วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

รูปภาพของ hong

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” เพื่อราลึกถึงพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต นายจรูญ ไชยศร ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (ผอ.สวท.) กล่าวว่า การจัดงาน 84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และความสาคัญอองการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งมีการถ่ายทอดกระแส พระราชดารัสอองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดไปตามสายเอ้าเครื่องส่งและออกอากาศ ที่สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ภายในพระราชวังพญาไท ซึ่งถือเป็นการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกอองไทย การจัดงาน 84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ พิธีสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ในวลา 07.00 น.-12.00 น. การจัดรายการพิเศษในหัวอ้อเรื่อง “84 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย...ก้าวต่อไปสู่วิทยุดิจิตอล” ออกอากาศทาง สวท. ความถี่ เอฟ.เอ็ม. 92.5 เมกะเฮิรตซ์ , เอ.เอ็ม. 819 กิโลเฮิรตซ์, เอ.เอ็ม. 837 กิโลเฮิรตซ์ และเอ.เอ็ม. 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 10.00 น. และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิทยุกระจายเสียงไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สวท.งดรับกระเช้า โดยออรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนเอ้า “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์”

สร้างโดย: 
เบญจมาศ ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์