพ.1) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6) 

3) จดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์ 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/downloads/recommendation_letter.pdf

4) ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7) 

5) ใบรับรองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว, ใบ ปพ.2) 

6) สำเนาบัตรประชาชน 

7) สำเนาทะเบียนบ้าน

 

กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์คลิ้กเข้าไปใน Link นี้ได้เลยค่ะ

http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=11532

 

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรีมีดังนี้

 

 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)

- สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)

- การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) 

- สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา
- วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.) 

- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 

- การเงิน (Finance) 

- ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 

- การตลาด (Marketing) 

- การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.) 

- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) 

- เคมี (Chemistry) 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 

- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) 

- ฟิสิกส์ (Physics)


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.) 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245

อีเมล์: icdad@mahidol.ac.th

 

หรือทางเว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=11532

 

MUIC Official Fanpage: https://www.facebook.com/mahidol.inter


มาสมัครกันเยอะๆนะคะ :)Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์